Poezie la… sticlă! În ”Apostrof” – nr.6/2016

Posted on iunie 25, 2016

4apostrofindex_hatter_02

Anul XXVII, nr. 6 (313), 2016

*

download (4)

*

Argument
       De la Petrila, capitala manierismului plastic românesc, ne‑a sosit un obiect estetic aparte, să‑l mînuim cu grijă: Sticle  pentru minte, inimă şi literatură, în care autorii, Mihai A. Barbu şi Ion Barbu, ne eternizează şi se eternizează alături de noi. Noi însemnînd 100 de autori, de preferinţă poeţi. Fiecare autor are ofotografie, un manuscris, transcrierea manuscrisului şi sticla dichisită pe dinafară şi plină pe dinăuntru, căci a fost îndopată cu manuscrisul, pecetluită, şi‑acuma‑i gata de aruncat în valuri.
      Autorii Sticlelor…, care altfel au declarat totul, şi numărul kilometrilor parcurşi, 26.150, şi numărul de fotografii făcute, 10.714, nu ne spun nimic despre scopul proiectului. Noi ştim că arta se justifică prin ea însăşi şi nu‑i strîngem cu uşa să ne spună ce şi cum. Dar bănuim nu numai că mintea lor combinatorie nu le dă pace nici ziua, nici noaptea, nu numai că au vrut să facă un obiect estetic nemaivăzut, în fond cel mai afectuos omagiu adus poeziei române de azi, ci şi că au avut un scop secret şi atît de înalt, încît, din pudoare, au tăcut asupra lui… ceva cum ar fi mîntuirea omului de el însuşi şi salvarea universului din chiar legile sale.
      În ciuda avertismentului că Sticlele de  inimă albastră nu sînt o antologie de poezie românească bună de citit, ci un obiect artistic demn de‑a fi privit, poemele trebuie citite: sînt faţa nefardată, ridată şi sublimă, a României.
     Dragi Mihai A. Barbu şi Ion Barbu, vă mulţumim!
                                                                                                     Un duh ascuns în sticlă

*

download (5)

*

download (6)

*

download (8)

*

CUPRINSUL  REVISTEI:

• COMUNICATE
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe 2015 2
Premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor pentru cărţi apărute în 2015 2
Premiul I. Negoiţescu al revistei Apostrof pe 2016 3
• IN MEMORIAM Mihai Dragolea 4
• PUNCTE DE REPER
Începuturile diplomatice ale tânărului Blaga, Nicolae Mareş 5
• CRONICA LITERARĂ
Prezentul trecutului, Irina Petraş 8
• VERTICAL
Specia criticului poet, Ovidiu Pecican 9
• CU OCHIUL LIBER
Dă-dămult… Mai dă-dămult, George Neagoe 10
În sintaxa postmodernistă, Constantin Cubleşan 12
Totul e bine, Radu Ciobanu 13
Cartea despre măr şi moarte, Alexander Baumgarten 14
Natura ca paliativ, Emanuel Modoc 27
Arhivarul în labirintul său, Ştefan Bolea 27
„Cineva face abuz cu noi“, Alexandru Jurcan 28
Al doilea jurnal al lui Mihai Beniuc, Ion Buzaşi 28
• LECTURI DOSAR
Despre Lenin, cu cărţile pe faţă, Marta Petreu 11
• DOSAR: MIHAI BARBU, ION A. BARBU
„Sticle pentru minte, inimă şi literatură“ 15
• SUB LUPA MEMORIEI
Asumarea trecutului şi credibilitatea democraţiei, Vladimir Tismăneanu 21
• ANCHETA APOSTROF: DESPRE TRADUCEREA LITERARĂ (I)
Rodica Baconsky, Alexander Baumgarten, Horia Bădescu, Florica Ciodaru-Courriol, Ana Coiug, Liviu Cotrău, Andrei Fischof, Rodica Frenţiu, Horia Gârbea, Irina Horea, Rodica Lascu-Pop 22
(anchetă realizată de Irina Petraş)
• BIBLIOTECI ÎN AER LIBER
Trei piese ale nihilismului poetic englez 30
(prezentare şi traducere de Ştefan Bolea)

*