A apărut (la München) numărul 3(12)/2016 al revistei ”ALTERNANȚE”

Posted on iulie 5, 2016

1Numărul 12 (de la fondare) al revistei, ediția online, este pe site-ul revistei!

Anul IV, Nr. 3 ( 12 ), iulie 2016, ISSN  2198 – 0144

*

COPERTA ALTERNANTE Nr. 3 ( 12 ) 2016

*

IULIAN BOLDEA

Avatarurile unei biografii: Ion Ianoși

          ”Ion Ianoşi a fost atras de mărturia autobiografică în mai multe volume, în Secolul nostru cel de toate zilele (1980), dar şi în alte două cărţi, în care spectrul confesiunii e dominant – Opţiuni (1989) şi Idei inoportune (1995). O carte de memorialistică atipică e Internaţionala mea, apărută anul trecut la Editura Polirom. Atipică prin structură, prin viziune, prin finalitate şi prin articularea inedită a faptelor livrate de meandrele memoriei. Eludarea verdictelor, a aserţiunilor concluzive e asumată programatic: „Util îmi pare să urmăresc pe firul vremii, cu precădere, fapte, întâmplări, situaţii şi destine. Consemnându-le, le comentez doar rareori. Evit, pe cât pot, enunţurile apodictice. Las verdictele în seama materialului probator”. Ceea ce surprinde, înainte de toate, în această masivă întreprindere este voinţa de autentificare a unor date, fapte, întâmplări, circumstanţe şi contexte, legitimarea memoriei prin documente (certificate, referinţe biblio-grafice, însemnări mai vechi, repere bibliografice) care au darul de a conferi textului obiectivitate şi echidistanţă. Avatarurile biografice sunt marcate de condiţia multiplu minoritară a autorului („Prin meseriile pe care le-am practicat, limba folosită ar trebui să-mi definească identitatea. În fapt, continui să fiu – în grade diferite – un outsider. Cu atât mai mult cu cât am rămas ataşat utopiei, tipic minoritare, a egalităţii atât sociale, cât şi etnice”). În Cuvânt înainte, autorul îşi motivează demersul, nuanţându-şi concepţia asupra necesităţii reconstituirii cu acuitate a unor evenimente, date, personaje istorice („Cu rare excepţii, morţii din ultimele decenii au dus în mormânt şi experienţele trăite. Ori n-au putut, ori n-au vrut să le dea în vileag. Amneziei i s-a adăugat manipularea. Astfel, trecutul a fost şi este prezentat în mod ciuntit, alternativ frustrat de alte şi alte componente, diverse şi inverse. Învingătorii în războaie, revoluţii, restauraţii îşi reglează, ca întotdeauna, conturile cu cei învinşi”).”

(Excerpt din eseul semnat de Iulian Boldea, pp. 10-11, în revistă)

*

În acest număr semnează:

A_-_web

Ioana Ieronim, Aurel I. Brumaru, Iulian Boldea, Ion Neagoș, Andrei Zanca, Dumitru Ichim, Ioan Moldovan, Dan Anghelescu, Horia Gârbea, Paul Aretzu, Vasile Gogea, Vasile Baghiu, Ana Blandiana, Mirela-Ioana Borchin, George Vulturescu, Gabriel Cojocaru, Simion Dănilă, Alexandru Jurcan, Eugen Dorcescu , Geo Vasile, Adrian Țion, Rodica Braga, Radu Ciobanu, Bianca Marcovici, Dan Floriţa-Seracin, Carmen Peregrina, Traian Ștef, Ruxandra Niculescu, Constantin Arcu, Dan Dănilă, Dorin David, Aurelian Sârbu, Ioan Negru, Gheorghe Simon, Geo Galetaru, Letiția Ilea, Eugen D. Popin, Clelia Ifrim, Mihai Eminescu, Duşan Baiski, Mirela Roznoveanu, William Heyen, Stanley H. Barkan, Olimpia Iacob, Mihai Posada, Bernhard Setzwein, Despina S. Budişteanu.

*

Citește revista, pe site-ul revistei, aici:

http://www.revista-alternante.de/

*