Conspecte în nord-estul revuistic

Posted on iulie 9, 2016

0BUCOVINA  LITERARĂ

Anul XXVII, Nr. 5-6 (303-304), mai-iunie 2016

Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări ale artistului plastic
Bruce RIMELL (UK).

*

bucovina literara

*

VASILE ANDRU:

Pomenirea lui Radu Mareş
”În 1965, venit la Suceava, m-am apropiat precaut și neconsecvent, de boema literară: „a Cetății floare”. Era o formă de libertate iluzorie. Boema era în jurul paharului. Patronul era Bădia Sidorovici. Nu oricine era primit la masa în potcoavă a boemei; sau poate selecția era spontană, și se raliau cei care se afau la un oarece „nivel” sau la un orizont de așteptare sever promițător.
Pe Radu Mareș îl găseam foarte matur. Avea simțul esențialului și al tragicului. Simțul tragicului e conferit de religie sau de atingirea morții. Mareș nu era un om religios, și nu știam să fi avut vreo atingere cu moartea. Poate avea o taină, ascundea o traumă, a sa personală, sau pe arborele genealogic. Drama genealogică a Bucovinei… Maturitatea lui Mareș mă impresiona. Arăta, pe chip și-n vorbă, o asprime plăcută, defensivă.
Prima cronică la volumul meu Iutlanda posibilă, apărută în toamna 1970, a semnat-o Mareș, în ziarul „Clopotul” din Botoșani. Apoi a apărut romanul său Anna sau Pasărea paradisului, ilizibil ca orice  text care trebuia să scape de cenzură cu tot nonconformisul său. Sau autorul încă nu se clarificase cu
sine. Expulza ceva care îl otrăvește, îl chinuiește. Era povestea unui captiv (naratorul) care îi spune neves
tei nemțoaice de prăpastia între el și ea: dînsa avea două patrii, pe când el era ferecat într-o Bucovină
care s-a făcut firea. Firea lui.
Este o carte încâlcită și profundă. Bădia George Sidorovici care dădea verdictele literare în Suceava și care ne iscălea certificatele de scriitor, i-a iscălit cu crispare certificatul, adică nu a pus și coronița de premiant pe fruntea lui Mareș, n-a scos strigătul de victorie așteptat. Iar Andru, junele universitar, care avea criterii riguros paideice, a amânat să-l declare marele promovat, a amânat 40 de ani, – dar simțea că Mareș este mai bun decât noi toți din hoarda suceveană.
Abia la „Gaudeamus” din 2010, am zis-o. A fost așa: Am apărut brusc și neprevăzut la standul unde el lansa o carte. M-a zărit și a spus la microfon: „Vasile Andru vine tocmai din Himalaia și îmi face
onoarea să fie la lansarea romanului meu.” (Se lansa romanul Cînd ne vom întoarce, apărut la Editura
Limes).
Am zis: „Tocmai am venit din Japonia. Și astă noapte amvizionat cartea care se lasează aici. Și  spun că Mareș a dat acum, la 69 de ani ai săi, o carte mare. Și că este cel mai bun scriitor din hoarda de
aur a Bucovinei. Cer iertare lui Mareș că n-am rostit acest lucru acum 40 de ani, când am întrezărit.”
Radu Mareș era impresionat; a parat emoția cu o vorbă de spirit: „Se putea și mai rău: s-o spui post-mortem.”
Acum știm că postumitatea nu-i cel mai rău lucru, dimpotrivă. Eu cred că nu există alt „suflet” decât amintirea, postumitatea, iar restul e țărână. Mitul sufletului s-a sfârșit. Sufletul se mută din mitologie în psihologie, în vospomenanie.
Dar, firește, e bine, e sănătos să afle omul în timpul vieții, prin oarece notorietate, că va avea postumitate, suflet. Acatistele plătite sunt anonime, și dacă te-ai lăsa numai în voia lor, ai avea un suflet ca și clandestin. Așa că e bine că l-am lăudat antum pe Radu Mareș.” (În revistă, la pp. 30-33)

*

 SUMARUL:

autograf
Nicolae Coande – Bătrânii  corupţi………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
invitatul revistei
Paul Emond – „În acea zi, virusul teatrului mi-a fost inoculat şi niciun vaccin nu mă va vindeca…” (prezentare şi interviu
realizate de Elena-Brînduşa Steiciuc)………………………………………………………………………………………………………………………………………2
aforisme
Gheorghe Grigurcu – „De fapt îţi trebuie mai mult curaj”………………………………………………………………………………………………………7
jurnal comentat
Liviu Ioan Stoiciu – Avem festivaluri şi recitaluri de poezie, avem reviste literare, n-avem auditoriu şi cititori………………………..8
poesis
Constantin Abăluţă – Regele protozoarelor…………………………………………………………………………………………………………………………10
cronica literară
Ioan Holban – Lumina explodează dinspre dealul Ţicăului………………………………………………………………………………………………..13
Constantin Cubleşan – Ratarea prin succes (Aurel  Baranga)……………………………………………………………………………………………..16
A. G. Secară – Performance Critic sau analistul ţesând la pânza de Penelopă a literaturii… ………………………………………….20
recitiri
Adrian Dinu Rachieru – G. Călinescu, un „strateg” iluzionat (II) ………………………………………………………………………………………..23
reflux
Alexandru Ovidiu Vintilă – Sfânta Mănăstire Voroneţ. Un sfert de veac de la înfiinţare…………………………………………………….28
cadran
Vasile Andru – Pomenirea lui Radu Mareş
…………………………………………………………………………………………………………………………..30
chipuri şi privelişti
Liviu Antonesei – „Bucovină de lumină…”……………………………………………………………………………………………………………………………..34
eminesciana
N. Georgescu – Receptarea ziaristicii eminesciene (III)……………………………………………………………………………………………………..35
liber pe contrasens
Adrian Alui Gheorghe – De ce, dacă-l iubim pe Eminescu, îl urmăm, în tot ce facem, pe Caragiale?……………………………..42
carnete critice
Horaţiu Stamatin – Şi caii se-mpuşcă……………………………………………………………………………………………………………………………………43
Maria Dinu – Poeme suprarealiste „cu o logodnică superlativă”……………………………………………………………………………………….45
apostrof
Magda Ursache – Despre Eminescu, aşa cum nu trebuie scris………………………………………………………………………………………….47
proză
Liviu G. Stan – Casele vor uita (fragment)……………………………………………………………………………………………………………………………50
Marius Gabor – Exilul (fragment)…………………………………………………………………………………………………………………………………………52
opinii
Petru Ursache – „Piteştizarea” continuă………………………………………………………………………………………………………………………………..54
eseu
Ioan Ţicalo – Dimensiunea creştină a operei lui Constantin Noica ……………………………………………………………………………………58
Simona-Grazia Dima – Câteva consideraţii despre actul lecturii………………………………………………………………………………………..63
vitrina editorială
Adrian Dinu Rachieru – Emisferele de Bucovina …………………………………………………………………………………………………………………66
lirice
Ana Maria Sîrbu – Poeme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
recenzii
N. Georgescu – Dan C. David. Po-eseuri de înstrăinare…………………………………………………………………………………………………….75
Adrian Lesenciuc – Nel mezzo del camin di nostra vita……………………………………………………………………………………………………..77
Emil Simion – Cu cărţile pe faţă ……………………………………………………………………………………………………………………………………………78
din sens opus
Leo Butnaru – Vizita………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
cronica traducerilor
Cristina Rusu – Japonia – Drumurile ce merg Nicăieri şi Treptele ce conduc către Nimic………………………………………………..84
eveniment
Doina Cernica – Teii adolescenţi ai lui Eminescu ………………………………………………………………………………………………………………..85
jurnal de călătorie
Marius Chelaru – Prin Anatolia, din Erzincan (IX)………………………………………………………………………………………………………………..88
miscellanea
Nicolae Havriliuc – Inocentia Fabulae sau Proză în târlici pentru mari şi pentru mici………………………………………………………..93

*

Citește revista în format pdf, cu un click, aici:

bucovina literara 6.2016

***

SCRIPTOR

Anul II, Nr. 7-8 (19-20), iulie august 2016

Număr ilustrat de Mihai TARAȘI

SCRIPTOR nr. 7-8 (iulie-august)

*

Livia COTORCEA:

UN NUME ADUNAT PE-O CARTE – LUCA PIŢU
       ”La puţin timp de la plecarea lui Luca Piţu spre alte lumi, au apărut deja două cărţi carei evocă prezenţa, ca om şi ca scriitor, într-un timp şi-un  spaţiu pe care, deşi le-a trecut constant prin toare şi a fost forţat să le trăiască ca un „străin, le-a iubit cu o tandreţe timidă şi plină de ingenuitate. Greu de perceput de cei care au făcut din el un vînat perpetuu, această iubire ia însoţit existenţa de la un capăt la altul şi i-a marcat toate gesturile culturale făcute întru decriptarea şi înţelegerea spiritului locului în care i-a fost dat săşi ducă existenţa. Căci ce altceva înseamnă prima lui carte (despre Creangă), Le chasseur de corbeaux, apărută în Franţa, în 1986, precum şi celelalte, multe care au urmat, cu tot cu Naveta esenţială şi Sentimentul romanesc al urii de sine din 1991, ce-l duc spre ultima lui declaraţie de iubire, din 2015, Lexiconul figurilor căşvănare?
      Dotat nu numai cu o fineţe de spirit, de neconceput pentru cei care vedeau în el doar un „ţărănoi” şi-un mîrlan”, dar şi cu o rară profunzime a gîndirii, înarmat cu o erudiţie de invidiat şi cu o greu de găsit capacitate de a trăi limba-limbile dinăuntru, Luca Piţu a ştiut să se servească de toate aceste daruri cu un spirit de libertate la care nu a renunţat nicicînd, devenind unul dintre puţinii hermeneuţi autentici pe carei avem şi afirmîndu-se ca un eseist şi scriitor de mare har.”
(În revistă la pp. 50-53.)

*

SUMARUL:

relief contimporan
POEMUL DESENAT
4 Ovidiu GENARU, Locuri înguste
5 Vasilian DOBOŞ, Grafică ilustrativă
UN POET, O PAGINĂ
6 Oleg CARP (Chişinău), Micul dejun
7 Dionisie DUMA, Baladă
8 Cristina HERMEZIU (Paris), Coupe file
9 Adam PUSLOJIĆ (Belgrad), Doina
PROZĂ
10 Radu NEGRESCUSUŢU (Paris), Enigma Alinei; Săgeata
12 Ioan Florin STANCIU, Parastas pentru omul bou
15 Constantin STOICIU (Montréal), O noapte de vară bucureşteană
ESEU
19 Ștefan AFLOROAEI, Revăzând această viaţă ca şi cum ţiar fi străină
22 Simona MODREANU, Literaturalume în limba franceză: o nouă categorie literară?
LITERATURA LUMII
25 Siyoung LEE (Coreea de Sud), Distanţă; În trecere prin satul Seongeup; Pe scări rulante; Noi zori de zi. Prezentare şi traduceri: Iolanda PRODAN
interviu, dialog, chestionar
INTERVIU
28 Tatiana BRAICOV Leo BUTNARU (Chişinău)
DIALOG
31 Eugen MUNTEANU acad. Viorel BARBU (IV)
CHESTIONAR (formulat de Lucian VASILIU)
36 Răspunde Theodor DAMIAN (New York)
muti magistri sunt libri
Cărţi noi la editura Junimea
40 Ioan HOLBAN, Pe celălalt versant al lumii (Hélène Cardona),  Oameni ai zilelor noastre (Mara Magda Maftei), Pistrui, expediţii, aventuri şi întîiul freamăt al dragostei (Dumitru Vacariu)
O carte, două comentarii
46 Elvira SOROHAN, Biblioteca înseamnă cultură
48 Diana VRABIE (Bălţi), Nicolae Busuioc:  fascinaţiile bibliopolisului
50 Livia COTORCEA, Un nume adunat peo carte Luca Piţu (Gabriel Mardare)
54 Vitalie RĂILEANU, Îngerii prozei lui Nicolae Spătaru
Scriitori la Est de West
56 Vasile IANCU, Personalități basarabene, întrun original lexicon eseistic (Iurie Colesnic)
59 Aliona GRATI (Chișinău), Vasile Gârneţ caligraful provinciei
62 Constantin CUBLEŞAN, Ironia ca expresie patetică (Maria Pilchin)
64 Maria ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău), Vladimir Beşleagă 
67 Mihaela GRĂDINARIU, Ilie Tudor Zegrea „nefericitul substantiv poet”
69 Andrei MOLDOVAN, Un aristocrat al versului (Călin Vlasie)
73 Radu CIOBOTEA, Cu Emil Hurezeanu, în România universurilor paralele
75 Constantin DRAM, Ca nişte zbaturi de plumb, cuvintele… în dreptul mâinii scriitoare, mereu (Nicolae Panaite)
77 Mircea Radu IACOBAN, Măria Sa (Ştefan Oprea)
79 Marinela FLEŞERIU, Eroica şi Erotica. Eseu despre imaginile feminităţii în eposul eroic (Florica Bodiştean)
81 Theodor CODREANU, Ecce homo! (Savian Mur)
84 Codrin Liviu CUŢITARU, Literatură anglofonă (I) (Alan Sillitoe, Alasdair Gray, Aleksandar Hemon,
Alaa alAswani)
89 Diana BOBICĂ, Literatura, rod al „pământului inimii” (Adrian Alui Gheorghe)
92 Ioan RĂDUCEA, Recuperare în tandem (George Sanda)
94 Liviu APETROAIE, Cărţile pe masă (Irina Petraș, Virgil Diaconu, Grigore Ilisei, Aurel Rău, Nicolae Coande, Florentin Palaghia)
artis amica nostrae
97 Mihai TARAŞI (pictură)
historia magistra vitae
102 Alexandru ZUB, N. Iorga, militant pentru unitatea naţională. Marginalii la o sinteză „en historien”
104 Nicolae MAREŞ, Iorga despre Eminescu în limba franceză, pentru polonezi
108 Gheorghe CLIVETI, Recunoaşterea independenţei şi constituirea Regatului României
112 Anatol EREMIA (Chişinău), Sate cu vechime de veacuri
miscellanea
116 Traian DIACONESCU, Cervantes şi Apuleius. Imitaţie şi emulaţie în Renaştere
118 LucianVasile SZABO, Două volume remarcabile din opera lui Agârbiceanu
120 Constantin COROIU, Titlurile, o poveste fără sfârşit
122 Liviu Ioan STOICIU, Din anul Revoluţiei (VIII)
125 Florin FAIFER, Lansări… aniversări…
127 Eugen URICARU, Balcic
129 Grigore ILISEI, Explorator în ţara frumosului (Mihai Pricop)
131 Vlad NEDELCU, „Practici. Politici. Efecte.” (Dorin Baba)
133 Mircea COLOŞENCO, Vasile Ghica, un aforist de succes
135 Acad. Ion Păun OTIMAN, La căpătâiul seniorului nostru, acad. Valeriu D. Cotea
LUMEA PRESEI CULTURALE
136 Adnotări de Alexandru Dan CIOCHI
ULTIMA ORĂ
143 Nicolae CREŢU, Despre ţăţismul literar
*
Citește revista, în format pdf, aici:
*