Miron Kiropol sărbătorit la 80 de ani în revista ”ALTERNANȚE”, nr. 4(13)/2016

Posted on septembrie 16, 2016

4poza-1-salon

MIRON KIROPOL
(n. 29 septembrie 1936)

VOM ÎNCEPE TOTUL PE CURAT
– poeme –

22 iunie 2015

Dacă ziua de azi ar avea aripi
M-ar hrăni cu nori,
Cu ceea ce în duh a luat ființă
Înainte de trup.
Mi-ar întinde atunci zborul înalt
Ca pe o ultimă credință,
Primind cerul să mi se deschidă,
Iubindu-mă din oglindă în oglindă.
Dacă ziua de azi m-ar face să ard
Până când cenușa mea m-ar îmbrăca
În blânde haine de sărbătoare,
Făcându-mă veșnicie mărturisitoare.
Zi de azi fără de azi,
Strigă porților să se deschidă,
Să pot fi ca în inimă o rândunică.
*

ANDREI ZANCA:

Miron Kiropol, configurările și atributele poeziei transpersonale*

Poemele lui Kiropol sunt în mare parte verigi ale unui lung și neîntrerupt monolog. Un monolog
derulat în proaspăt, unde fiecare zi e o o nouă naștere sub semnul aceleiași obsesii. O obsesie ce nu este
rezultatul unui refugiu, ci descoperirea treptată a sunetului propriu, inconfundabil ca o amprentă. De
altfel, de la bun început se mizează total pe subiectivitatea (atît de ignorată de lumea pragmatică, vestică): „cînd noaptea e mai lungă în om / decît noaptea…”. Este vocea genuină a oricărei experiențe individuale, în care autorul apare în închipuire ca un ins ce încearcă să se strecoare (debarasîndu-se lin), printre blocurile înghețate ale culturii, miturilor, ale folclorului religios. Este un drum al spiritualității, înțelese ca o decantare de folclor a religiilor diverse (spiritualitatea considerată ca fiind religia minus folclorul ei): „risipirii spiritului în carne / în mii de alte spirite…”. Una din formele cele mai dificile de existență: completa debarasare, lepădarea de tot ce-ți poate îngreuna drumul individual: „cîtă splendoare devenită nisip /pentru a-mi arde bătăile inimii…”.

Astfel, acest monolog întru divin, marcat de-o experință absolut personală prin privilegiul însingurării,
devine prin parcurgerea insolitului sau, punctul incitant pentru orice preopinent aflat pe aceeași lungime de undă, în rezonanță deci cu experiența și spunerea. Iată de ce un pot decît să însoțesc prin vibrare fraternă această voce inconfundabilă. Însingurarea aceasta (pe care Meister Eckehardt o considera calitatea fundamentală a oricărei experiențe personale, totale, întru spirit), nu presupune izolarea de lume: cu cît ne îndepărtăm mai mult în noi (parafrazînd autorul), cu cît mai adînc pătrundem în-lăuntru, cu atît mai asemănători ne descoperim a fi: „ochii în omul singur devin străvechi”, ori spre a pomeni pe Ma Ananda May într-o adresare catre Karl Graf Dürckheim în India: o picătură știe că se află-n mare, dar nu știe că întreaga mare se află-n ea…

(Fragment)

_________________________

*cu cele mai bune urări de bine acum când poetul împlinește 80 de ani!

*

EUGEN D. POPIN:

ardere

lui Miron Kiropol

suntem
străvezime
zori
sete
nestâmpărată
alteori
șuvoiul
dintre
veșnicie
și
mal
piatra
cenușa
puntea
între
nevăzut
și întrupare

*

revista-alternante-nr-4-13-2016-coperta

*

SUMARUL:

Editorial …………………………………………………………………1
Miron Kiropol – Vom începe totul pe curat – poeme………….5 – 15
Jules Supervielle – Suflu/Nu întoarce capul – poeme……………..16
traducere: Miron Kiropol
Guillaume Apollinaire – Umbră a iubirii mele – poem…………………17
traducere: Miron Kiropol
Clément Marot – De ce vreți – poem…………………………………………………..17
traducere: Miron Kiropol
William Butler Yeats – Cântec de zâne – poem…………………………………18
traducere: Miron Kiropol
Giovanni Pascoli -Fiorul – poem………………………………………………………….18
traducere: Miron Kiropol
George Bacovia – Plomb – poeme…………………………………………………19 – 20
traducere: Miron Kiropol
Iulian Boldea – Cronica unui apocalips – eseu………..21-24
Andrei Zanca – Să ne tămăduim – poem……………..24
Dorin Tudoran – ”Așteptându-i pe barbari”- eseu………25 -30
Liviu Antonesei – Poemele din zorii amurgului – poeme…..31- 32
Andrei Zanca – Miron Kiropol, configurările poeziei – eseu…..33 – 37
Radu Ciobanu – Poemul despărțirilor – eseu…………………………38 – 40

Andrei Zanca – se dedică lui Miron Kiropol – poeme…………….41 – 44
Markó Belá – Crater – poeme………………………………………………….45 – 46
traducere: Kocsis Francisko
Magda Ursache – Scriitor în exil – eseu…………………………47- 49
Gabriela Crețan – Patimile lui Eugnostos-poem….50 – 51
Mirela-Ioana Borchin- Linia în aer – fragment de roman…..52 – 55
Mihaela Oancea – Semne / Fărâme – poeme………………..56
Ștefania Oproescu – Văzul – proză………………………57/55
Laurian Lodoabă – Așteaptă-mă puțin – poeme…………………..58
Dan Anghelescu – Virgil Ierunca – eseu……………..59 – 61
Vasile Gogea – Miron Kiropol – articolul – eseu………62 – 63
Florica Bațu-Ichim – Cântec – poeme……………………………63
Rodica Grigore – În căutarea certitudinilor – eseu……..64 – 65
Mihaela Kloos-Ilea – Scriitorul Claudiu M. Florian – eseu……..66- 68
Mihaela Albu – Ștefania Cristescu-Golopenția – eseu………69 – 72

Eugen D. Popin – ardere / dei filius – poeme…………………….72
Georgeta Restemen – Îți caut umbra – poeme…………….73
Dumitru Timerman- Prin codrii Maramureșului – poeme……73
Alexandru Jurcan – Sinucy – proză…………………………………………..74
Daniil Harms – Vana lui Arhimede – poeme……………..75 – 76
traducere: Maximilian Dengg
Giovanni Papini – Crepusculul filosofilor – eseu……77 – 80
traducere: Eugen D. Popin
Dorin David – La marginea labirintului – eseu…….81 – 85
Bernhard Setzwein – Hrabal und der Mannam Fenster……….86 – 89
Despina S.  Budișteanu – ”Verdammte Nachkommen”
”Descendenți condamnați”- în l.germană…………90 – 93
traducere: DESPINA SKELETTI-BUDIȘTEANU

*

Citiți revista, în format pdf, cu un simplu click aici:

revista-alternante-nr-4-13-2016-bt-1

*

ALTERNANTE_TITLU_-3_gri

*

Puteți vizita și site-ul revistei, inclusiv Biblioteca virtuală (pentru care așteptăm în continuare donații )

aici

Alternanţe

*