Revista ”CONFESIUNI” – nr. 36/2016

Posted on noiembrie 2, 2016

1Numărul 36/2016 al revistei CONFESIUNI  ne-a sosit – ca de obicei, mai întîi în format pdf – dar însoțit de această dată de un supliment special, dedicat, in memoriam, celui care a fost ”eseistul multi- și interdisciplinar” Constantin Crișan ( a cărui viață s-a ”cheltuit” între două ”tîrguri”: 1939 Târgu Neamț – 1996 Târgu Mureș) , din moștenirea căruia sunt reproduse două texte dramaturgice subsumabile teatrului de idei.

*

download

*

CUPRINS:

Constantin TRANDAFIR / Scriitori „auguşti”/ 2
Gheorghe GRIGURCU / Pagini de jurnal – „Cînd nu mai poți scrie” / 3
Barbu CIOCULESCU / Farmecul aşteptării / 4
Dumitru UNGUREANU / Biblioteca uitată. Comisarul şi leneşul / 4
Nicolae COANDE / Roberto Bolaño – istoria unui franctiror (I) / 5
Viorica GLIGOR / Eros și Thanatos / 5
Vasile MUSTE / Poezie / 6
Adrian Dinu RACHIERU / Ileana Mălăncioiu sau „călătoria sufletului”/ 7
Aureliu GOCI / Gheorghe Păun – un poet matematician, sau un matematician poet? / 8
Monica M. CONDAN / În cetatea mirifică a Silviei C. Negru / 8
Petru URSACHE / Un sfînt / 9-10
Magda URSACHE / Francheţea prieteniei / 11
Lucian GRUIA / La drum! cu Mircea Petean / 12
Mihai AMARADIA / 3, 2, 1, acțiune, motor / 12
Ion Popescu-BRĂDICENI / „În chip poetic locuieşte omul” / 13, 15, 21
Sorin Lory BULIGA / „Brâncuşi în lumea românească” / 14
Victor ȘTIR / Cărți de peste munți. ,,Petru Rareş şi bistriţenii” – o sinteză demolatoare de clişee / 15
Marian DRĂGHICI / Poezie / 16
Flori BĂLĂNESCU / Paradigme Basarabene / 17
Dan CULCER / Serii și grupuri. O ședință de partid în redacția revistei «Vatra» (1986) VII / 18
Olimpia IACOB / Traduceri. ILMAR LEHTPERE / 19
Nicolae CIOBANU / Sucevean, doar prin certificatul de naştere / 20
Vasile GOGEA / Camere de luat vedenii / 20
Vlad CIOBANU / O lectură a mitului Meșterul Manole (XI) / 21
Doru STRÎMBULESCU / Premise ale trecerii de la filosofiile elenistice la dogma creştină a Sfintei Treimi / 22-23

*

Citiți revista și suplimentul special, în format pdf, cu cîte un simplu clic, mai jos:

confesiuni-nr-36

supliment-revista-confesiuni-nr-36 

*