Din reviste. Teme, texte și pretexte…

Posted on noiembrie 10, 2016

3 

coperta-scriptor-11-12-2016

Liviu ANTONESEI:

AM FOST ODATĂ…

 

Am fost odată ca niciodată un băiat

în pantaloni albaștri de doc și o cămașă albă,

de parcă grec m-aș fi trezit de la bun început –

dar mai singur ca astăzi și perfect izolat

nu cred să fie fost nici atunci, nici altădată.

Dacă las la o parte insula mea zdrențuită,

înfiptă ca un topor în carnea acestei mări primitoare…

O lungă plimbare de seară, de noapte

pe bulevardul central, cu întoarcerea

pe aglomerata faleză – sute, mii de ființe

în taverne și pe terase flecărind

în toate limbile pămîntului, explodînd

la marcarea unui gol pe ecranele uriașe.

Lumini prea puternice, stroboscoape,

ecrane mișcînd colorate și de undeva

foșnetul estompat al mării dintîi…

 

Apoi, într-un colț ascuns al portului,

cu sticla de vin roșu și aspru alături,

cu țigara lipită etanș de buze…

Însoțit, dar atît de perfect singur.

De ieri, de două zile, de acum patru mii de ani,

Dintotdeauna.

(Din volumul Poemele din zorii amurgului, în curs de editare la „Junimea”)

*

SUMAR

relief contimporan POEMUL DESENAT 4 Margareta CURTESCU (Bălți, R. Moldova), Ritual 5 Vasilian DOBOŞ, Grafică ilustrativă UN POET, O PAGINĂ 6 Liviu ANTONESEI, Am fost odată… 7 George CALCAN, Calcaniada 8 Emil NICOLAE, Toate poeziile 9 Ianoş ȚURCANU (Chișinău), Mozaic de sud 10 Nicolae POPA (Chișinău), Dulcele Mall al Ieșilor LITERATURA LUMII 11 Traian DIACONESCU, Leopardi în cultura română 13 Radu CERNĂTESCU, Ben Jonson și alchimistul puritan 17 Cristina HERMEZIU (Paris), Nobelul vrajbei noastre 19 Codrin Liviu CUȚITARU, Literatură anglofonă (III) 24 Katharina KILZER (Germania), Versuri, colaje, imagini 25 Miroslav KIRIN (Croația), Hipernovalis PROZĂ 28 M.B. IONESCU-LUPEANU, Ciumăfaia 31 Viorel SAVIN, Cinesunta 34 George LUPAȘCU (Italia), Rezerva de reanimare chestionar, colocviu, convorbire, dialog, divan, taifas CHESTIONAR (formulat de Lucian VASILIU) 38 Răspunde Grigore CHIPER (Chișinău) DIALOG 40 Cassian Maria SPIRIDON – Cezar IVĂNESCU 46 Adriana Maria ROBU – Óscar LOUREDA LAMAS (Spania) 50 Vitalie RĂILEANU – Ivan PILCHIN (Chișinău) 53 Simona MODREANU – Virgil TĂNASE (Franța) 56 Alex VASILIU – Grigore ILISEI artis amica nostrae 65 Vasilian DOBOȘ (pictură) muti magistri sunt libri ■ Cărţi noi la editura Junimea 70 Bogdan CREȚU, Mihai Ursachi – poezia ca taină a universului 75 Ioan HOLBAN, Paris, mon amour (Cristina Hermeziu), Proza ca răsfăț cerebral (Alin Cristian) 79 Diana BOBICĂ, Pendularea între a exista și a-fi-în-adevăr (Radu Negrescu-Suțu) 82 Constantin CUBLEȘAN, Poemele Deltei (Valentin Talpalaru) 84 Theodor CODREANU, Umbrele urmei (Gheorghe Vidican) 86 Angela NACHE MAMIER (Franța), Maria Pilchin: fluidul teribilist-sentimental al unei naturi libere 88 Lucian-Vasile SZABO, Despre cărți profunde, mai puțin știute (Viorel Marineasa) 90 Vlad ZBÂRCIOG, „Traducătorul de suferințe” (Marcela Benea) 92 Rodica MUREȘAN, „Calea florii de cireș” sau despre o retorică a muțeniei (Vasile Macoviciuc) 94 Vasile IANCU, Într-un univers dezolant, iubirea n-are cum înflori (Diana Trandafir) 96 Cristina CHIPRIAN, Când însuși Dumnezeu visa ceva frumos (Carmen Focșa) 97 Gruia NOVAC, Poezie experimentală poate… (Ștefan Amariței) 99 Emil NICULESCU, „Noi învăluiri, alte puneri în scenă” (Octavian Mihalcea) 102 Ioan RĂDUCEA, Mozaicuri ardelenești (Cornel Nistea) 104 Liviu APETROAIE, Cărţile pe masă: Anca Maria Rusu, Ștefan Oprea, Aurel Dumitrașcu, Vitalie Răileanu, Adrian Dinu Rachieru, Lucian Strochi, Constantin Bostan, Constantin Cristian Bleotu historia magistra vitae 108 Alexandru ZUB, Ceva despre constituționalism și istorie conceptuală 110 Dumitru VITCU, În jurul unui (alt) divorț 115 Anatol EREMIA (Chișinău), Localități basarabene dispărute 118 Liviu Ioan STOICIU, Din anul Revoluţiei (X) miscellanea 122 Ștefan AFLOROAEI, În ce privință un sens al celor existente? 124 Eugen URICARU, Panciova 126 Nicolae BUSUIOC, Un subiect existențial? 129 Constantin COROIU, Ioan Adam editorul lui Duiliu Zamfirescu 132 Cornel UNGUREANU, Întâlniri și neîntâlniri cu Arșavir Acterian 135 Gabriel CHEROIU, Fiare reci? ■ Lumea presei culturale 139 Adnotări de Alexandru Dan CIOCHINĂ.

Revista în format pdf aici:

www.editurajunimea.ro 

*

caiete-silvane-142

CORNELIU COPOSU DESPRE FALSIFICAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 19 NOIEMBRIE 1946

”Pe data de 19 noiembrie 2016 se împlinesc 70 de ani de la cea mai mare fraudă electorală din istoria vieţii politice româneşti. Alegerile parlamentare din România, organizate de guvernul Groza, au fost câştigate de Partidul Naţional Ţărănesc, condus de Iuliu Maniu şi Partidul Naţional Liberal, condus de Constantin I.C. Brătianu, cu un procentaj de aproape 80%, dar rezultatul alegerilor a fost pur şi simplu inversat de către comunişti, care se aflau la putere.

Falsificarea grosolană a alegerilor parlamentare din anul 1946 a reprezentat drama întregii naţiuni române, deoarece nu s-a ţinut cont de opţiunea sa, de a continua drumul firesc în Europa. Electoratul românesc a respins categoric coaliţia formată în jurul PCR şi s-a pronunţat pentru un regim constituţional, pluripartidic, în cadrul căruia să fie garantate şi respectate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Respectarea acestor drepturi fundamentale erau garantate, după cum s-a pronunţat, pe bună dreptate, electoratul românesc, de monarhia constituţională şi partidele tradiţionale româneşti, PNŢ-Maniu, PNL-Brătianu şi PSD-Titel Petrescu, cu toate imperfecţiunile lor. Electoratul şi-a dat repede seama, după instaurarea guvernului procomunist condus de Petru Groza, că aceste drepturi nu puteau fi garantate de către slugile obediente ale Moscovei, grupate în jurul minusculei formaţiuni politice, filială a Kominternului, după cum îi spunea şi denumirea, Partidul Comunist din România.

Am considerat că avem datoria morală de a reabilita memoria celor care au luptat pentru democraţie şi adevăr în acele vremuri tulburi, împotriva „ciumei roşii”, a colosului sovietic, care, din păcate, a reuşit să-şi impună un guvern servil şi la noi în ţară, instaurând un regim totalitar comunist.”

(Marin Pop)

*

Caiete Silvane 142 – Sumar
George Vulturescu, Poeme pentru „Caiete Silvane” pp. 1-2 Parodie de Lucian Perța p.2
Ion Vlad, Dreapta și necruțătoarea magistratură a timpului pp.3-5
Viorel Mureșan, „Copilul împăturit în mine ca o scrisoare” pp. 6-7
Imelda Chința, Scena lumii versus lumea teatrului pp. 8-9
Alexandru Jurcan, Șerpi carbonizați p.9
Carmen Ardelean, Amor artis, ars moriendi pp. 10-11
Marcel Lucaciu, Zbor descătușat pp. 12-13
Daniel Mureșan, Cronica de concert. Lucian Ban Elevation – Live in Zalău p.13
Viorel Tăutan, Regăsirea p. 14, p.28
Menuț Maximinian, Cutia cu poezii pp. 15-16
Marin Pop, Corneliu Coposu despre falsificarea alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 pp. 17-20
Varga István Attila, Moștenirea românească a lui Kós Kárloy în Sălaj (III) pp. 21-22
Ioana Gale, Seniorul-jurnalist, interviu cu Marin Pop pp. 23-25
Györfi-Deák György, Note despre hăituirea zmeilor celibatari pp. 26-28
Dacian Jurj, Atracție pp. 29-30
Dănuț Pop, Atitudinea sălăjenilor în timpul foametei din anii 1946-1947 pp. 31-34
Poeme de Sânziana Batiște pp. 35-36
Versuri de Nicolae Scheianu p.37
Gheorghe Moga, Memoria limbii române p.38
Ioan F. Pop, Texte inutile p.39
Simona Ardelean, Filmografiile Simonei. Perfect Strangers p.40
Ion Pițoiu-Dragomir, Cerul unui ocnaș pp. 41-46
Ioan V. Pop, Gheorghe Șincai – lumina școlilor din Ardeal p.46
Daniel Hoblea, Malaxorul de toamnă târzie pp. 47-48

Revista în format pdf, aici:

www.caietesilvane.ro

*

download

Mircea MUTHU (despre poetica lui Ion Mureșan)

„Cuvintele crapă în gură…”
„Prin ce mister al decantării poate produce Ardealul ţărănesc din prima generaţie de copii la oraș, poeţi decadenţi ?” se întreba Marta Petreu, afină spiritual cu literatura ieșită, precum proza lui Pavel Dan în interbelic, dintre valurile încremenite ale dealurilor transilvane. Cu Ion Mureșan „satul se retrage în cărţi /iar/ cărţile se retrag în bibliotecă”, probabil defitiv; se desăvârșește, altfel spus, o lucrare de expiere compensativă a unui destin până la urmă colectiv și istoric dacă nu chiar ancestral. Etape din acest proces – etnografiul jubilativ (Coșbuc), apoi miticul aureolat metafizic (Blaga) – este urmat astăzi de histrionismul tragic însoţind, nu doar prin purgatoriul cârciumii, pe „ţăranii care se retrag, unul după altul, în pământ” (Satul care pleacă). O concrescenţă i-aș spune destinală, sugerată doar în cîteva rânduri despre sătenii rătăciţi pe la oraș din „eseurile conversaţionale” (Oglinda aburită, 2013), însă amplu mărturisită și demonstrată în meditaţiile cvasiantropologice de o „poetică a urmei” din Cartea pierdută (1998). Ele se traduc, la nivelul poetic, în scurtcircuitarea cuvîntului scris cu vorba rostită precum și a „timpului spiritului” cu „timpul corpului” în ipostaza, evocată, de „urmă” sapienţială și asta până acolo încât ni se transmite senzaţia că glăsuiește nu poetul ci însuși limbajul modern altoit pe cel campestru (die Sprache spricht, spunea Heidegger). Este vorba de cele trei „cărţi” imprimate, nu întâmplător, la mari intervale de timp Cartea de iarnă (1981 și ediţia secundă în 2013), Poemul care nu poate fi înţeles
(1993) și cartea Alcool (2010).

*

SUMARUL

autograf
Simona-Grazia Dima….1
aforisme
Gheorghe Grigurcu – „A te îndrepta miraculos”……………..2
jurnal comentat
Liviu Ioan Stoiciu – Pierdem sămânţa de scriitor-parlamentar?…….3
cronica literară
Theodor Codreanu – O poetică a lucrurilor în sine …….5
Ioan Holban – E anotimpul poeţilor trişti…………9
Felix Nicolau – Cuminţenia eterului………12
poesis
Mihaela Grădinariu – Clipa asta nu-i a mea ……….13
Eleanor Mircea – Întoarcere în vid……..15
carnete critice
Cornel Ungureanu – Adrian Dinu Rachieru: Istoria literaturii ca Istorie ……17
Elena-Brânduşa Steiciuc – Complicitatea cuvântului cu imaginea:
Cornelia Petrescu şi Marc Pessin, Le Sagittaire…….19
profil
Mircea Muthu – „Cuvintele crapă în gură…”………21
G. Bacovia – 135
Adrian Dinu Rachieru – Biruitorul Bacovia……..24
aide-memoire
Daniel Pişcu – O istorie canonică în versuri a literaturii române (II)……..27
reflux
Alexandru Ovidiu Vintilă – Paul Păun. La 101 ani de la naştere………28
pe contrasens
Adrian Alui Gheorghe – O soluţie: talentometrul……….30
eminesciana
N. Georgescu – Receptarea ziaristicii eminesciene (V)……..31
Nicolae Mareş – Rugăciunea unui dac (sau despre debutul liric al lui Eminescu în limba polonă)….37
chipuri şi privelişti
Liviu Antonesei – O frumoasă ispravă cărturărească………….41
apostrof
Magda Ursache – Cu pixul sau cu pliscul? ……….42
opinii
Petru Ursache – Lotul Nicolae Mărgineanu ………45
proză
Gheorghe Patza – Triptic medical ……..49
Gheorghe Andrei Neagu – Generalul şi bicla…….52
Cornelia Petrescu – Icoana ……….54
Emil Simion – Confesiune…………….57
Decebal Alexandru Seul – Costea…………………..58
sertarul cu scrisori
Epistolar Ion Beldeanu – Saşa Pană (I)…………….60
din sens opus
Leo Butnaru – Prima dragoste – ura (!)…………….65
eveniment
Doina Cernica – Frumosul la Iaşi ………….68
Petrişor Militaru – Centenarul Dada celebrat la Craiova……………..73
cronica plastică
Mihail Neamţu – Silviu Oravitzan şi tăcerea isihastă…………..75
miscellanea
Octavian Nestor – Omul care şi-a pierdut accentul – alegorie contemporană – ……..77
traduceri
Menachem M. Falek – Poeţi israelieni……….81
avangarda
Isabel Vintilă – Gellu Naum – tainele poeziei magice……………84
jurnal de călătorie
Marius Chelaru – Prin „Transcaucazia”, din Erevan în Nagorno-Karabakh. Note şi gânduri de drum (I)………90
Monahia Elena Simionovici – Estonia, ţară a nordului……………….94

Revista în format pdf, aici:

 bucovlit-5-2016

*

Reclame