Bicentenarul nașterii poetului Andrei Mureșanu remarcabil marcat în revista ”Mișcarea literară”

Posted on noiembrie 24, 2016

5titlu

 

ml4_16

Anul V, nr. 4 (60), 2016, Bistriţa

*

      Cel mai recent număr al revistei bistrițene Mișcarea literară propune, așa cum era de așteptat, în primul rînd un consistent ”dosar” dedicat memoriei poetului Andrei Mureșanu, la bicentenarul nașterii sale. Exegeze, evocări, documente biografice (unele inedite), albume cu fotografii rare, mărturii (mai vechi dar și mai noi despre destinul operei sau a vieții și locuirilor autorului imnului nostru național) au, în mod firesc – și nu ”festivist” – ponderea cea mai mare a acestei ediții a Mișcării literare. Rubricile consacrate ale revistei sunt și ele bine reprezentate.

       O ediție pentru care colegii noștri bistrițeni merită toată lauda!

*

CUPRINS

Olimpiu NUȘFELEAN: De la Andrei Mureşanu la Bob Dylan sau despre literatura ce-şi caută mesajul / 1

Andreea ZAVICSA: Modelul și oglinda/ 3

Mircea MOŢ: Statuia și opera/ 6

Aurel RĂU: Andrei Mureşanu bicentenar/ 9

Ana-Maria ILIUŢĂ:  Un nume de răsunet în istoria naţională/ 12

Mircea Gelu BUTA: Bicentenarul nașterii poetului Andrei Mureșanu (1816-2016)/15

Ion BUZAȘI în dialog cu Andrei MOLDOVAN despre Andrei Mureșanu:  Întemeietor al liricii profetice ardelene/ 19

Andrei MUREŞANU: Românul şi poezia lui/ 28

Alexandru Cristian MILOȘ:  Mărturisirile din 1982 – ale unui cetățean român/ 33 / 36 / 38

Andrei Mureșanu – date biobibliografice Foto-album Andrei Mureșanu Iuliu-Marius MORARIU (ieromonahul Maxim): George Coşbuc în amintirile contemporanilor/ 39

Andrei MOLDOVAN: Lumea ca refracție în poezia lui Dinu Flămând/ 41

Constantin CUBLEŞAN: Universul mama (Vasile George Dâncu)/ 44

Doina MACARIE: Orașul din vis/ 46

Florentina TONIŢĂ: Îngerii vin când nu-i chemi/ 48

Iacob NAROȘ: Cări de apă, cări de nisip și, mai ales, de cuvinte/ 50

Olimpiu NUŞFELEAN: Snoavele lui Dumitru Crudu/ 53

Antoaneta TURDA:  Pe-ale vieții cărări cu Nicolae Goja/ 55

Adrian LESENCIUC: Despre locul Inelului de aur în opera lui Ion Topolog/ 57

Menuţ MAXIMINIAN: Martor al  literaturii/ 59

Viorica POP: Invitație în Pavilion/ 61

Icu CRĂCIUN: Atitudinile criticului Andrei Moldovan/ 64

Miruna MUREŞANU: Poezii/ 66

Angela Melania CRISTEA: Poezii/ 69

Tucu MOROŞANU: Poezii/ 72

Ionuţ CARAGEA: Poezii/ 75

Bedros HORASANGIAN: Colectivul lumii românești/ 78

Ovidiu PECICAN: Zile și popasuri/ 81

Ovidiu MOCEANU, Mircea BRENCIU, Gabriel STAN: Avangarda literară și visul/ 87

Mircea Ioan CASIMCEA: Neliniştea poemelor/ 90

Denisa PINTIUŢĂ: Proză/ 93

Daniela FULGA: O poezie a subiectivităților suprapuse: Mihai Octavian Ioana, Pluralul majestății/ 96

Anastasia DUMITRU: Drama lingviştilor români din Basarabia/ 102

Zorin DIACONESCU: Homo sovieticus/ 105

Cristian VIERU: George Echim și poezia cu formă fixă/ 107

Adrian LESENCIUC: Textul ca suprafață absorbantă/ 109

Menuţ MAXIMINIAN: Oglinda rădăcinilor/ 111

Iulian DĂMĂCUŞ: Trei teme/ 113

Iulia Ana STUPARU: Experimente literare/116

Icu CRĂCIUN: 150 de ani de la nașterea prozatorului Tit Chitul (1866-1905)/ 118

Lucia DĂRĂMUȘ: Virginia Woolf între abuz și creație/ 120

Ana NĂSTUŢA: Receptarea romanului al lui Hermann Hesse în timpul Contraculturii/ 123

Ion FILIPCIUC:  Liviu Rebreanu, omagiat la Suceava, cu scăderea notei la purtare a unor şcolari/ 126

Luca CIPOLLA:  Poezii/ 132

Andreas SAURER: Poezii/ 134

Werner LUTZ:  Vârstele muntelui/ 137

Virginia NUȘFELEAN: În aşteptarea sensului/ 140

Lucia POSTELNICU-POP: Inconformismul politic şi nesupunerea estetică „demodată”/ 144

Vasile VIDICAN: Identități nedefinite/ 149

Diana MORAR: Ada Muntean și frumusețea unei „Warm lonellines”/ 151

Album cu scriitori:  / 154

Lucian PERŢA: Parodii pur și simplu/ 169

Aurel PODARU: CITITOR DE REVISTE/ 171

*

Citește revista, în format pdf, aici:

Nr. 4 / 2016 

*