Un manifest „tipărit” și difuzat la Brașov, în decembrie 1989

Posted on decembrie 20, 2016

13Manifestul reprodus mai jos a fost „tipărit” într-o „tipografie” clandestină, „manufacturată” de un grup de brașoveni care își propuseseră să mobilizeze românii la o amplă demonstrație, la nivelul întregii țări, chiar în ajunul zilei de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, adică începînd cu 24 ianuarie 1990. Dar, izbucnirea Revoluției la Timișoara în 16 decembrie 1989, a impus ca pe manifestele deja imprimate (procesul meticulos de multiplicare a lor, avînd în vedere mijloacele rudimentare cu care se realiza acest lucru cît și măsurile extreme de precauție au făcut să nu mai fie timp pentru a „tipări” altele),  peste data stabilită inițial să se aplice ștampila „ACUM” și a început difuzarea lor imediată în Brașov și, în măsura în care a fost posibil (s-au folosit, de exemplu, trenurile) și în alte localități.

Ar mai fi de spus că inițiatorii acestei temerare acțiuni au dorit – și doresc și acum, cînd nu se mai află de mult în țară – să rămână anonimi. Cum pe cîțiva dintre ei i-am cunoscut, respectîndu-le opțiunea, trebuie să depun mărturie că nu erau – așa cum, „restaurația securistă” a  Revoluției Române din Decembrie 1989 încearcă să acrediteze chiar și după 27 de ani de la evenimente – agenții niciunei agenturi (străine sau interne), fiind pur și simplu exponenți ai voinței poporului român de a pune capăt unui regim de teroare și unei vieți de coșmar.

*          fluturas*

            Mai trebuie să adaug că inițialele cu care era semnat manifestul, „F.R.N.”, nu avea nimic  comun cu „F.S.N.”-ul generalului Militaru, cu atît mai puțin, avînd în vedere substanța democratică a conținutului său, cu „F.R.N”-ul lui Carol al II-lea! Ele reprezentau mai degrabă o „capcană” pentru Securitate, care trebuia să înțeleagă că regimul se află confruntat cu o opoziție clandestină puternică, organizată și gata de acțiune.

*

Posted in: Anamnesis