O dezbatere publică la malul mării: ”România, starea noastră de veghe”

Posted on ianuarie 25, 2017

3ASOCIAŢIA STRATEGIA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI – REGIUNEA DOBROGEA
Constanţa, str. Ilarie Voronca nr. 6B, tel. : 0734-555953 fax : 0241-614222
Email : centrulocaltransferglobal@gmail.com
“Om liber, tu vei iubi întotdeauna marea “ – Charles Baudelaire

*

INVITAȚIE

        Vă invităm la întâlnirea publică cu tema

ROMÂNIA, STAREA NOASTRĂ DE VEGHE – punct de observație DOBROGEA ”,

ce-și propune să transmită la nivel internațional un mesaj de empatie pentru înțelegerea necesității determinanților proprii de dezvoltare ai societăților umane.

Noi, românii, respectându-ne destinul implacabil eminescian de a fi ospitalieri, chiar în crizele subsecvente parcursului postdecembrist care au creat o realitate de o complexitate din ce în ce mai stranie, cu riscul de a fi considerați “fraieri”, parafrazându-l pe Dorin Tudoran, am respectat toate tendințele derivate din marile comandamente ale civilizațiilor care au mișcat lumea. Am devenit membri NATO, membrii UE, dar odată săvârșită “plata cotizației”, ne-am trezit cu societatea blocată în “povești” care de care mai contradictorii, ce au făcut pâna și perioada antedecembrista mai puțin regretabilă, cea pe care am anulat-o tragic crezând că vom deveni liberi.

Sâmbătă 28 ianuarie 2017, la orele 10.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, vom dedica patru ore evenimentului menționat. Sperăm ca anual să putem organiza acest eveniment, în fiecare prima sâmbătă de după aniversarea Zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859, în aceleași coordonate, prin întâlniri publice deschise, la care să fie invitată întreaga comunitate constănțeană și nu numai.

Aceste dezbateri vor putea fundamenta îndreptățirea necesară structurării și dimensionării politicilor locale și regionale, inclusiv în ceea ce privește componenta accesării fondurilor structurale.  Astfel, Constanța, locul exilului lui Ovidius, cel alungat de civilizație, ar putea deschide calea. Întrunirile, divanuri ad-hoc redivivus, pot deveni evenimente generice în “a-casa istoriei noastre”, care se pot propaga multidirecțional în societate și astfel „lumea cea mare”  va înțelege până la urmă că trebuie să fie mai puțin certă față de incertitudinile pe care de multe ori “adulții democrației” le prezintă “copiilor ei” ca certitudini.

Trei determinanți vor fi definitorii : 1. Comunitatea 2. Sistemul administrativ 3. “O singură Românie”.

                                             Președinte

                                          Dezideriu Odet Dudaș

*

DETERMINANȚI “ RE – ROMÂNIA “
( “ România, starea noastră de veghe – punct de observație DOBROGEA. ”)
I. DETERMINANT PRINCIPAL :
Anualitatea evenimentului – în fiecare an, în prima sâmbătă de după aniversarea Unirii de la
24 Ianuarie 1859, în Constanța, la Casa de Cultură, de la ora 10.00
( ÎN ANUL 2017, 28 IANUARIE)
II. DETERMINANTUL INȚIAL :
Fondul de Investiții Moldova ( Platforma Unionistă ACTȚUNEA 2012, F.U.M.N., S.A.R. )
III. DETERMINANȚI STRUCTURARE OLONICO-VIRTUALA
III. 1 PROCESE
a. De consonanță externă – politica externă românească
b. De consonanță internă :
@ COMUNITATEA : Societatea Română de Fenomenologie
@ SISTEMUL ADMINISTRATIV : S.A.R. – Societatea Academică Română
@„O ȚARĂ TREI SISTEME”: F.U.M.N. – Fundația Universitară a Mării Negre ;
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale – Academia Română
III. 2 STRUCTURI
@ Corpurile profesionale
– Înființarea filialei AGER ( Asociația Generala a Economiștilor) – filiala Constanța
– Participarea AGIR ( Asociația Generală a Inginerilor ) – filiala Constanța.
– Alte asociații profesionale, scriitori, juriști, medici, funcționari publici, din educație etc….
III. 3 ATITUDINI / APTITUDINI ( COMUNITATEA )
– Craiova – Valentin Berca ; Iași – Liviu Antonesei ; Cluj – Mihai Goțiu ; Sibiu –
Mihaela Grancea ; București – Forumul Tehnocrat, 1997 ; Timișoara – Marius Mioc ;
Constanța – Coaliția ONG-urilor, 2015 ; Brașov – Dorin David, Alumni Facultatea TCM
Brașov (1986) ; Bacău – Alumni Ferdinand (1980) ; Chișinau – ?
IV. DETERMINANȚI PRAXIOLOGICI : IV. 1 Trei proiecte concrete : a). Re-Rompetrol ( fondul
de investiții asumat ) b). Re-șosea de legătură Mangalia-Medgidia, autostrada Constanța – București –
prin P.P.P.-Parteneriat-Public-Private ( noua lege începând cu 25.12.2016), c). Preluarea marilor
investiții din sport de către comunitățile locale și integrarea lor într-o mișcare de consonanță cu
dezvoltarea domeniului – Model pentru investiții prin P.P.P.-uri. IV. 2 Proiect consonanță spațiu,
timp. Prezentarea unei viziuni dobrogene, post-războaiele dintre cetățile venețiene și cele genoveze
ale locului…, ref. la P.P.P.– în relaționare cu – Fondurile Structurale – Băncile – ANABI (Activele
Indisponibilizate…) – „Fondul Suveran” ( propus de Guvern ) și propunerea inițială a S.A.R.,
F.U.M.N. și Platformei unioniste…, FONDUL DE INVESTIȚII MOLDOVA, continuate acum de pe
locurile fostelor „cetăți”… IV. 3 Proiect de țară – „ PROIECT DE ȚARĂ – De la utilitate și deziderate
la idei și motivație „
V. INVITAȚI SPECIALI : V.1 Fostul Presedinte al C.J. Iasi – Liviu Antonesei ( cu o temă legată de
un post-modernism care nu mai vine și la cei care n-au apucat să-l aștepte pe Godot…) și fostul
ministru de externe al Romaniei, Cristian Diaconescu. V. 2 Alexandru Mironov, susținere tema : „Cele mai importante invenții, descoperiri și tehnologii ale anului 2016 „. V.3 Alți invitați  speciali : Adrian Cioroianu ( prin I.R.I.R. ), Andrei Marga ( contacte anterioare – c.a.), Andrei Pleșu (c.a.), alți foști miniștri de externe (prin Fundația Europeană Titulescu).
– la documentele evenimentului va fi asociat materialul d-lui Dorin Tudoran, « De la « Așteptându-i
pe barbari » spre « La revedere europeni » ? » (http://www.revistaalternante.de/REVISTA_ALTERNANTE_Nr._4__13__2016_-_BT.pdf / : pag. 25 30 )
VI. DETERMINANT CULTURAL ( cultura, ca deschizătoare de închideri din utopia nicasiană sau
închizătoare de deschideri din realitate …) : Doru Stănculescu ( c.a.), Andrei Păunescu (c.a.)….
Theodor Paleologu.
EXTENSIE ref. la pct. V. și VI. Ref. la invitați, toate numele ex-dobrogene menționate,
excepentându-i pe d-nii L.A. ( Liviu Antonesei ) și A.M. (Alexandru Mironov ) …, sub rezerva
confirmării… Și la d-nii L.A. și A.M. va fi o problemă dacă « generalul Iarna » sa ve încapățâna să
rămână « mareșal » în această perioadă și nu doar un simplu soldat Svejk ca în decembrie 1989….
VII DETERMINANȚI ADMINISTRATIVI : VII.1 Inițiali a) tipul de raport stat-societate b) nivel
funcționari la “Comisia de tăiat hârtii” c) “Cod administrativ” d) reguli transparență – limite, e)
Participatismul – bugete participative, etc….VII.2 Consonanți a) Societate informațională sau
economie bazată pe cunoaștere ? b) Dezvoltarea durabilă – De la vorbe la fapte. VII.3 Integratori a)
Structurarea conceptuală, De la Circulația Persoanelor – a Capitalului – a Produselor și Serviciilor,
La structurarea Evidența Persoanelor – Evidența Instituțiilor – Evidența Culturilor și Civilizațiilor b)
Extinderea strategiei A.N.A.F. ( consonanța cu instituții specializate, dar iminența controlului public,
în special cel corporatist și instituțional, direct interesat de dezvoltarea domeniilor – re-arhitecturarea
motivațiilor instituțiilor spre dezvoltare ). c) Integrarea bazelor de date instituționale pe nivele de acces
profesionale, pentru simplificare și eficiență administrativă în interesul public al societății VII.4 De
dinamica Participare dr. Viorel Sîrca, cadru universitar U.B.B. Cluj, promotor al modernizării cu
soluții inovatoare performante, al unor sisteme administrative cu efect integrator de excepție în cadrul
general al sistemului administrativ și instituțional românesc.
VIII SCURT ISTORIC PARȚIAL AL INIȚIATIVELOR ANTERIOARE
VIII.1 Conferința anul 2009, « Ziua de Constanța » :
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/spclep-constantacomunicate/intalnirilepublicedin-10-12-
decembrie2009-organizatein-aulabiblioteciijudeteneconstanta61082-268882.html
VIII.2 – 3 Cele 2 conferințe de pe site-ul AGIR Constanța
Anul 2014 : http://agirconstanta.ro/2014/06/
Anul 2015 : http://agirconstanta.ro/2015/09/
VIII.4 Anul 2016 ASDR-RD – C.J. Constanța :
http://www.cjc.ro/dyn_doc/Hotarari/2016/113.pdf
Data : 21.12.2016 – 12.01.2017
Președinte
Dezideriu Odet Dudaș

*

Posted in: Spune acum!