Reviste: „Confesiuni”, „Familia”, „Scriptor”, „STEAUA”

Posted on martie 10, 2017

1 

CUPRINS

Constantin TRANDAFIR / Cititul, recititul şi răscititul  cărţilor / 2
Gheorghe GRIGURCU / Pagini de jurnal – „Visul se hrănește din scoriile realului” / 3
Dumitru UNGUREANU / Biblioteca uitată. Lupul neglijat / 4
Mariana FILIMON / Subînţelesuri IV / 4
Nicolae COANDE / Pagini de jurnal vienez – 2015 / 5
Liviu Ioan STOICIU / Poezie / 6
Paul ARETZU / Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii (2) / 7
Adrian Dinu RACHIERU / Ion Gheorghe, un poet aproape uitat / 8
Petru URSACHE / Omul autonom şi întrebător / 9
Magda URSACHE / O tragedie a etnicului / 10 – 11
Aureliu GOCI / Discreția ca valoare și distincție morală /12
Ion Popescu-BRĂDICENI / Scriitorul Constantin Brâncuşi / 13 – 14
Vasile GOGEA / ANAMNESIS. O cioară-ntr-un picior / 15
Victor ȘTIR / „Monumentul” bisericii de lemn / 15
Olimpia IACOB / Traduceri. POEZIE COREEANĂ / 16
Dan CULCER / O ședință de partid în redacția revistei «Vatra» (1986) X / 17
Flori BĂLĂNESCU / Paradigme Basarabene. Despre misticare / 18
Nicholas DIMA / Fără închisoare, aș fi fost nimic / 19
Doru STRÎMBULESCU / Pre-umblare pe marginea unui text / 20
Doina POPA / Confidenta / 21 – 22
Vlad CIOBANU / O lectură a mitului Meșterul Manole (XIV) / 23
Revista, în format pdf, aici: Confesiuni nr. 39

*

CUPRINS

Editorial

Mircea Pricăjan – Babilon 2.0…………………….5

Asterisc de Gheorghe Grigurcu……………….7

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ştef………10

Mediafort de Lucian-Vasile Szabo…………14

Cronica literară

Andreea Pop – Filme electrizante……………..18

Viorel Mureşan – Exerciţii de golire………….21

Cronica ideilor

Florin Ardelean – Efectul de gândire riscată.26

Poeţi în cărţi de Ioan Moldovan…………….31

Restituiri

Alexandru Seres – O carte-pivot……………..37

Camera de gardă de Mircea Pricăjan………41

Close-up de Marius Miheţ………………………45

Marian Victor Buciu –

Dumitru Ţepeneag – 80………………49

Criterion de Liana Cozea………………………62

Poemul de colecţie de Mircea Ivănescu…….83

Carnete şi caiete de Dan Arsenie (XII)…..84

Brevilocviu de Ioan Milea……………………..87

Proza

Radu Găvan……………………………..94

Poeme

Silvia Bitere…………………………….97

Adela Efrim……………………………100

Lucia Bibarţ…………………………..104

Dan Rotaru…………………………….106

Caiete critice

Dan-Liviu Boeriu……………………110

Lucian Scurtu…………………………114

Ion Cristofor…………………………..120

Maria Vaida……………………………122

Registru de Familia……………………………135

Revista, în format pdf, aici: Familia februarie 2017

*

SUMAR
semina sapientiae
POEMUL DESENAT
4 Mircea CĂRTĂRESCU, Cromolitografie
5 Vasilian DOBOŞ, Grafică ilustrativă
UN POET, O PAGINĂ
6 Andrei BURAC (Chişinău), Poem I; În această sâmbătă
7 Şerban CHELARU (S.U.A.), Măi tu
8 Constantin NOVĂCESCU, toate…; în cuibul…
9 Liviu Ioan STOICIU, Îmi spune bunicul
10 Sterian VICOL, Scrisul meu ultim
PROZĂ
11 Nicolae POPA (Chişinău), Zero
CHESTIONAR (formulat de Lucian VASILIU)
16 Răspunde Dumitru Augustin DOMAN
DIALOG
17 Simona MODREANU – Virgil TĂNASE (Paris), IV
20 Robert ŞERBAN – Viorel MARINEASA
LITERATURA LUMII
23 Horst SAMSON (Germania), În celula exilului; În urne; E voie să se plângă; Elegie
25 Livia COTORCEA, Un dramaturg macedonean Goran Ştefanovski
28 Codrin Liviu CUŢITARU, Literatură anglofonă (IV)
ars amica nostrae
33 Anatol LAZAREV (R. Moldova)
muti magistri sunt libri
Cărţi noi la editura Junimea
38 Alexandru ZUB, Iaşul, „capitala rezistenţei până la capăt”, în războiul de întregire (Ion Agrigoroaiei)
40 Ioan HOLBAN, Echipa de şoc a noilor cireşari (Cristina Chiprian); Cronica supravieţuirii în genunchi (Vasile Iancu)
45 A.D. RACHIERU, Un maratonist: Gheorghe Schwartz
49 Passionaria STOICESCU, Cuvânt şi supravieţuire (Theodor Damian)
51 Radu-Ilarion MUNTEANU, Falsa despărţire de poezie (Liviu Antonesei)
54 Dan Gabriel ONŢELUŞ, Poezia ca metaforă a vieţii (Cristina Hermeziu)
55 Nicolae BUSUIOC, O oglindă a Iaşului interbelic (Diana Vrabie)
57 Mihai CABA, „Note de război” ale unui erou (Ioan R. Marinescu, Irina Nelson)
60 Lina CODREANU, Adam Bălţatu, un pictor solitar
62 Gruia NOVAC, Tratarea muşcăturii fluturelui japonez (Cornelius Drăgan)
Comentarii, recenzii, cronici
64 Traian DIACONESCU, Un tratat de filozofia religiei(Mihaela Paraschiv)
66 Ioan RĂDUCEA, Malul meditaţiei despre timp (Ana Blandiana)
68 Diana BOBICĂ, Generaţia ’27… (Marta Petreu)
72 Anastasia DUMITRU, Serafim Rose: de la apostazie la ortodoxie
78 Vasile IANCU, Din tenebrosul fenomen: elite la Canal (Doina Vodă-Adace); Personajul-narator (Constantin Cubleşan)
82 Bogdan-Mihai MANDACHE, Itinerare labirintice (Mihaela Chiribău-Albu)
84 Constantin CUBLEŞAN, Poezia vieţii (Adrian Popescu)
86 Mihaela GRĂDINARIU, Timpul ca o sămânţă de măr (Gellu Dorian)
88 Andrei MOLDOVAN, Proza psihologică a Doinei Popa
91 Lucian-Vasile SZABO, Pe Corso. Cu Daniel Vighi
94 Traian D. LAZĂR, Ipostazele ludicului literar (Aurel Brumă)
96 Gheorghe DRĂGAN, O poveste şi autoarea ei: Monica I. Costea
98 Liviu APETROAIE, Cărţile pe masă: Mircea MUTHU, Cristian BĂDILIŢĂ, Echim VANCEA, Paul ARETZU, Violeta SAVU, Iacob FLOREA, Mihai IACOBESCU
varia
102 Anatol MORARU (Bălţi), Nicolae Manolescu Doctor Honoris Causa
103 Mircea CĂRTĂRESCU, Premiul Național „Eminescu”
105 Doina FLOREA, A edita a modela
108 Ştefan AFLOROAEI, Cele trei imagini ale omului
111 Mircea COLOŞENCO, Paul Zarifopol şi luciditatea esteticii
114 Radu CIOBOTEA, Romanele timpului anevoios (Lucian Blaga)
117 Stelian DUMISTRĂCEL, Mărţişorul ne mai prieşte?
119 Anatol EREMIA (Chișinău), Braniştile domneşti
121 Grigore ILISEI, Chemarea pământului
123 Constantin SIMIRAD, Nu l-au înţeles; Drumuri spre Dumnezeu
126 Vasile ANDRU , Pomenirea lui Radu Mareş
128 Eugen MUNTEANU, Despre evaluarea cercetării filologice & caetera
132 Eleonora CĂRCĂLEANU, Zece ani fără Doamna Zoe
133 Romulus RUSAN , Inedit: La mijloc de mileniu, Putna…
136 Constantin COROIU, Daniel Dimitriu după Daniel Dimitriu
138 Bogdan CREŢU, Junimea lui Daniel Dimitriu
Lumea presei culturale
140 Adnotări de Alexandru Dan CIOCHI

Revista, în format pdf, aici: SCRIPTOR 3-4-2017

*

SUMAR

Adrian Popescu PRIMĂVARA VRAJBEI NOASTRE 3

Titu Popescu COMEMORARE GHEORGE ȘINCAI 4

TRADUCERI Jean-Jacques Wunenburger CRIZA EUROPEI, CRIZA UNUI IMAGINAR? (traducere de Andreea Bugiac) 5

LITERATURA IRLANDEZĂ ÎN VIZOR un grupaj de Sanda Berce Declan Kiberd „A FI IRLANDEZ ÎNSEAMNĂ A FI MODERN ORICUM” (fragment de interviu, traducere de Sanda Berce) 11

Adrian Papahagi RĂZBOINICUL DE PERGAMENT 13

Alexandra Pop LUMILE LUI SWIFT ȘI ALEGORIA IRLANDEZĂ 14

Sanda Berce DEORAÍOCHT – EXPERIENȚA FIINȚELOR CIUDATE DE LA CELĂLALT CAPĂT AL LUMII 15

Virgil Stanciu MOARTEA PATRIARHULUI 17

Rareș Moldovan SPECTRE DIN DUBLIN 19

Adrian Radu PATRICK KAVANAGH SAU VIAȚA LA ȚARĂ 21

Carmen Borbely „GERMENII DE SMARALD AI IRLANDEI” SAU DESPRE DATORIA SIMBOLICĂ A ROMANULUI GOTIC IRLANDEZ 22

Cristina Popescu JOYCE & IBSEN: CONSIDERAȚII ISTORICO-POLITICE 23

Călina Părău IMAGINARUL ȘI MEMORIA DE DINCOLO DE UȘI 24

Diana Melnic DE CE MAI CITIM FLANN O’BRIEN? 25

Diana Dupu IUBIREA CA DECODOR AL SOCIETĂȚII ÎN DISCO PIGS 26

Vlad Melnic COLM TÓIBÍN ȘI VOCEA UNEI ABSENȚE 27

TRADUCERI Autoportret în oglinda convexă (13): Ron Padgett (traducere şi prezentare de Alex Văsieş) 29

RESTITUIRI Romulus Rusan COPIL FIIND… 32

Ruxandra Cesereanu BODYGUARZII PARTIDULUI: CENZORII COMUNIȘTI ȘI METEHNELE LOR 37

CRONICA LITERARĂ Ion Pop „FERPARELE” LUI GEORGE STATE 40

Angelo Mitchievici ÎN CĂUTAREA SENSULUI PIERDUT 41

Ovidiu Pecican BUFNIȚA MINERVEI ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 43

Victor Cubleșan STAN O REPĂȚEȘTE 44

Mihail Vakulovski VARA ÎN CARE MAMA A AVUT OCHII VERZI 46

Mircea Opriță UN CRITIC DEVOTAT „FANTASTICII” 47

Adrian Țion ALCHIMIA ÎNDOIELII ȘI A SPERANȚEI 49

Mircea Popa CRONICI LITERARE 50

Paul Farkas BUCURIA DE A NU PERFECTĂ 54

MĂTUȘA JULIA ȘI CONDEIERUL 56

Marcel Mureșeanu OMUL AMBIENTAL 58

ARTE Doina Curticăpeanu MĂRTURII PORTUGHEZE 59

Negoiță Lăptoiu UN CRITIC DE ARTĂ: VIORICA GUY MARICA 61

JAZZ CONTEXT Virgil Mihaiu DEZNODĂMÂNT AUTUMNAL 2016 63.

Citește revista, în format pdf, aici: Revista Steaua 

*

Reclame