„Ziua Latinității” la Filiala Cluj a U.S.R. și aniversare PEN România 95 la București

Posted on mai 12, 2017

4La Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
de Ziua latinităţii (15 mai)
(Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine, Paris, 2000)
Două Conferinţe din seria Istorie şi literatură:
 .
Luni, 15 mai 2017, ora 12:
Alexander Baumgarten, A fost Petrus Damianus un mare scriitor?
Voi încerca să citesc Despre omnipotenţa divină cu ochiul criticului literar, lăsând deoparte
tradiţionala abordare a lui teologică şi filosofică. Dacă memoria noastră a fost formată de tradiţie
astfel încât să îl reţină pe Petrus Damianus şi tratatul lui drept sursa celebrei maxime privind filosofia
ca slujnică a teologiei şi a ideii că Dumnezeu poate schimba trecutul, voi încerca în schimb să
urmăresc analogiile propuse de text, să leg raţionamentele cu anecdotele lui, să valorific părţile
aluzive ale sale, pentru ca de aici să pot scoate figura unui subtil stilist, autor de proză savuroasă. Şi,
în plus, să propun o modificare a percepţiei acestui autor şi a problemelor sale, de la figura severă a
ascetului la un scriitor cu un pronunţat apetit pentru înţelegerea misterului originii naturii.(A.B.)
*
Marţi, 16 mai 2017, ora 12:
Ioan-Aurel Pop, Moştenirea contemporană a latinităţii
Azi trăiesc mai mulţi vorbitori de limbi neolatine în afara Europei decât în Europa, iar aceştia s-au
născut în urma expansiunii europene a romanicilor. Ei sunt concentraţi în acea parte a lumii numită
America Latină. Dacă nu ar fi adjectivul „latină”, nimic nu ar aminti formal de romanitatea de
odinioară. Dar şi în Europa se întâmplă la fel: italienii îşi au numele de la o noţiune geografică,
spaniolii tot de la o denumire geografică (de sorginte feniciană), francezii de la triburile germanice ale
francilor, provensalii de la un substantiv comun (lat. provincia), catalanii de numele unor populaţii
germanice şi sarmatice (Got-Alania) etc. Astfel, este evident că etnonimele popoarelor romanice de
astăzi, deopotrivă europene şi extraeuropene, nu mai amintesc deloc de Roma, de statul roman sau de
poporul roman. Cu o mare – cel puţin pentru noi – excepţie, românii! Românii glorifică Roma şi
latinitatea prin însuşi numele lor, fapt care trebuie făcut cunoscut şi care poate fi aşezat ca fundament
al unei renaşteri în acest prag al mileniului al treilea.(I.-A.P.)

*

ANIVERSARE PEN ROMÂNIA 95 – FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE BUCUREȘTI,

ediția a VIII-a, 15 – 17 mai 2017

*

*