„CONFESIUNI” – nr. 40/2017

Posted on mai 14, 2017

1*

„Cel mai important şi convingător document din anii rezistenţei anticomuniste este poezia lui Radu Gyr, Iisus în celulă. Privind lucrurile în ansamblu, adică la dimensiunea sistemului concentraţionar, comuniunea cu Mîntuitorul în suferinţă şi în lumină a făcut să se nască luptătorii de trebuinţă ai momentului: sfîntul şi eroul. Comunismul nu a fost dat în vileag nici prin cele mai susţinute demonstraţii de stradă, nici prin discursuri parlamentare, nici chiar prin la fel de susţinuta şi bine mediatizata campanie militantă pentru drepturile omului; dovadă că, după aşa-zisa cădere a Cortinei de Fier, toate aceste mişcări disidente s-au dispersat pînă la izolarea lor în amintire vagă, pentru că urmăreau, în fondul lor mai criptic, interese imediate şi de grup.”

Petru URSACHE

*

CUPRINS

Constantin TRANDAFIR / Titu Maiorescu, centenar / 2
Gheorghe GRIGURCU / Pagini de jurnal – „Lecții de uitare” / 3
Dumitru UNGUREANU / Biblioteca uitată. Istoriada / 4
Viorica GLIGOR / Puterea salvatoare a iubirii / 4
Nicolae COANDE / COAN-DE / IO-NES-CU/ WIL-SON. Întâlnirea de la Craiova / 5
Ioan MOLDOVAN / Poezie / 6
Adrian Dinu RACHIERU / Alexandru Ivasiuc, după patruzeci de ani / 7
Vasile GOGEA / ANAMNESIS. „Un manual al suferinţei depăşite” / 8
Victor ȘTIR / „Strigătul”, de David Dorian, o excepţională carte de poezie / 8
Petru URSACHE / Cu documente şi cu argumente despre martirii închisorilor / 9-10
Flori BĂLĂNESCU / Despre manipulare și „trădători”. Mișcarea Goma 40: 1977 – 2017 / 11
Ion Popescu-BRĂDICENI / Eterna reîncepere a muncilor poetice / 12
Monica M. CONDAN / Pe treptele copilăriei fiecare poveste are o vârstă / 13
Olimpia IACOB / Traduceri. JOHN DIGBY / 14
Magda URSACHE / Prostia nu doare. Dar adevărul? / 15
Dan CULCER / Bătrâna care nu mai voia să moară / 16
Vlad CIOBANU / O lectură a mitului Meșterul Manole (XV) / 17-18
Doru STRÎMBULESCU / Brâncuşi în publicaţiile avangardiste româneşti

de la începutul secolului XX / 19

Sorin Lory BULIGA / Influenţe dadaiste în creaţia lui Constantin Brâncuşi… / 20-23

Lucian GRUIA / Nicolae Fleissig – Versant aleatoriu / 23

*

Citiți revista, în format pdf, aici:

Confesiuni Nr 40 

*

Reclame