Petiție în sprijinul științelor umaniste din România

Posted on mai 17, 2017

4Științele umaniste au oferit valorile și reperele civilizației europene. Ele au format conștiința, identitatea și libertatea omului modern. Ele oferă o perspectivă analitică asupra evoluției societății și asupra transformărilor suferite de civilizația contemporană. Ele au contribuit la identitatea României moderne și analizează adaptarea acesteia la lumea secolului XXI. Cercetarea din domeniul științelor umaniste contribuie nu doar la cultura universală, ci și la capacitatea societății de a reflecta critic asupra trecutului și prezentului, precum și de a decide în cunoștință de cauză asupra direcțiilor viitoare de evoluție, ca și asupra formelor prin care această evoluție poate fi modelată spre binele oamenilor.

Decizia recentă a Ministerului Cercetării și Inovării (MCI) de a nu include în Consiliile sale consultative reprezentanți ai științelor umaniste denotă o viziune îngustă asupra cercetării. Ea trădează tendința de a reduce până la dispariție finanțarea cercetărilor din domenii precum filologia, istoria, filosofia, teologia, artele și studiile culturale, domenii care au contribuit esențial la modernitatea românească și la integrarea țării în Uniunea Europeană. Prezența cercetătorilor din domeniile umaniste în aceste Consilii ale MCI este necesară, deoarece ei aduc o perspectivă reflexivă importantă, care folosește tuturor celorlalte științe fundamentale. Alături de excluderea experților străini din evaluarea proiectelor de cercetare, această decizie defectuoasă a MCI blochează comunicarea profesională la standarde internaționale și abandonează evaluarea corectă a proiectelor de finanțare din toate ariile de cercetare unui clientelism local.

Cerem Ministerului următoarele:

1. numirea prin concurs cu juriu internațional în Consiliile MCI a unor cercetători umaniști neangajați politic, cu reprezentarea tuturor disciplinelor umaniste (filologie, istorie, filosofie, teologie, arte, studii culturale).

2. alocarea pentru cercetarea umanistă a unui buget de minimum 10% din bugetul pentru cercetare gestionat de către UEFISCDI, proporțional cu ponderea cercetătorilor umaniști în comunitatea științifică românească.

3. folosirea evaluărilor internaționale în jurizarea proiectelor de cercetare.

Notă: Petiția a fost inițiată de către Alexander Baumgarten (filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca); Cristian Ciocan (filosofie, Universitatea București); Arleen Ionescu (filologie, UPG Ploiești); Bogdan Murgescu (istorie, Universitatea București); Flavius Solomon (istorie, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași).

*

Puteți semna aici petiția în sprijinul științelor umaniste din România 

*

Posted in: Spune acum!