Din „Bucovina literară”: un dialog epistolar Nichifor Crainic – Vintilă Horia

Posted on septembrie 22, 2017

1Am primit, după un bun „obicei” de la domnul Alexandru Ovidiu VINTILĂ, redactor șef al revistei Bucovina literară, un nou număr, excepțional, apărut chiar în aceste zile în care excelenta revistă fondată la Cernăuți, împlinește 75 de ani.

Mulțumindu-i din nou, doresc revistei și echipei redacționale viață lungă și bogată în izbînzi culturale!

*

Bucovina literară 7 – 8 (317 – 318), iulie – august 201732

*

Basarab NICOLESCU:

Documente excepţionale
pentru cultura română:
corespondenţa
între Nichifor Crainic şi Vintilă Horia
în 1972
.
   „Clasând bogata corespondenţa a lui Vintilă Horia, donată Bibliotecii Aman din Craiova de fiica scriitorului, Doamna Cristina Horia, am avut șansa de a descoperi două scrisori capitale pe care doresc să le aduc la cunoștinţa universitarilor și cercetătorilor români. Dată fiind importanţa lor, le voi reproduce in extenso în prezentul articol.”
*
(Citiți tot „dosarul” în revistă, la pp. 32-37.)
*
SUMAR
autograf
Constanti Abăluţă………………………………………………………………………………………………………………1
aforisme
Gheorghe Grigurcu – „Şansa insuccesului pe care-l asimilezi………………………………………………..2
jurnal comentat
Liviu Ioan Stoiciu – Un nou organ vigilent-opresiv guvernamental „îşi face datoria” ……………….3
cronica literară
Theodor Codreanu – Ochiul triadic……………………………………………………………………………………..5
Ioan Holban – Lumea lui Grigore Ilisei………………………………………………………………………………….8
Felix Nicolau – Încă se poate scrie cu poftă ………………………………. …………………………………………11
poesis
Gellu Dorian – Gramote………………………………………………………………………………………………………13
reflux
Alexandru Ovidiu Vintilă – La plecarea lui Ilie Luceac… ……………………………………………………..16
recitiri
Adrian Dinu Rachieru – Alecu Ivan Ghilia, de la „Cuscrii” la „Piramida”………………………………..18
cadran
Cornel Ungureanu – Preliminarii la vesela apocalipsă. Hedonismul pur şi impur …………………….21
pe contrasens
Adrian Alui Gheorghe – Zidul de hârtie sau cum să fim Poetically correct (I) …………………………..25
chipuri şi privelişti
Liviu Antonesei – La Paris, dincolo de Prut… …………………………………………………………………………31
document
Basarab Nicolescu – Documente excepţionale pentru cultura română: corespondenţa
între Nichifor Crainic şi Vintilă Horia în 1972……………………………………………………..32
apostrof
Magda Ursache – Dialog VII. „Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine” (2)…………………………37
contrapunct
Petru Ursache – O polemică de la 1909…………………………………………………………………………………..41
carnete critice
Catinca Agache – Daniel Corbu şi fabuloasa „Januvia” …………………………………………………………….44
rememorări
Beni Budic – Ultima vară la Suceava……………………………………………………………………………………….48
proză
Simion Gociu – Priporul căprioarelor……………………………………………………………………………………..52
Rika Ram – Vostok I ………………………………………………………………………………………………………………58
Marius Gabor – Copiii lui Cain (fragment) ………………………………………………………………………………60
recenzii
Nicolae Dina – Un Cicerone inedit…………………………………………………………………………………………..63
Gheorghe Cheia – Un reuşit roman de dragoste……………………………………………………………………….65
lirice
Tucu Moroşanu – Cine-i de vină?……………………………………………………………………………………………68
eseu
Horaţiu Stamatin – Selma Meerbaum Eisinger sau victoria prin poezie……………………………………..71
Nicolae Havriliuc – Real şi fictiv……………………………………………………………………………………………..77
eveniment
Doina CernicaAlecsandriada şi alecsandrienii. Lupta pentru Vasile Alecsandri………………………..79
Eleonora Bulboacă – Gânditorul de la Fălticeni, Vasile Lovinescu, în ipostaza de memorialist ……84
din sens opus
Leo Butnaru – Retorul recuperat……………………………………………………………………………………………..87
jurnal de călătorie
Marius Chelaru – Prin „Transcaucazia”, din Erevan în Nagorno-Karabakh. Note şi gânduri de drum (VI)…….90
spiritualia
Magda Ciopraga – Drumuri spre frumos şi spre bine ………………………………………………………………..93
cronica plastică
Petrişor Militaru – „Obiectele grăitoare” ale lui Ştefan Câlţia……………………………………………………..96
 *
Citiți revista, în format pdf, aici:
*