Scrisoare Deschisă – Domnului Primar al Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. UPDATE. Ascunderea documentelor

Posted on octombrie 20, 2017

24 

SCRISOARE  DESCHISĂ

Adresată Primarului Municipiului Cluj-Napoca

Domnului Prof. Univ. Dr.  EMIL  BOC

 

       Motivarea acestei „scrisori” pe care mă văd constrîns, cu tristețe și durere,  să V-o adresez, o constituie toate avatarurile prin care familia mea, și desigur în solidar cu ea și eu, a trecut de mai mult de trei ani, de cînd au început presiunile de toate tipurile și manevrele procedurale cele mai „sofisticate” – adică mustind de „sofisme” – pentru a ne da acordul cu privire la un proiect de investiție imobiliară, alipit cu o obstinație demnă de cauze mai bune, de la început pînă la sfîrșit, de imobilul în care locuim, moștenire a soției mele de la părinții ei, care la rîndul lor l-au moștenit de la înaintași și l-au întreținut, conservat și locuit neîntrerupt din 1935 pînă azi.

Probabil, „presiunea” e atît de mare pentru că „dezvoltatorii” cunosc prevederile legilor privind protejarea patrimoniului cultural, din ale cărei patru criterii de bază pentru protejarea unui imobil ca bun de patrimoniu, două ar putea fi îndeplinite:  valoarea memorialălegată de personalităţi, evenimente sau momente din istorie și vechimea – să fie de 50 de ani sau mai mult. 

Nu voi intra în amănunte de proceduri și de legalitate formale: tot „dosarul” se poate consulta pe site-ul Primăriei. Toate aspectele care vizează posibile fapte de/asimilabile/în legătură cu corupția sau abuzul de putere, pentru prezumarea cărora există motive rezonabile, vom solicita D.N.A. să le deslușească, depunînd în acest sens o plîngere oficială. (În principiu, s-ar putea și autosesiza, în urma acestei „scrisori deschise”!)

Este vorba despre Hotărârea nr. 29 din 17.10.2017, a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, Str. Anton Pann 1, din Cluj-Napoca, adoptată aproape în unanimitate (doar cu o abținere și o recuzare de la vot), în baza Referatului nr. 422267 din 18.09.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hotel de apartamente, S+P+3E+R Str. Anton Pann 1 – Cluj-Napoca, aprobat de Dumneavoastră, Domnule Primar Emil Boc, sub semnătură olografă personală.

Așa cum scriam mai sus, las – și eu și familia mea, în speță soția mea – justiției să stabilească legalitatea sau ilegalitatea, totală sau parțială, precum și să discearnă dacă avem în cauză și aspecte de natură penală care vizează abuzul de putere și acte de/asimilate/în legătură cu corupția.

Personal, întrucît este în cauză și viața mea, și anii cîți mi-au mai rămas de trăit, precum și viitorul fiicei noastre, mă adresez Dumneavostră, Domnule Primar, și fac apel la autoritatea Dumneavoastră de Profesor de științe juridice, Doctor în Drept constituțional, dar și la cultura Dumneavoastră politică, în calitate de fost Președinte al unui partid democrat și liberal, în conformitate cu ideologia și programul căruia ați fost și Prim Ministru al României. Pentru că perspectiva mea de abordare a chestiunii este una politică, și anume una care vizează drepturile fundamentale ale individului.

Din surse interne Primăriei, dar și din surse care au legături cu „sindicatul dezvoltatorilor” urbani din Cluj-Napoca, am aflat cu stupoare că există o „hartă secretă” a Clujului, pe care sunt delimitate codificat „zonele viabile” și „zonele neviabile” în perspectiva imediată sau medie a municipiului. De această „hartă” beneficiază dezvoltatorii, care traducînd  în „limbaj economic și urbanistic” aparent „politic corect”, iau cu asalt, prin toate mijloacele (persuasiune, intimidare, supunere la stres continuu, „oferte de nerefuzat” ș.a.m.d.) aceste zone, în care locuitorii sunt, în majoritate oameni în vîrstă, cu venituri modeste, cultură civică și juridică precare.

       Sînt sigur, Domnule Primar, că dacă o asemenea „ocultă” funcționează și este infiltrată și în actul de guvernanță locală, promovîndu-și propriile interese în dauna intereselor legitime ale cetățenilor în numele cărora guvernați constituțional Dumneavoastră, Veți înțelege că avem de a face cu o politică de fundal „secretă”, care pusă în practică comite, în realitate, grave acte de discriminare a unui mare număr de cetățeni ai Clujului. Cineva, nu se știe cine – stabilește modul de viață și viitorul oamenilor după criterii „economice”, „teritoriale”. Imaginea de coșmar a unei insațiabile haite de „hiene imobiliare” asmuțită asupra locuitorilor din anumite cartiere este de neevitat!

Sînteți un susținător al uniunilor de creație cu filiale în Cluj. Poate, chiar ați privilegiat Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Fără modestie, Vă aduc la cunoștință că, în ultimii 20 de ani de cînd locuiesc și plătesc taxe în acest oraș, în această „zonă” codificată „neviabilă”, am scris și publicat  25 de cărți (și nu sunt cărți „de bucate” sau de „epigrame”), majoritatea premiate (trei dintre ele chiar de Filiala Cluj a USR) și am contribuit la zeci de antologii și volume colective, dintre care unele sunt dedicate memoriei și moștenirii culturale clujene, sau mai larg, transilvane. Nu am fost scutit de stres nici pînă acum: o perioadă de vecinătatea cu NAPOCHIM S.A., apoi de traficul supraglomerat și nereglementat în vreun fel de pe str. Someșului, acum de șantierul deschis pe locul demolatei fabrici din fața casei noastre. La toate acestea, prin Hotărârea pe care ați avizat-o favorabil, urmează să se adauge un zid monstruos plus balcoane și ferestre neretrase la distanța prevăzută de propriile normative față de limita de proprietate a vecinilor, de la care o populație necunoscută și în permanentă tranziție îmi va viola dreptul la intimitate în viața privată și, mai mult, ar putea pune în pericol chiar integritatea materială a proprietății noastre, și pe latura nordică a micii noastre curți (micul paradis floral în care noi ne regăsim liniștea după confruntarea cu toate aceste agresiuni), astfel încît mă voi simți, cel puțin eu (și sunt sensibil la acest aspect!), ca într-o curte interioară de închisoare! Dar, fără „siguranța” persoanei pe care, totuși, mediul penitenciar o garantează! Am convingerea că atunci cînd, nici aceste blocuri noi pe care le construiți acum, distrugînd micile proprietăți familiale, nu vor mai fi, cel puțin o parte din cărțile mele vor rămâne. Promit să vă rezerv cîteva pagini într-una dintre cărțile mele viitoare.

S-a întrebat cineva, și dacă da, ce răspuns are la situația de fapt că s-au înmulțit decesele cauzate de boli agravate de factori de stres tocmai în aceste „zone neviabile”?

Din această perspectivă și în acest context real, chestiunea Hotărârii C.L. nr. 29 din 17.10.17, poate face obiectul nu doar al organelor de cercetare penală ale țării, dar încălcînd grav Convenția Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) ,  cît și recomandările conținute în Cartea Albă a Comitetului Regiunilor privind Guvernanța pe Mai Multe Niveluri, poate deveni „speță” într-un proces deschis la Curtea Europeană a Drepturilor Omului .

Nu uit nici o clipă că sunteți Profesor de Drept Constituțional. De aceea nu consider necesar să fac trimiteri la Constituție sau alte Legi organice, ori acte normative cu privire la „buna guvernare locală”. Dar, am să vă citez un fragment dintr-un articol publicat de fosta/actual încă Dumneavoastră colegă de partid și membră în Guvernul prezidat de Dumneavoastră: Doamna Andreea Pal. Iată ce scrie Domnia Sa: „Buna guvernare locală ar trebui să fie în top 3 subiecte de interes, alături de sănătate și de educație (…). De ce? Fiindcă de calitatea guvernării locale, mai mult chiar decît a celei centrale, depinde calitatea vieții de zi cu zi a oamenilor – siguranța cetățenilor, mediul în care se pot dezvolta, bucuria de a trăi într-o comunitate.” (https://mediacalarasi.ro/andreea-paul-pnl-4-exemple-de-buna-guvernare-locala-nemteasca/)

       Această „bucurie”, Domnule Primar, cu aprobarea Dumneavostră și votul aberant dat de onorabilii (pînă la proba contrarie) domni consilieri a murit pentru cîteva familii (nu vorbesc decît cu referire la „dosarul Anton Pann 1” – dar știu că mai există zeci de asemenea cazuri).  Viitorul nostru a fost printr-un „simplu” vot violat, drepturile, aspirațiile și viața noastră cotidiană au fost îngrădite, în conformitate cu ceea ce numeam mai sus „politica zonelor viabile sau neviabile” ale Clujului. O politică criminală, care face victime încet dar sigur, aneantizînd comunități vechi cu un mod de viață care garanta transmiterea unor valori identitare, neoferind în compensație, în realitate, orașului decît niște blocuri de o arhitectură îndoielnică, amintind oripilant de mult de arhitectura comunistă, noi masări de colectivități amorfe, în care individul fără identitate și inițiativă, fără sentimentul apartenenței la un tot cultural, social, interetnic, economic, civic, istoric armonic nu mai are decît iluzia libertății și a „confortului”. Și, deci, pierde și conștiința responsabilității comunitare.

Conceptul de „dezvoltare durabilă” vă spune ceva? Știți că există o bibliografie imensă despre cum trebuie să se dezvolte un oraș, astfel încît acesta să fie „prietenos” cu locuitorii lui? (Vă pot sugera un „consilier special”, cu „expertiză” în domeniu: D-l Bogdan Ghiu, din București, care ține și o rubrică zilnică, de cîțiva ani buni, la Radio România Cultural pe aceste teme. Dar participă și la conferințe internaționale tot pe aceste teme.)

Voi încheia acum (dacă va fi necesar, voi reveni, fiți sigur!),

solicitîndu-vă Domnule Primar Emil Boc, în acest al doisprezecelea ceas,

ori să faceți publică, pentru toți cetățenii Clujului, această „hartă a discriminării teritoriale”,

ori, ca o dovadă clară că nu există o asemenea „hartă” și  așa cum Legea administrației locale permite, să convocați de urgență o nouă ședință de Consiliu și să anulați Hotărîrea deja luată în 17.10.17., solicitînd punerea întregii documentații în acord cu Legea și cu Drepturile fundamentale ale vecinilor.

P.S.  Constat, în momentul în care am încheiat de redactat această „scrisoare” că Hotărârea 29/17.10.17 (ca și alte hotărâri recente) a dispărut de pe site-ul Primăriei! Dar avem copii, domnilor!

 

Cu stimă,

Încă viu,

Vasile GOGEA

Membru fondator al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj

Participant la revolta elevilor din Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza, din noiembrie 1969

Reporter clandestin pentru presa franceză și participant la Revolta muncitorilor din 15 noiembrie 1987, de la Brașov

Luptător pntru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant

Cetățean de Onoare al Municipiului Sighetu Marmației

(Cluj-Napoca, 20.10.17)

*

       Pentru toți cei interesați adaug aici, în formate pdf , documentele la care mă refer în „scrisoare”:

HOTĂRÎREA  C.L. 29/17.10.17  care conține și REFERATUL pentru aprobare și conținutul dosarului ce conține „propunerile” dezvoltatorului precum și obiecțiile vecinilor.

Hotarare CL din 17.10.17:

MINUTA ședinței C.L. din 17.10.17:

PV 17_10_17

*

UPDATE. După semnalarea „dispariției” de pe site-ul oficial al Primăriei Cluj a Hotărârii 29/17.1017, ea a reapărut, aseară sau în dimineața asta. Eu acum constat. Dar, constat și la „reluarea în relanti”, că „tot” dosarul, conține doar aceleași 62 de file inițiale, nu  cum era obligatoriu,  și Prezentarea scrisă, cu argumentele dezacordului față de propunerea de PUD pusă în discuție, conținînd 5 (cinci) file de text și 6 (șase) planșe – anexe, din care mai multe conțin două sau trei file, foto, care au fost distribuite în cadrul ședinței onor. consilierilor, după ce au fost înregistrate la Registratura primăriei cu nr. 472594/43 din 17.10.10, inclusiv vice-primarului Dan Ștefan Tarcea, și susținute verbal în integralitate în plenul ședinței de soția mea. Așa cum aceste documente au fost ignorate în postarea de pe site-ul Primăriei, la fel, onor. consilierii le-au ignorat, chiar persiflat în timpul ședinței.

Dacă nu sunteți „cu mîinile pe oraș”, cum se exprima un comentator al Gogea’s Blog, referindu-se evident la celebrul film din 1963, al lui Francesco Rosi,  „Mani Sulla Citta”, de ce ascundeți, domnilor documente care, sub nici o formă, nu pot fi  „clasificate” ca „secret”, de nici un nivel?

*

UPDATE. Vezi reacțiile în media la această „scrisoare” aici:

https://vasilegogea.wordpress.com/2017/10/21/un-raspuns-la-scrisoarea-deschisa-adresata-primarului-clujului-dar-nu-de-la-domnul-emil-boc-ci-de-la-domnul-dorin-tudoran/

*