Recitiri: cîteva rînduri din „Tratat despre înfrînt”

Posted on octombrie 29, 2017

5*

O înfrângere nu se poate pierde, în timp ce o victorie e foarte greu de păstrat.

*

Victoriile corup. Victoriile „totale” corup total.

*

Spune-mi cine te-a înfrânt ca să-ți spun cine ești.

*

Învingătorul va interzice totdeauna ceea ce nu poate înfrânge.

*

Doar cel înfrânt este liber. Învingătorul va depinde  de învinsul lui.

*

Este mult mai multă umanitate în tabăra înfrânților decît în cortul învingătorilor.

*

Dușmanii învingătorului tău vor încerca să-ți devină prieteni. Atenție, însă! Ei nu vor decât să devină noii tăi învingători.

*

Rănitul, ca și prizonierul, nu sunt înfrânți. Sunt doar scoși temporar din luptă.

*

Ceea ce învingătorul abia simte sau, în cel mai bun caz presimte, înfrântul știe deja: forța nu poate măsura decât ceea ce i se opune.

Dar, înfrântul nu se opune învingătorului. Ci pretenției acestuia de a se eterniza.

*

*

(O selecție din volumul  Vasile Gogea,  Tratat despre înfrânt,  Editura Charmides & Editura Eikon, 2004.)

*