Mesajul Conducerii de la Londra a PEN Internațional.

Posted on decembrie 25, 2017

0Sărbători fericite și un An Nou mai apropiat de normalitate !

Dear friends,

As the year draws to a close, we reflect on the time that has passed.  It’s been a difficult year as we’ve watched hard-earned freedoms in so many parts of the world become lost or harmed.  Our many – too many- writers who are in jail or at risk are testament to the importance of our work and reflect, on a daily basis, our deep commitment as PEN’s elected representatives.

We write to say it’s been a great honour to work for PEN and stand for our ideals and Charter, which we modified this very year at congress and states:  Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of good understanding and mutual respect between nations and people; they pledge themselves to do their utmost to dispel all hatreds and to champion the ideal of one humanity living in peace and equality in one world.

On this day, we bring you some words for reflection by the Mexican Nobel Prize winner Octavio Paz, “I think we all have our own personality, unique and distinctive, and at the same time, I think that our own unique and distinctive personality blends with the wind, with the footsteps in the street, with the noises around the corner, and with the silence of memory, which is the great producer of ghosts”.

May the new year be filled with blessings for all,

Jennifer Clement, International President

Kätlin Kaldamaa, International Secretary

Jarkko Tontti, Treasurer

Antonio Della Rocca

Anders Heger

Iman Humaydan

Margie Orford

Mohamed Sheriff

Ma Thida

Regula Venske

*

Dragi prieteni,

Acum când anul 2017 se apropie de sfârșit, să reflectăm la timpul care a trecut. A fost un an dificil, căci am văzut libertăți câștigate cu greu în multe părți ale lumii cum sunt pierdute sau ciuntite. Mulți, prea mulți dintre scriitorii noștri, aflați în închisoare sau amenințați, sunt mărturia importanței pe care munca noastră o are și reflectă, pe o bază zilnică, implicarea noastră profundă ca reprezentanți aleși ai PEN International.

A fost o mare onoare să lucrăm pentru și cu diversele PEN cluburi din lume, în spiritul Cartei PEN, care a fost modificată anul acesta și care afirmă: Membrii PEN ar trebui ca în orice moment să-și folosească influența pe care o au în favoarea bunei înțelegeri și a respectului mutual dintre națiuni și popoare; scriitorii ar trebui să se angajeze ei înșiși să facă ce pot mai mult ca să înlăture ura și să susțină idealul unei unice umanități trăind în pace și egalitate într-o singură lume.

La acest final de an, vă amintim cuvintele scriitorului mexican Octavio Paz, câștigător al Premiului Nobel: ” Cred că noi avem toți propria noastră personalitate, unică și distinctă, și în același timp, cred că personalitatea noastră unică și distinctă se amestecă cu vântul, cu urmele pașilor pe stradă, cu zgomotele din colț, și cu tăcerea memoriei, care este marele producător de fantome.”

Fie ca Noul An sa fie plin de binecuvântări pentru toți!

Jennifer Clement, președinta PEN International si echipa sa

_____________________

Traducerea în limba română: Magda Cârneci, președinte PEN România.

*