„ANAMTEME II” – „văzute” din „Observator”-ul „cultural” de Cristina Manole

Posted on ianuarie 19, 2018

1011 ianuarie 2018

*

vasilegogea_anamteme_ii_coperta_13-10-2017-e1508679718576

Vasile Gogea, eseist, prozator, poet, activ spirit civic și memorie vie a unui Ardeal de peste timp,vajnic moroșan și mereu în alertă, conștiin­ță vie a unei națiuni care mai mult îl ignoră decît îl prețuiește (nu ar fi singurul caz), mai scoate un volumel – toate cărțile lui, spre norocul meu, sînt subțirele și plăcute la ținut în mînă! – alcătuit prin aglutinarea unor texte publicate pe blogul lui numit, neted, Gogea’s Blog. Sau în alte diverse publicații, în mod special Confesiuni. În prelungirea unui anterior volum de Anamteme, publicat în 2015, sub auspiciile aceluiași generos și în mod cert păgubos editor care este Valentin Ajder. Bun. Sub protecția unei coperți ce reproduce o frumoasă lucrare, Pîini, a pictorului Teodor Rusu, prieten cu autorul și membru important al grupării de artiști legați de Școala de la Poiana Mărului și sub genericul vag prețios Anamteme II. Noi exerciții de anamneză (Editura EIKON, 2017), explicat pe coperta a IV-a de Ionel Necula. „Dac-am descifrat bine sensul titlului, Anamtemele lui Vasile Gogea scot din uitare și restituie spiritului public și teme, și idei arhetipale, aparent cunoscute conform doctrinei lui Platon, dar cărora nu le-am acordat întotdeauna atenția cuvenită, deși ele au o anumită înrîurire în activele conștiinței noastre metafizice“. OK. Vasile Gogea folosește în locul mitului peșterii lui Platon propria interpretare, care este imaginea reflectată a lumînării într-o oglindă, cu precizarea că autorul și, indirect, noi am fi și oglindă, și lumînare. După toate aceste precizări metodologice, să le spunem așa, pătrundem în miezul cărții. Textele și luările de poziție, uneori lirico-memorialistice, altele, deseori, polemic civice dau măsura vie a ceea ce Raymond Aron numea un „spectator angajat“. Căci dincolo de toate însușirile și realizările literare, intelectuale, Vasile Gogea este un activ membru al cetății. Nimic nu-i este străin, nimic nu-i este indiferent. Că scrie de­spre ce s-a întîmplat la Brașov sau la Timișoara, că scrie despre Dorin Tudoran sau despre Ticu Dumitrescu și Doina Cornea. Ana Blandiana, Mihai Șora, Paul Goma și Luca Pițu se reîntîlnesc în aceste exerciții de rememorare. Fotografii care au devenit deja istorie, tăieturi din ziare, facsimile, cuvinte și formulări memorabile ale unei atitudini morale se coagulează într-un manifest al neuitării vieții românești. Nu din alte secole, ci din imediata noastră contemporaneitate. Al cărui martor, mereu în stare de veghe, a fost și a rămas Vasile Gogea. De la Brașov, de la Cluj, de prin toată țara căreia îi este dedicat trup și suflet. O carte mică, cu un mesaj mare, profund. Pentru cine mai e interesat de astfel de subiecte și teme, să recunoaș­tem, incomode.

*

Citește toată pagina aici:

https://www.observatorcultural.ro/articol/lecturi-vremuri-de-austeritate-la-multi-ani-si-multe-carti/

*

Posted in: Ex libris