Dorin Tudoran în „Mișcarea literară” de la Bistrița

Posted on aprilie 12, 2018

4 

 

Revista bistrițeană Mișcarea literară îi dedică, în nr. 4/2017, un consistent „dosar” critic și bio-bibliogafic, ilustrat cu un bogat album de fotografii, disidentului, publicistului, militantului, poetului și Omului DORIN TUDORAN. Corpusul de texte dedicate vieții și operei acestuia alcătuiesc o adevărată – primă – monografie recuperatoare a celui ale cărui rădăcini sunt adînc înfipte în țărîna Năsăudului, la Bichigiu.

Semnează texte critice sau evocatoare despre cărțile și întîmplările vieții lui Dorin Tudoran: Olimpiu Nușfelean (care consemnează și o plină de miez convorbire cu acesta), Ioan Holban, Andreea Zavicsa, Vasile Vidican, Victor Știr. Dar și însuși poetul Dorin Tudoran, care dă la lumină, în avanpremieră un amplu grupaj de poezii din iminentul volum Death By Invitation Only sau evocă momente semnificative din biografia sa.

Fotografie: Cora Tudoran

Citiți toate acestea, și încă altele, aici:

http://miscarealiterara.ro/

*