Remember. Un salut de la Eugen Ionesco pentru „ASTRA” – în 1991

Posted on aprilie 26, 2018

13În anul 2016, poetul Nicolae Stoie publică un volum de peste trei sute de pagini, ocazionat de sărbătorirea semicentenarului revistei „fanion” a culturii brașovene: ASTRA – 50. Etapele unui parcurs sinuos, reconstituite din interior (sub egida Bibliotecii Județene „George Barițiu”, Brașov). Titlul: promițător, mai ales datorită acelui adaos „reconstituite din interior”, luînd în considerare că Nicolae Stoie a fost o vreme redactor șef al acestei reviste (între anii 1977 – 1980).

Dar „reconstituirea” realizată de el se îndepărtează prea des și prea mult de faptele reale ale acestui „parcurs sinuos”. Frustrările, dorința de revanșă, omisiunile elocvente, punerea accentelor după „interes”, „mărturiile” mincinoase (uneori contrazise chiar în cuprinsul cărții, la distanță de numai cîteva zeci de pagini!) micșorează mult meritele pe care le-ar fi putut avea un asemenea demers monografic, recuperator.

Cum, însă Nicolae Stoie a părăsit această lume în anul 2017, nu voi insista acum asupra tuturor acestor „sinuozități” ale memoriei sale. Mă voi mulțumi să „ilustrez” doar una dintre ele (care, întîmplător mi-e la îndemînă, eu nemaiavînd colecția revistei, pe care am donat-o B.J.„G.B.” din Brașov înainte de a mă muta la Cluj).

Așadar, iată ce scrie Nicolae Stoie, la pag. 97:

Or, nu e deloc așa. Cum puteți vedea mai jos, în 1991 a mai apărut un număr. Dar, probabil că prezența Regelui Mihai și a lui Eugen Ionescu pe prima pagină l-au făcut „invizibil” pentru „cercetătorul” mult prea „pasionat” care a fost poetul Nicolae Stoie.

De altfel, de grave omisiuni și interpretări „orientate” suferă și alte lucrări „de sinteză”, elaborate ca teze de doctorat, realizate, prin urmare, „din afara” „parcursului sinuos”, dar și în afara bibliotecii sau cu consultarea pe sărite a colecției. Dar, despre acestea, poate, cu altă ocazie.

Iată, însă, documentele în facsimil:

*

Q.e.d.

*