In Memoriam Doina Cornea. „Arhitectura” morală a unei conferințe susținute la Rimini în august 1990.

Posted on mai 6, 2018

5În 27 august 1990 (atenție la dată!), Doamna Doina Cornea a avut o intervenție de – trebuie să vorbim încă, pentru acea dată – mare curaj, extrem de critică dar de o luciditate pe care mulți alții nu o dobîndiseră încă și acompaniată de o aproape „disperată” – avînd în vedere „prestația” și „ADN”-ul „noilor politicieni” postați la cîrma țării după alegerile din 20 mai, dar mai ales după evenimentele din 13-15 iunie ale aceluiași an – încredere în tineri, la Conferința internațională Il Meeting Per Amicitia Fra Populi, de la Rimini (Italia).

Conferința, intitulată Conformism și ideologie, susținută în limba franceză, a fost publicată în volumul dedicat tuturor intervențiilor dar și în traducere românească, mai întîi în revista 22 (An I, nr. 34, 7 septembrie 1990, pag. 15, cu anunțare din pag. 1) și apoi, integrată în volumul Doina Cornea, Scrisori deschise și alte texte (Humanitas, 1991).

Cum în anul 1997,  întîmplările vieţii m-au adus, nepremeditat, în situaţia de „invidiat” de a imagina, împreună cu Doamna Doina Cornea, un volum în dialog (din păcate, nefinalizat), pentru a „mă ajuta” în a-i înțelege mai bine modul particular de a gîndi în perspectivă universală „condiția umană”, mi-a încredințat dactilograma acestei conferințe, cu adnotări și corecturi făcute cu pix cu pastă neagră și avînd pe verso-ul ultimei file (8) o „schemă” de „idei principale”, directoare ale întregii atitudini exprimate în textul conferinței, „desenată” cu stilou cu cerneală verde. Astfel, această „schemă” are acum valoarea unui „ecorșeu”, sau, mai bine al unui „releveu” al arhitecturii gîndirii personale a Doamnei Cornea. Vom observa concentrarea pe anumite „idei de forță”, universal valabile, nu doar pentru România. Mai putem observa, din „tehnoredactarea” paginilor dactilografiate, că această „arhitectură” e mai degrabă „minimalistă”, austeră decît „barocă”, încărcată cum ne-am fi așteptat.

Dar, mai am un motiv pentru care reproduc acum, în fotocopii, aceste pagini cu textul în limba franceză: poate va fi cineva interesat să-l compare cu variantele în românește apărute în 22 și la Humanitas! Mărturisesc că eu am făcut-o: mari diferențe, „flagrante”, nu am găsit la prima lectură. Ce-i drept, eu nu sînt un „traducător autorizat”. Dar și diferențele mici, aparent neînsemnate sau dispariția pur și simplu a unor cuvinte sau chiar rînduri întregi pot fi semnificative. Ar fi important de știut dacă aceste diferențe au apărut cu acordul Doamnei Cornea, știut fiind, mă rog, de cei care cunosc cît de puțin acribia cu care își redacta textele, atenția cu care își alegea cuvintele și „ascultarea” cu urechea interioară a ritmului frazelor, că totul trebuia subordonat mesajului, acurateții inteligibile a  acestuia.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Posteritatea Doinei Cornea și a exemplarei sale opere civic-militante a început!

Să avem grijă ce facem cu ea!

*