Premiul „Cercul Literar de la Sibiu” – 2018: Poetului George Vulturescu

Posted on mai 14, 2018

2*

 George Vulturescu ,

a lansat la Sibiu studiul monografic St. Aug. Doinaș – „tiparele eterne” și poetica orizontalității, Ed. Scoala Ardeleană, 2018, prezentat de criticul Cornel Ungureanu.

Cu acest prilej poetului sătmărean, membru al Filialei Cluj a USR, realizator, timp de mai bine de un sfert de secol al unicei reviste de poezie din țară, POESIS, i-a fost decernat

Premiul „Cercul Literar de la Sibiu” pentru întreaga operă și activitate literară.

Îi adresăm cele mai calde felicitări!

*

„O importanţă deosebită are „poetica orizontalităţii”, în care „punem pentru prima dată în relaţie motivul câmpiei şi cel al mării ca o consubstanţialitate predominantă sub semnul orizontalităţii”. Şi continuă doctorandul: „Câmpia arădeană («cosmicitatea e un dar al copilăriei prime» zice Bachelard) i-a sugerat toposul unui spaţiu-centru în care îşi au originea centrul, spirala”. Şi în continuare: „Încă din spaţiul câmpiei – prin motivul izvoarelor, al râului – se deschide al doilea nivel de orizontalitate la Doinaş: apa-marea. Fascinat de chipul din undă (râu, fântână, lacuri), el va fi întregit de transsubstanţierea acvatică. Dualitatea pământ-apă este unică în poezia românească, în versuri precum «pământul în văpăi şi marea-n spumă/ ca nişte miri ce-mpart acelaşi pat» (De profundis)”. Exegetul, poetul, fiul neasemuitului fântânar poate trăi, precum puţini, înţelegerea dualităţii pământ-apă în literatura noastră.” (Cornel Ungureanu)

*

Publicitate