Uniunea Scriitorilor din România inițiază două concursuri de sprijinire a creației literare pentru tinerii scriitori

Posted on iunie 2, 2018

4*

Concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori 
inițiat de Uniunea Scriitorilor din România

 

Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R., autori manifestați în orice gen literar.
Tinerii scriitori interesați sunt invitați să expedieze la Secretariatul U.S.R. dosarele de aplicație la bursa de creație literară. Dosarele vor cuprinde un CV literar, un fragment literar reprezentativ pentru creația tânărului scriitor și proiectul care se va materializa prin publicarea unui volum.
Comitetul Director al U.S.R. îi va selecta, în urma analizării dosarelor, pe cei doi câștigători ai concursului de burse de creație literară. Cei doi tineri scriitori vor primi, timp de șase luni, câte 2.000 lei net lunar. La finalul perioadei de șase luni, beneficiarii bursei de creație literară vor prezenta Comitetului Director al U.S.R. manuscrisul finalizat sau o parte semnificativă din el.
Volumele tipărite vor apărea cu mențiunea: „Autorul acestei cărți a beneficiat de bursa de creație literară pentru tinerii scriitori oferită de Uniunea Scriitorilor din România“.

Dosarele vor fi expediate prin poștă până la data de 15 august 2018, pe următoarea adresă:

Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071.

***

Concurs de volume în manuscris ale tinerilor scriitori 
inițiat de Uniunea Scriitorilor din România

 

Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de volume în manuscris ale tinerilor scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R., autori manifestați în orice gen literar.
Tinerii scriitori interesați sunt invitați să expedieze la Secretariatul U.S.R. manuscrisele destinate concursului, însoțite de un CV literar al autorului. Un juriu al U.S.R., format din critici literari, va selecta volumele câștigătoare, care vor fi publicate la Editura Cartea Românească. Volumele tipărite vor apărea cu mențiunea: „Volum câștigător al concursului de manuscrise pentru tinerii scriitori inițiat de Uniunea Scriitorilor din România“.

Dosarele pot fi expediate prin poștă până la data de 15 august 2018, pe următoarea adresă:

Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071.

*