O carte dăruită de Mihai Eminescu lui Ion Creangă și recuperată „pentru a nu se înstrăina” de Emil Gârleanu

Posted on septembrie 3, 2018

1Pe cînd era director la Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov, scriitorul Mircea-Valer STANCIU a inițiat o serie „manufacturată” în „atelierele” bibliotecii („scoasă” la imprimantă, format A5, capsată, în „tiraje” de cîte 100 de exemplare) de „broșuri” sub titlul „Mica bibliotecă românească”. Tema și tilul celei de-a 31 este Istoria exlibrisului românesc. Exlibrisul adnotat (1994).

Ultima dintre adnotările pe cărți (vechi sau rare) culese de autor în această primă fasciculă (nu știu dacă i-au mai urmat altele, autorul părăsind la un moment dat Brașovul și țara pentru a se stabili în Germania), din Catalogul Manuscriptelor Românești al Bibliotecii Academiei, fixează un gest de prietenie consumat între Mihai Eminescu și Ion Creangă în anul 1878, al cărui obiect va fi „recuperat”, nu este menționat anul, oricum înainte de 1914 cînd moare la numai treizeci și șase de ani, de Emil Gârleanu. Este vorba, cum altfel?, despre o carte pe care poetul i-o dăruise povestitorului. Și nu orice carte, ci o carte veche, dintre acelea care îl fascinau pe Eminescu și pe care le căuta prin librăriile-anticariate ale Iașului sau Bucureștiului: Amfilochie Hotiniul, De obște gheografie, Iași 1795 .  O va regăsi autorul minunatelor fabule Din lumea celor care nu cuvântă, Emil Gârleanu, tot într-o librărie-anticariat. Cum a ajuns acolo, nu știm.

Iată adnotările:

A lui Ion Creangă

Dăruită mie de d-l Mihai Eminescu, eminentul scriitor și cel mai mare poet al Românilor. 1878.

I. Creangă.

Nu lipsește din ea nici o filă.

Și a lui Emil Gârleanu

Cumpărată de mine din Lib(răria)Barasch, Iași, pe prețul de 10 lei, pentru a o ținea ca amintire despre acești doi mari scriitori, maeștri a-i (sic!) literaturei noastre și mai ales pentru a nu se înstrăina o carte a lor, ci a rămînea unuia care se gîndește cu admirație, evlavie și respect la dînșii.

Emilgar (Emil Gârleanu).

Se întîmplă și în zilele noastre să ne găsim cărțile, chiar cu autografe, prin anticariate. Fie fizice, fie virtuale, la okazii, pe net. Din păcate, nu toți avem norocul și cu un „recuperator” ca Emil Gârleanu!

*

Posted in: Anamnesis