Dan Culcer „luat la țintă” în revista „Vatra”, la Târgu Mureș și Maestrul Liviu Suhar „panotat” în revista „Scriptor” de la Iași

Posted on septembrie 8, 2019

2Un „portret în palimpsest” i se face criticului literar, sociologului și memorialistului Dan Culcer, unul dintre fondatorii noii serii a revistei Vatra, în ediția cu nr. 5(578)/2019 a acesteia.

*

*

Citiți revista, în format pdf aici:

Vatra nr. 5/2019

 

(site-ul: https://revistavatra.org/)

*

La Iași, „scriptorii” continuă să construiască „inscriptoriul”

*

SUMAR
semina sapientiae
POEMUL DESENAT
4 Nicolae PRELIPCEANU, Foarte bine foarte bine
5 Dragoş PĂTRAŞCU, Grafică ilustrativă
UN POET, O PAGINĂ
6 Alin GHIORGHIEŞ, Îngerul zidar
7 Ianuarie-Raul IORDĂCHIŢĂ, Tablou contre jour
8 Ştefan OPREA, Ploaia şi vântul
10 Radmila POPOVICI (Chişinău), Mă numesc apă
PROZĂ
11 Grigore ILISEI, Solia crenguţei de salcie
15 Vlad IOVIŢĂ (Chişinău), Magdalena
21 Ioan Florin STANCIU, Dincolo
26 Ion ŢURCANU (Chişinău), În delegaţie et in arcadia ego
38 Traian DIACONESCU, O dilemă juridică. De la Apuleius la Caragiale
41 Radu CERNĂTESCU, Hermeneutica geniului
44 Doru SCĂRLĂTESCU, Prolegomene la un fals tratat de psihopatologie a criticii eminesciene
50 Dan Gabriel ONŢELUŞ, Eminescu. Dulceaţa feminină
51 Horaţiu STAMATIN, Poezia conceptuală
54 Ion POP, O punte a prieteniei
57 Horia BĂDESCU, Deşteptarea dragonului
60 Sanda VOICA (Franţa), Caut agonia…
Traduceri de Cristina HERMEZIU
62 Jovan ZIVLAK (Serbia), Scribul; Întunecatule fiu; Coşava din Belgrad
Traduceri de Slavomir GVOZDENOVICI şi Lucian ALEXIU
64 Dedasish PARASHAR (India), Există un oraş în adâncul trupului tău; Înmiresmată pânză de păianjen; Mea culpa
Traduceri de Dan Mircea DUŢĂ
colloquium
Dialog, divan, taifas
68 Carmen BRĂGARU – Genoveva LOGAN Riscul dedublării
72 Leo BUTNARU (Chişinău) – Victoria MILESCU (Bucureşti) Mă las în libertatea revelaţiei de sine
48 Ioan HOLBAN – Nicu GAVRILUŢĂ Omul balcanic şi balcanismul

ars amica nostra: Liviu SUHAR
83 Maria BILAŞEVSCHI, Liviu Suhar – „Culoare şi metafore”                                                                            muti magistri sunt libri
Comentarii, recenzii, cronici
86 Ştefan AFLOROAEI, Doi oameni, o carte şi o epocă (Viorel Barbu, Eugen Munteanu)
90 Constantin COROIU, Eugen Simion şi orizontul matinal al poeziei româneşti
93 Eugen MUNTEANU, Andrei Pleşu la 70 de ani
96 Ioan HOLBAN, Poezia invazivă (Margareta Curtescu); Neam cu ciocârlia, mierla şi privighetoarea (Grigore Vieru); Anotimpul morţilor, timpul poveştilor (Vasile Iancu);
Ochiul întors înăuntru (Adina Filimon)
104 Vasile IANCU, „Tribună-mi fac din scânduri de sicriu” (Vitalie Răileanu/ Eugen Cioclea)
106 Constantin CUBLEŞAN, Îngerul vieţii şi al morţii (Horia Gârbea)
108 Bogdan Mihai MANDACHE, Dialoguri despre acasă şi departe, globalizare şi identitate
(Nicu Gavriluţă, Ioan Holban)
110 Diana BOBICĂ, Oglinzi însufleţite (Nicolae Busuioc)
113 Lucian-Vasile SZABO, Întrebări puse la Punkt, cu Cristian Pătrăşconiu
115 Cristina CHIPRIAN, Jumătate-n Siberii, jumătate-mpuşcat (Ion Hadârcă)
116 Stelian ŢURLEA, Luna în oraşul blestemat (Dănuţ Ungureanu)
118 Victor ŞTIR, Perenitatea cotidianului poetizat (Elena M. Cîmpan)
historia magistra vitae. varia
122 Mircea A. DIACONU, Despărţirea de comunism: traume, resentimente, frustrări
130 Laura Carmen CUŢITARU, Redundant, dar nu inutil
134 Eugen URICARU, Ploieşti
136 Dumitru VITCU, Iaşi: repere urbanistice la mijlocul veacului al XIX-lea
140 Liviu Ioan STOICIU, Din anul Revoluţiei. De uz strict personal (XX)

*

Citiți revista în format pdf aici:

http://www.editurajunimea.ro/revista-scriptor-2/

(site-ul www.editurajunimea.ro).

*

Publicitate