O statuie a lui George Coșbuc – operă a sculptorului Ilarion Voinea – inaugurată la Bistrița

Posted on octombrie 10, 2019

3           „Pe cîmpul vast al publicisticii române, pe care crește atîta spanac des și abundent, a apărut, în sfîrșit, zilele acestea și un copac, și e așa de mîndru și așa de puternic, că mii de recolte de buruieni se vor perinda, și el va sta tot mereu în picioare, tot mai sănătos și mai trainic, înfruntînd gustul actual și vremea cu schimbările ei capricioase, și făcînd din ce în ce mai mult fala limbii noastre românești – un volum de Balade și idile de George Coșbuc…”

(I. L. Caragiale, în Moftul român, la 23 iunie 1893.)

*

*

„Un „clasic” între contemporani, Ilarion Voinea aparţine acelei generaţii de artişti formate în spirit academic pentru care abordarea statuarului era o condiţie esenţială a exercitării profesiunii de sculptor. El îşi continuă vocaţia neabătut, lucrând în toate acele materiale hărăzite sculpturii: piatră, marmură, lemn, bronz. Busturilor de personalităţi culturale ori politice, destinate spaţiilor publice, Ilarion Voinea le adaugă lucrări de atelier sau lucrări monumentale cu temă liberă, în această din urmă zonă el dând formă unei viziuni personale din care nu lipseşte interesul faţă de structura şi textura materialelor utilizate şi nici faţă de anumite experimente de poziţionare în spaţiu a compoziţiilor. Un geometrism bine studiat şi abordat în compoziţii echilibrate face dovada, pe de o parte, a tipului său de formare ca artist la Academia de Artă clujeană, pe de alta, a experienţei dobândite de-a lungul timpului. Sculptor complex în abordarea temelor, în viziune, în tipul de interogare a materialelor, Ilarion Voinea este totodată un artist prolific şi conştient de misiunea sa.”

Luiza Barcan (2014) – aici: http://www.sculpture.ro/fisa.php?id=620 . Foto: Gogea’s Blog.

*

Tot sculptorului Ilarion Voinea, originar din Băilești (un loc de referință pentru multe nume mari ale culturii române), și Clujul îi datorează o serie de lucrări amplasate în spațiul urban: Alexandru Ioan Cuza, Episcop Ioan Bob, Romulus Vuia, Ion Creangă, Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Emil Isac, Woodrow Wilson, Alexandru Vaida-Voevod, Sigismund Toduţă, Episcop Iuliu Hossu dar și statuia fostului fotbalist și conducător al „Universității” Cluj, doctorul Mircea Luca.

*

Cu acest prilej vor avea loc și alte întîmplări literare:

*

Posted in: Anamnesis