Din „Bucovina literară”

Posted on octombrie 17, 2019

2Din Suceava, confratele nostru Alexandru Ovidiu VINTILĂ, ne trimite cel mai recent număr al noii serii a revistei fondate la Cernăuți, Bucovina literară (Anul XXX – Nr. 7-8-9 [341-342-343], iulie-august-septembrie 2019).

Mulțumim și… dăm mai departe!

*

SUMARUL:

autograf Cosmin Perţa…………………….  ………………………………………………………….1

cadran Paul Emond –  Agitaţie……………………………. . …………………………………………2

miscellanea Matei Vişniec – Urme de paşi pe plajă ……………       ………………………3

jurnal comentat Liviu Ioan Stoiciu – „Frumoasa şi cumintea limbă română” .      …5

aforisme Gheorghe Grigurcu – „Adevăratul obiect al unui vis”………………………….7

cronica literară Ioan Holban – 80 de ani de la naştere. Literatura lui Ion Beldeanu……………………………………………………………………………………………………………..8

Constantin Cubleşan – Nicolae Labiş într-o nouă ediţie…………………………….. . …16

Ion Nedelea – Sub semnul Unirii. Îngemănare prin menire, trăire, speranţă………18

poesis Emilian Galaicu-Păun – Octoih matern …… …. …………………………………….20

Marcel Mureşeanu – Când nu se mai poate ………………. ………………………………..22

Violeta Ion – Cea mai frumoasă zi …………………………………………………………. ……24

Andrei Velea – cartierul idealurilor risipite/ generaţia mea…….. ………………. ……27

recitiri Adrian Dinu Rachieru – Lucian Blaga în „obsedantul deceniu” (II)………….32

reflux Alexandru Ovidiu Vintilă – Adrian Alui Gheorghe sau poezia privită ca scriitură a lumii actuale ……………………………………………………………………………………..36

rememorări Beni Budic – Sinagogile mele……………..         ………………………………38

pe contrasens Adrian Alui Gheorghe – Povestea scriitorului multi-premiat…. …..44

chipuri şi privelişti Liviu Antonesei – După 25 de ani – Universitatea captivă de Dănuţ Doboş……………………………………………………………………………………………………. 45

orizonturi francofone Elena-Brânduşa Steiciuc – Cornelia Petrescu sau exilul asumat ……………………………………………………………………………………………………………..46

carnete critice Mihaela Grădinariu – Născută zborului, aripă cu aripă….. …………48

eveniment Doina Cernica – Un monument pentru părintele literaturii bucovinene………………………………………………………        ……………                            ……50

Gina Puică – „Franţa – centru de greutate al exilului românesc” (Şcoala de vară de la Sinaia, 6-11 iulie 2019)                                                                                        ………56

Denisa Crăciun – Un vultur în zbor pe cerul poeziei………….. … ……………………….57

B.L. – „Ziua Victor Brauner” la Piatra-Neamţ (ediţia a VI-a, 15 iunie 2019) ………. 60

avangarda Isabel Vintilă – Geo Bogza: „Am pus o bucată de carne în fiecare cuvânt” ……………………………………………………………………………………………………………..63

eseu Niadi-Corina Cernica – Vise şi viziuni în „Vita nuova” de Dante Alighieri……………… …………………………………………………………………………  ……………..65

in memoriam Sabina Fînaru ………………………                  …………………………………67

Constantin Boboc……………………………. ……………………………….. …………………….68

Ion Prelipcean …………………………      …………………..          ………………………………69

apostrof Magda Ursache – Dialogul dialogurilor………………………… ……….. ………70

opinii Petru Ursache – Lumea lui Cioran……………………………………………………….74

proză Marian Drumur – Căruciorul cu bagaje………………………………………….. …..77

Alexa Paşcu – Dinu Hatmanu visează frumos…………………………………………. ….    80

Dumitru Iurea – Şi caii mor în genunchi……………………………………… ….. …………..84

Luminiţa Ignea – Năşica……………………………. ………….          ……………………………87

Nicolae Havriliuc – Subiect de conversaţie …………………………………….. ……………89

recenzii Ioan Ţicalo – Despre nişte evadări lirice …………….. …………….. ……………92

Antonia Mihăilescu – Pisicile de la TMMV sau Tu ce pisică eşti?………….. ………….93

lirice Vlad Sibechi – nimeni nu îţi spune că ai greşit …………………… ………. ……….95

Cosmin Pârghie – altfel de poezie vrem……….    ……………………………………………98

Edmond Neagoe – Grotesc, sublim………..                      ………………………………….105

Eminesciana Andreea Rotaru – Două vârste ale Egiptului: „Egipetul” şi „Avatarii faraonului Tla”….                                                                                                        …..108

tineri prozatori Violeta Alina Ţibuleac – Viaţa asta………. ……………………………..111

Horia-David Munteanu – Dragostea………………………….. ………………………………112

din sens opus Leo Butnaru – Stalker-Gallery………………  ……………………. ……….114

jurnal de călătorie Marius Chelaru – Din Kyoto, spre inima Japoniei (VIII)……… 118

traduceri Carino Bucciarelli (traducere şi prezentare de Constantin Abăluţă)…. 122

revista revistelor Mihaela Grădinariu …………………………………………………….. .  126

*

Citiți revista, în format pdf, aici:

bucovina literara

*