Remember Ion Stratan. Ultima scrisoare: despre ultima carte pregătită antum și apărută postum

Posted on octombrie 24, 2019

7Scrisoarea olografă pe care o reproduc acum, la cîteva zile după fatidica dată de 19 octombrie, în care cu paisprezece ani în urmă se stingea brutal și neașteptat din viață, la Ploiești, însingurat și „fără cer”, mi-a expediat-o Ion Stratan (Nino) la începutul lunii octombrie a anului 2005. Îmi comunica toate elementele de tehnoredactare, paginare, format, culoare, ilustrare grafică și concepția coperților la singura antologie alcătuită de el, Cimitirul de mașini, pe care o pregăteam pentru tipar la Editura Grinta, unde eram atunci, în 2005, redactor șef.  Ar fi trebuit să fie un volum antum, dar sorții au făcut ca, pentru numai o săptămînă de decalaj, să devină postum.  De asemenea, prefaţa trimisă din Canada de bunul lui prieten Călin-Andrei Mihăilescu, s-a transformat în necrolog.

Scrisoarea lui este semnificativă pentru atenția cu care își gîndea cărțile Ion Stratan, grija pentru cele mai mici amănunte, felul tandru-respectuos cu care își formula exigențele. Mă încearcă și acum un sentiment de vinovăție pentru că n-am reușit să tipărim mai repede cartea. Și persistă o tristețe nevindecabilă provocată de „graba” lui…

*

                 *

*

*

*