În curînd! „Cuvinte împotrivite” adunate într-o carte

Posted on decembrie 16, 2019

11*

Scurtă lămurire asupra ediției

Autorul a strîns în acest volum o parte însemnată din publicistica sa „de baricadă”, din ultimii treizeci de ani. Au fost reluate aproape toate articolele apărute în volumul Exerciții de tragere cu pușca de soc (Editura Paralela 45, 1998), cărora li s-au adăugat multe alte texte, mai vechi sau mai noi, risipite prin reviste și ziare ale timpului precum și – mai ales pentru ultima decadă a intervalului – postările pe blogul personal.

Ordonate, în cea mai mare parte, cronologic ele compun un jurnal ad hoc al angajamentelor autorului și exprimă speranțele și deziluziile, iluziile și dezamăgirile unui om prins în vîrtejul istoriei.

Dar, această carte poate fi considerată și o bibliografie auxiliară la alte trei volume ale autorului: La scara blogului. Jurnal dedus 2010-2014 (Editura Charmides, 2014) și cele două volume de  Anamteme  (Editura Eikon, vol. I – 2015, vol. II – 2017).

*

       Mulțumesc prietenului meu, Lucian Tănase, directorul tinerei Edituri DOTA, care a „împăcat” – cu tandrețe – editorial cuvintele mele „împotrivite” de-a lungul a trei decenii. Și, poate, m-a împăcat și pe mine cu mine însumi.

*

Posted in: Ex libris