Recitiri. Augustin Pop (1952-1998): Trei dintre „libertățile dictatoriale” proclamate de poet înainte de 1990

Posted on mai 1, 2020

9Despre echinoxistul Augustin Pop, retras prea devreme din această lume pe care, mai ales înainte de 1990, a sancționat-o retoric anti-poetic, singularizîndu-se între colegii săi „livrești”, „culturali” printr-o dimensiune politică, în sens etimologic, unul dintre exegeții și prietenii săi cei mai loiali, Virgil Podoabă scrie: „Poet de o exigență extremă față de sine și pentru care fiecare carte constituie o experiență creatoare esențială, Augustin Pop va înfățișa, în cele două cărți ale sale [„Ceea ce fulgerul amînă”, prefață de Marian Papahagi, Ed. Dacia, 1981 și „Apropierea”, Editura Dacia, 1990. Nota admin.], două ipostaze distincte și radical opuse ale poeziei: una impersonală, anticonfesivă și distantă, manevrînd cu abilitate principiile liricii moderne, iar alta personalizată, confesivă, ironică și intertextuală, punînd în acțiune principiile celei postmoderne.
Am recitit cu altă „atenție”, în aceste zile atît de impropriu numite de „distanțare socială”, al doilea său volum, avînd un titlu ce dobîndește acum accente polemice,  Apropierea, apărut în 1990 și care cuprinde în întregime poeme din „epoca de aur”. Volumul este structurat în trei secțiuni definite sintetic, sintactic și semantic în titlurile lor: Mărul și mașina de scris, Libertățile dictatoriale și Descoperirea esteticului. Am ales pentru această „recitire obștească”, trei din cele unsprezece poeme care alcătuiesc a doua secțiune. Ele ilustrează încă o dată vocația profetică a adevăraților poeți. Vocație pe care, cel mai adesea, nu le-o luăm în seamă…

LIBERTATEA  DE  ASOCIERE

Fiecare cetățean

are dreptul

de a se aduna

în grupuri de cîte unu

și de a discuta

în mod liber

orice problemă

de interes public.

Adunările, întrunirile

și reuniunile

care depășesc

sau care sînt

sub această cifră

sînt interzise.

(24 august 1985)

LIBERTATEA DE MIȘCARE

Fiecare cetățean

are dreptul

să facă orice mișcare,

atît cu membrele superioare,

cît și cele inferioare,

abdomenul, pieptul,

capul, gîtul

și celelalte organe.

Sînt cu desăvîrșire

interzise în public

mișcările indecente:

poziția verticală,

statul pe burtă etc.

(24 august 1985)

LIBERTATEA DE EXPRESIE

Fiecare cetățean

are dreptul

(nu însă și obligația)

de spune,

la el acasă,

absolut tot

ceea ce-i trece

prin cap.

Nici un cetățean

nu își va permite

să vorbească

înainte de-a afla,

cu ajutorul mijloacelor curente

de informație,

ce anume

trebuie să-i treacă

prin cap.

Odată spusă,

orice vorbă

va rămîne scrisă.

(18 septembrie 1985)

_____________________________________

Din volumul Augustin Pop, Apropierea, Editura Dacia, 1990.

*

Publicitate