Bestseller-ul „The Physics of Life” („Fizica vieții”) al fizicianului Adrian Bejan a apărut și în limba română!

Posted on noiembrie 25, 2020

2În urmă cu patru ani, la apariția ediției princeps, în limba engleză, la prestigioasa St. Martin’s Press, New York, a lucrării fizicianului și profesorului american de origine română Adrian Bejan, scriam pe acest blog:

„Despre cum e determinat designul lumii vii de legea constructală, formulată de fizicianul american de origine română (din Galați) Adrian Bejan, s-a mai „vorbit” în spațiul virtual al Gogea’s Blog (Dr. ing. Adrian Bejan, fondatorul teoriei constructale – românul care l-a contrazis pe laureatul Nobel Ilya Prigogine). Am acum posibilitatea să semnalez un nou volum semnat de profesorul  de inginerie mecanică la Universitatea Duke din Carolina de Nord (http://mems.duke.edu/faculty/adrian-bejan). Volumul (apărut la St. Martin’s Press, New York) este, deja, un bestseller pe piața cărții de știință. În principal, pentru că în acest volum, Profesorul Bejan completează, într-un limbaj accesibil și „profanilor”, de-acum celebra sa Teorie constructală, cu o exemplificare a aplicațiilor posibile (dar și necesare!) în efortul global al lumii de azi pentru optimizarea proceselor evolutive aflate în criză. Trebuie spus că aceste aplicații vizează aproape toate aspectele lumii vii.

Doar semnalînd deocamdată această nouă lucrare a fizicianului-filosof, mă alătur speranței, mărturisite de autor, că se va găsi și în România o editură care să ofere publicului o variantă în limba română, într-o ediție de masă. Am, deja, convingerea că lucrarea fizicianului român ar putea avea impactul pe care l-au avut lucrările lui Richard Feynman (îmi amintesc ”setea” cu care am citit, ca elev în ultimii ani de liceu, volumul Fizica modernă. Vol I. Mecanica. Radiația. Căldura, apărut în 1969 la Editura tehnică), care au provocat deschideri semnificative și spectaculoase, nu numai în fizică, dar și în alte domenii ale cunoașterii umane. Este unul dintre cei care au extins considerabil teoria electrodinamicii cuantice. Așa cum, azi, Adrian Bejan extinde revoluționar domeniul termodinamicii, adăugîndu-i o a treia lege.” (https://vasilegogea.wordpress.com/2016/09/15/un-eveniment-editorial-international-aplicatiile-teoriei-constructale-explicate-pe-intelesul-tuturor-de-fizicianul-adrian-bejan-deocamdata-doar-in-limba-engleza/)

Iată că, după patru ani pot semnala și apariția unei ediții în limba română (la Editura Humanitas). Iată cum prezintă editura această valoroasă lucrare, pe pagina proprie de F.B.:

„Ce anume au în comun fenomene cum sunt evoluția vieții, a tehnologiei, a bazinelor riverane, a orașelor, a culturii sau a sporturilor? În ultimă instanță, care e legătura profundă dintre dinamica domeniului însuflețit și cea a domeniului neînsuflețit? La aceste întrebări răspunde profesorul Adrian Bejan de la Universitatea Duke, pornind de la concepte din fizică și bazân-du-se pe legea constructală, pe care a impus-o atenției comunității științifice. În explicațiile sale, accentul cade pe libertatea de mișcare și transformare, pe configurațiile de curgere ale diferitelor sisteme și modificările lor, pe tendințe naturale prezente atât în lumea vie, cât și în cea nevie. Din această perspectivă, evoluția devine un fenomen mult mai vast decât ne lasă să înțelegem doar studiul biologiei. Legea constructală are consecințe importante deopotrivă în plan practic (dezvoltarea economică și urbană, aprovizionarea cu apă și combustibil, tehnologie, societate, politică) și în plan teoretic, prin gradul ei înalt de generalitate. Cartea lui Adrian Bejan e un tur de forță intelectual.”

*

Și, cum explică fizicianul româno-american geneza legii constructale:

„Această realitate noi, oamenii, o rezumăm în foarte puține propoziții. Aceste propoziții se cheamă legi și sunt foarte puține. Fiecare lege este un sumar al unui fenomen tipic. De exemplu, este legea că ceea ce merge în sus cade după aceea în jos. Asta se cheamă conservarea de energie. Acest fenomen al conservării de energie se numește prima lege a termodinamicii în fizică. Un alt fenomen este observația că orice lucru care curge, curge de sus în jos: de la deal la vale, de la firebinte la rece, de la mare presiune la mică presiune. E o curgere în sens unic. Această tendință se cheamă ireversibilitate și propoziția din fizică care îi face sumar este legea a doua a termodinamicii. Iar mie mi-a venit ideea că există un alt fenomen care merită să aibă un sumar în fizică. Acesta este fenomenul apariției și evoluției arhitecturii de curgere. Pentru că totul din jurul nostru are de fapt un desen, o arhitectură care se schimbă de la moment la moment”, explică profesorul. Potrivit acestuia, natura e precum un film de desene care se derulează într-un anumit sens. Desenele care se derulează pe ecran reprezintă de fapt fenomenul de evoluție. Există în natură nenumărate sisteme care permit curgerea. „Prin canalele desenului ceva curge: apa în bazinul Dunării ori electricitate în arborele de fulger, ori sânge în arborele sistemului de circulație din animal, ori aer în arborele de bronhii ale plămânului ș.a.m.d. Noi, toți, curgând la fel prin arhitectura de străzi a orașului București”, explică omul de știință ( într-un  interviu din 2016: https://republica.ro/adrian-bejan-inginerul-roman-care-a-formulat-o-noua-lege-a-fizicii-zeu-am-ales-sa-fiu-fericit-nu-are-sens).

*

Așadar, o lectură – vă asigur – provocatoare nu doar pentru fizicieni, dar chiar și pentru scriitori, sportivi, arhitecți, urbaniști, ecologiști și – da! – politicieni!

*

Posted in: Uncategorized