„Trofeul singurătății” acordat postum lui Radu Mareș de Magda Ursache – în revista „Confesiuni”, Nr. 59-60/2020

Posted on decembrie 19, 2020

3*

        Trofeul singurătății
Radu Mareș
(3 martie 1941-26 martie 2016)
„Singurătatea necesară pentru a trage la galera unui roman; singurătatea ca apărare de mediul ostil; singurătatea ca gheară în gât pe timp de boală. Pe culmile disperării , Cioran: „Singura surpriză a singurătății este moartea” și asta după ce guști, tot în formularea lui, „aromele singurătății”.
Prietenul, bunul nostru prieten, urcat, cum ar spune Petru Ursache, „din înaltul de jos în înaltul de sus”, le-a încercat pe toate. Singurătatea, ca sindrom sau medicație, nu l-a izbăvit. A plecat cum a trăit, ca și Petru al meu: împăcat și tare.
Am fost primul cititor al ultimei sale cărți (așa cum a ținut să precizeze în dedicație), Sindromul Robinson, Polirom, 2014. O carte despre singurătate și bătrânețe, singurătate  și moarte sau, pur și simplu, despre singurătate. A putut s-o scrie pentru că a fost fundamental singuratic. Perfect singur.
Da, Mareș a câștigat trofeul singurătății.”
Magda Ursache

*

CUPRINS

Constantin TRANDAFIR / Ion Creangă, tot despre „spectacolul” receptării / 2
Gheorghe GRIGURCU / Pagini de jurnal / 3 – 4
Adrian Dinu RACHIERU / Constanţa Buzea, în cercul suferinţei / 5
Liviu Ioan STOICIU / Poezie / 6
Viorica GLIGOR / Despre artă, dragoste și prietenie / 7
Petru URSACHE / Lecţia „Convorbirilor” / 8
Magda URSACHE / Trofeul singurătății / 9
Constantin TRANDAFIR / Alte câteva cuvinte despre Jurnal /10
Ion Popescu-BRĂDICENI / Dan Cristea şi faptul de a scrie … / 11 – 12
Lucian GRUIA / Lăcrămioara Stoenescu – Tenerife via ortopedia / 13
Aureliu GOCI / Eminescu la apogeul vieţii şi creaţiei / 14
Lucia NEGOIŢĂ / Poezie / 15
Claudia VOICULESCU / Ilinca Dumitrescu / 16
Olimpia IACOB / Traduceri. Molly VOGEL / 17
Adrian Dinu RACHIERU / Gheorghe Tomozei, un calofil / 18
Dan CULCER / Corespondență păstrată de Securitate (II) / 19 – 21
Olimpia IACOB / Tom DOCHERTY / 22
Dalina BĂDESCU / Ucigând balaurul / 23

 

Citește tot articolul doamnei Magda Ursache și mai mult, accesînd revista, în format pdf:

Confesiuni Nr. 59-60  

*