Browsing All posts tagged under »filosofie«

Fundația culturală „Carpatica” și filosoful Vasile Muscă deschid un „curs public de filosofie”

octombrie 24, 2018

3

Fundația culturală Carpatica anunță deschiderea unui ciclu de conferințe pe teme de filosofie. Conferințele, susținute de Profesorul și filosoful Vasile MUSCĂ, vor avea loc  joia, orele 18.00, la galeria Casa Artelor (Bd. Eroilor nr. 16). Deschiderea unui curs public de filosofie “Deschiderea unui curs public de filosofie trebuie însoțită astăzi și de câteva cuvinte de motivare. Ce mai poate oferi […]

Două cărți de Nicolae Iuga în Țara Soarelui Răsare

februarie 11, 2017

2

  După ce a „bătut” cu litera și cuvîntul tipărite La porțile Occidentului (Proema, 2003), iată că profesorul, eseistul, filosoful și jurnalistul Nicolae Iuga „aruncă” buzduganul ideilor sale, sedimentate după ani de meditație concretizată în mai multe lucrări de filosofie, etică sau esoterism (Etica creștină privită dinspre filosofie, 2000; Cercul și copacul, 2005; Bisericile creștine […]

ART-TERAPIA ÎN PSIHOZE, la Atelierul Multidisciplinar și Interuniversitar de Filosofie şi Antropologie Medicală

martie 16, 2016

0

ART-TERAPIA ÎN PSIHOZE, se întitulează prezentarea Prof. Univ. Dr. Doina COSMAN, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la întîlnirea din miercuri 16 MARTIE 2016, la ora 18,oo ! a Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR de Filosofie şi Antropologie Medicală, în clădirea Clinicii „Medicala II”, str. […]

„Numai Dumnezeu ne poate salva” – Un fragment din ultimul interviu acordat de Martin Heidegger

februarie 2, 2016

7

Notă introductivă:  „În stadiul actual al cercetării şi cunoaşterii filosofiei contemporane, al angajării în reconstrucţia modernă a domeniilor teoretice şi în dialogul de idei, traducerile devin cumva expresie a gustului pentru valoare, şi totodată indiciu al unei maturizări a preocupărilor. Aceasta cu atât mai mult atunci când este vorba de opere semnificative pentru noua „experienţă […]

LIBERA CUGETARE ÎN ROMÂNIA PÂNĂ LA IZBUCNIREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

decembrie 9, 2014

2

LIBERA CUGETARE ÎN ROMÂNIA PÂNĂ LA IZBUCNIREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL, se intitulează prezentarea Dlui Cercetător Principal II. Marius ROTAR de la Univeristatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 10 DECEMBRIE 2014, la ora 17,oo !!!, a Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR de Filosofie şi Antropologie Medicală, […]

Despre „moarte şi urbanism” la Atelierul multidisciplinar interuniversitar de filosofie şi antropologie medicală (UBB, Cluj)

octombrie 14, 2014

4

       Moarte şi urbanism în lungul secol al XIX-lea, se intitulează prezentarea Dnei Conf. Univ. Dr. Edit SZEGEDI de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Studii Europene, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 15 OCTOMBRIE 2014, la ora 18,oo, a Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR (UBB, Cluj – Centrul de […]

Ioan Negru despre „Singur cu Hegel”

august 11, 2014

4

I O A N   N E G R U: „Păţanii” literare în comunism        Vasile Gogea nu s-a apropiat de Hegel neapărat după ce a parcurs scrierile sale (căci a făcut-o), ci din credinţă. Credinţă în Dumnezeu. A fost, încă de mai înainte de scrierea sa despre Hegel, protesul său. Împotriva regimului şi împotriva tuturor. […]

„Insomnia” şi Nietzsche şi Radio Cluj şi „comunicarea digitală”, sau două lansări de carte

martie 5, 2014

2

Avem plăcerea de a vă invita la un eveniment cultural important organizat de Cafeneaua Insomnia: lansarea volumului Marea amiază. Studii şi eseuri despre Nietzsche, aparţinând colaboratorului nostru drag, Prof. univ. dr. Vasile Muscă, volum apărut la Editura Ideea Europeană. Manifestarea va avea loc joi, 6 martie 2014, începând cu ora 18.00 la Cafeneaua Insomnia. Despre […]

Conferinţa „Victor Babeş europeanul” la Atelierul MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR (UBB,Cluj – Centrul de Filosofie Aplicată şi UMF, Cluj) de Filosofie şi Antropologie Medicală

februarie 24, 2014

0

Victor Babeş europeanul, se intitulează prezentarea Dlui. cercetător Stelian MÂNDRUŢ de la Academia Română, Institutul de Istorie „Gherghe Bariţiu” din Cluj-Napoca, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 26 FEBUARIE 2014, la ora 18,oo, a Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR (UBB, Cluj – Centrul de Filosofie Aplicată şi UMF, Cluj) de Filosofie […]

Ovidiu Pecican despre „Singur cu Hegel” (în „Apostrof”)

februarie 1, 2014

10

        Ovidiu Pecican: Hegel, Ipocritul             Ideea lui Vasile Gogea de a recupera din arhiva proprie textul lucrării lui de licenţă, susţinută la începutul anilor ̓80 ai secolului trecut, are o multiplă importanţă. În cel mai larg înţeles al ei, tipărirea textului sub titlul Singur cu Hegel (Cluj-Napoca: Ed. Eikon, 2013, 72 p.) pare să […]

O primă întîmpinare la „Singur cu Hegel”

ianuarie 12, 2014

24

Virgil Raţiu: Vasile Gogea nu a fost singur. A fost cu G.W. F. Hegel     Deşi Editura Eikon îşi are sediul la Cluj-Napoca, o consider Editură bistriţeană din motive întemeiate. În primul rând, îl are manager pe George Vasile Dâncu, născut în Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, filozof şi poet, căci cu filozofi judeţul nostru s-a […]

Pas de deux editorial EIKON – ADENIUM, în ritm de jazz, la Cluj

decembrie 10, 2013

4

JOI, 12 DECEMBRIE, LA FILIALA CLUJ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA Editura  ADENIUM  din Iaşi           începînd cu ora 12,  va provoca un nou eveniment: trei lansări, doi autori clujeni, unul ieşean. Detalii în afişul postat mai jos. De bună seamă că-i aşteptăm pe clujeni, dar şi pe cei din împrejurimi, nu doar cu cărţi de valoare […]

A apărut „PHILOBIBLON. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities”, volumul XVIII-2

decembrie 5, 2013

0

CONTENTS “HORIZONS OF IDENTITIES” (I)   ORIGINAL STUDIES AND ARTICLES  Zeno GOZO , The Modern Man between Existence and Possession………….  Mihai Stelian RUSU, History and Collective Memory: the Succeeding Incarnations of an Evolving Relationship……………………………. Alina ŢIŢEI, Caudillismo:  Identity Landmark of Hispanic American Authoritarian Political Culture………………………………………..  Raluca-Simona DEAC, Representations of Identity, Self and Otherness in the […]

Vasile Gogea, „Singur cu Hegel” (Editura Eikon, 2013): în avanpremieră, „Prefaţa” semnată de Prof. univ. dr. Vasile Muscă

noiembrie 21, 2013

11

Câteva cuvinte de însoţire. După treizeci de ani            Recitesc cu o reală doză de nostalgie paginile pe care Vasile Gogea mi le-a dat pentru a le însoţi cu câteva cuvinte introductive. Nostalgia, cu blândeţea sa învăluitoare, faţă în faţă cu agresivitatea ironiei distructive! Cel puţin aşa cum o concepeau romanticii dela Jena, ironie despre […]

„Singur cu Hegel” dar împreună cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, în „diligenţa” Editurii Eikon, la Gaudeamus Internaţional 2013

noiembrie 19, 2013

15

Voci în vacarm. Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, Postfaţă de Liviu Antonesei, Ediţia a II-a, Editura Eikon, 2013.           „Ideologiile dominante ale secolului de referinţă, XX, fascismul pe de o parte şi, pe de cealaltă parte, comunismul, se transformă în una dintre temele majore ale dialogului. Oricâte asemănări ar exista între ele, […]

Recitiri necesare: Mircea Florian despre „Diletantismul în filosofia de azi”

iulie 28, 2013

6

        Unele lucruri sau stări de lucruri, chiar şi în lumea ideilor nu doar în cea materială, par să rămînă la fel şi după o sută de ani. Nu pentru că ar fi eterne, ci pentru că, efemere fiind, se reproduc încontinuu. De exemplu: DILETANTISMUL ÎN FILOSOFIA DE AZI *         „Niciodată n-a avut mai […]

Conferinţele Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR de Filosofie şi Antropologie Medicală

februarie 18, 2013

2

  Stimate şi Stimaţi,   Cultură medicală şi cultură ţărănească la mijlocul secolului al XIX-lea în Principate Cazurile Marin Vărzaru şi Stoian Buruiană, se intitulează prezentarea Dlui Conf. Dr. Constantin BĂRBULESCU de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 20 februarie 2013, la […]

Vrăji, magie şi reţete din vremea lui Brâncoveanu (la a.d. 1700)

octombrie 22, 2012

5

Leacuri, medicamente şi descântece: cultura medicală românească la 1700 (o perspectivă filologică) se intitulează prezentarea Prof. Univ. Dr. Alin-Mihai GHERMAN,  Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 24 octombrie 2012 a  Atelierului MULTIDISCIPLINAR de Filosofie şi Antropologie Medicală la orele 18, în clădirea Clinicii „Medicala II”, str. Clinicilor nr. 2-4, la Etajul II, Sala […]

O conferinţă susţinută de Florina Ilis: Boala în romanul lui Thomas Mann: „Muntele vrăjit”

iunie 19, 2012

1

Boala în romanul lui Thomas Mann: Muntele vrăjit se intitulează prezentarea Lect. Dr. Florina ILIS, Scriitoare şi Cadru didactic UBB, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Biblioteconomie, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 20 iunie 2012 a Atelierului MULTIDISCIPLINAR de Filosofie şi Antropologie Medicală la orele 18, în clădirea Clinicii […]

Conferinţele din cadrul Atelierului de Filosofie şi Antropologie Medicală – Cluj-Napoca. Despre o altfel de imunitate

aprilie 10, 2012

7

Neurogeneză adultă şi imunitate – perspectivă umanistă se intitulează prezentarea Domnului Dr. Jean Boutière – Medic Internist la Centrul Medico-Chirurgical „Interservisan” din Cluj-Napoca, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 11 aprilie 2012 a  Atelierului de Filosofie şi Antropologie Medicală la orele 18, în clădirea Clinicii „Medicala II”, str. Clinicilor nr. […]