Browsing All posts tagged under »ratiune«

„Singur cu Hegel” – în lectura lui Vianu Mureşan

august 18, 2014

3

 V I A N U   M U R E Ş A N:  Autoportret cu Hegel Că unul sau altul din personajele prozatorilor ar fi, într-ascuns, masca sub care e pitit un autoportret sau rolul ce-i derobează de confesiunea autobiografică, e un truc comun. Mai puţin obișnuit este, în schimb, să pricinuieşti înfiriparea chipului propriu, miraj […]

Raţiunea magică. 5 note despre Mircea Eliade

martie 9, 2011

6

       1. Transcriu, cu gîndul la Mircea Eliade, această confesiune a „unui simplu profesor de greacă”, strecurată în deschiderea primei conferinţe ţinută de acesta la Berkeley, în 1949: „Mă aflam, acum cîţiva ani, la British Museum, în faţa sculpturilor Panteonului, cînd un tînăr s-a apropiat de mine şi mi s-a adresat oarecum stînjenit: <Ştiu că […]

Din „Cartea neagră a Revoluţiei Franceze”: „Vandalismul revoluţionar”

iulie 23, 2010

10

       În semnalarea apariţiei în limba română a masivului volum Cartea neagră a Revoluţiei Franceze, promiteam să revin asupra temei. O fac acum, cu doar cîteva constatări provizorii (termen, se vede, inevitabil ori de cîte ori vorbim despre revoluţii!). În primul rînd, este o carte profund provocatoare. Prin urmare, incomodă. Exemplifică amplu mai degrabă decît […]