Cărţile mele

Doisprezece prozatori, proză scurtă, (volum colectiv de debut), Editura Dacia, 1988.

A realizat antologia Şase basme minunate,  coperta şi ilustraţiile de Corneliu Mihai, editată de Teatrul Dramatic Braşov, 1989.

Scene din viaţa lui Anselmus, roman, Ediţia I, Editura Litera, 1990; Premiul „Corona” al revistei Calende şi Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor, Filiala Braşov, 1991. Ediţia a II-a,  cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Editura Limes, 2oo8.

Fragmente salvate. 1975-1989. Jurnal şi alte texte. (cu o prefaţă de Vladimir Tismăneanu), Editura Polirom, 1996. Premiul „Cartea anului”, la Salonul naţional de carte, Cluj, 1997; nominalizare la premiile ASPRO.

Propoieziţii, versuri, Editura Solstiţiu&Decalog, 1998.

Exerciţii de tragere cu puşca de soc, publicistică, Editura Paralela 45, 1998.

(Re)citindu-l pe Eminescu. În umbra timpului, eseu, Editura Charmides, 2000. Premiul special al Editurii Scrisul românesc, 2ooo.

OftalMOFTologia sau ochelarii lui Nenea Iancu, eseu, Ediţia I, cu o postfaţă de Mircea Muthu, Editura Grinta, 2002. Medalia comemorativă a Primăriei Cluj-Napoca; nominalizare la premiile Filialei Cluj a  Uniunii Scriitorilor. Ediţia a II-a, cu o prefaţă de Gheorghe Grigurcu, Editura Grinta, 2012.

Logodnica mecanicului Gavrilov, proză scurtă, Editura Limes, 2002. Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj, 2003; nominalizare la premiile ASPRO.

Repere ale gîndirii româneşti, în colaborare cu Aurel Ion Brumaru, (cu o prefaţă de Acad. Alexandru Surdu), Editura Grinta, 2003. Nominalizare la premiile Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor.

Tratat despre înfrînt, meditaţii, Editura Charmides&Eikon, 2004. Premiul centrului pentru Cultură al judeţului Bistriţa-Năsăud la Concursul Naţional de proză „Liviu Rebreanu”, 2004.

Încă Propoieziţii, versuri (cu o postfaţă de Ion Mureşan), Editura Grinta, 2006. Premiul Festivalului internaţional de poezie Sighetu Marmaţiei, 2006. Nominalizare la premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor.

Voci în vacarm. Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, interviu (cu o postfaţă de Liviu Antonesei), Ediţia I, Editura Eikon, 2010. Diploma de excelenţă a Bibliotecii Judeţene V.A.Urechia, Galaţi, 2011. Ediţia a II-a, cu trei fotografii de Constantin Cojocaru, Editura Eikon, 2013.

Mofteme, comentarii la I.L.Caragiale, Editura Charmides, 2012. Premiul revistei Mişcarea literară (Bistriţa), 2013; Premiul „I.D. Sârbu” al Filialei Cluj a U.S.R., 2013.

Singur cu Hegel (un autoportret ascuns), cu o prefaţă de Vasile Muscă, filosofie, Editura Eikon, 2013. Nominalizare la Premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor.

Propoieziţiile din Salonul 9 (6 fiind ocupat), versuri (cu un text critic de Gheorghe Grigurcu în loc de postfaţă), Editura Charmides, 2014.

La scara blogului. Jurnal dedus (2919-2014), (prefaţă de Dorin Tudoran, postafaţă de Letiţia Ilea), Editura Charmides, 2014. Premiul Festivalului Naţional de Proză „Saloanele Liviu Rebreanu”, Bistriţa, 2014; Premiul „Radu Petrescu„, al Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, 2015. Nominalizare la Premiile „Observator cultural”, 2015. Nominalizare la Premiile Filialei Cluj a USR.

ANAMTEME. Exerciţii de anamneză, (postfaţă de Andrei Zanca), Editura Eikon, 2015. Premiul „Liviu Petrescu”, al Filialei Cluj a U.S.R., 2016.

LUCA PIŢU. Fărâmele meteoritului din Cajvana înregistrate la Observatorul cyberspaţial Gogea’s Blog. IN MEMORIAM (prefaţă de Bedros Horasangian, post-prefaţă de Şerban Foarţă, pre-postfaţă de Dorin Tudoran, postfaţă de Vasile Gogea), Editura Charmides, 2015.

Timbre literare fără… T.V.A.! Prefețe, postfețe și alte cuvinte însoțitoare, Editura Grinta, 2016.

Din gramaTEMAtica, poezii, Editura Școala Ardeleană, 2016. Premiul Național pentru Poezie eCreator, 2016.

ANAMTEME  II. Noi exerciții de anamneză, Editura Eikon, 2017.

65. ani și propoieziții, slecție de autor, Editura Școala Ardeleană, 2018. Premiul pentru poezie al revistei Nord Literar, 2018. Nominalizare la Premiul PEN România, 2019.

FRAGMENTE SALVATE  (1975-1989). Un jurnal din sub-estul Europei, Editura Charmides, 2019.

CUVINTE ÎMPOTRIVITE. 30 de ani de iluzii și speranțe. 1989-2019, Editura DOTA, 2019.

Din caietul melcului. Poezii din cochilii, Editura DOTA, 2023.

.

A tradus din limba franceză lucrarea Maramureşul,  de Alexandru Filipaşcu,  după ediția din 1944, Le Maramureș, Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania, Biblioteca Rerum Transsilvaniae, X, Sibiu. Editura Echim, Sighetu Marmației, 2002.

.

A îngrijit (alături de Adrian Michiduţă) ediţiile critice:

Mircea Florian, Filosofia Renaşterii, Editura Grinta, 2003.

Ion Petrovici, Misiunea filosofului, Editura Grinta, 2004.

*

Antologii

Proză satirică română contemporană, selecţia Anatol Ghermanschi, prefaţa Valentin Silvestru, ASTRA, 1982.

Competiţia continuă. Generaţia 80 în texte teoretice, o antologie de Gheorghe Crăciun, Editura Vlasie, 1994.

Generaţia ’80 în proza scurtă, antologie de Gheorghe Crăciun şi Viorel Marineasa, Editura paralela 45, 1998.

Panorama criticii literare româneşti. 1950-2000. – critici şi istorici literari, teoreticieni, eseişti, esteticieni – , Dicţionar ilustrat alcătuit de Irina Petraş, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001.

Caiete internaţionale de poezie/International notebook of poetry, Nr.6/2oo5, LiterArt XXI, Editor Gabriel Stănescu.

O antologie a poeziei maramureşene. De la poezia populară pînă în 2009, realizată de Nicolae – Păuna Scheianu, Editura Ethnologica, 2010.

Antologia prozei scurte transilvane actuale, coordonator Ovidiu Pecican, Editura Limes, 2010.

Caietele de poezie „Lucian Blaga”, Societatea culturală „Lucian Blaga”, 2010.

Lucian Perța, VIZITA DE DIMINEAȚĂ. O panaramă a poeziei românești de la origini până în prezent, Editura Tracus Arte, 2011.

Revista Vatra. Puncte de reper – antologie de proză scurtă 1971-2010, coordonată de Kocsis Francisko, Editura Ardealul, 2011.

Clujul poeţilor. Antologie de poezie, de Horia Bădescu, Editura Eikon, 2013.

O antologie a prozatorilor maramureşeni, alcătuită de Nicolae Scheianu, Editura ETHNOLOGICA, Baia Mare, 2014

Lumina din cuvinte, O antologie de Irina Petraş, Editura Şcoala Ardeleană, 2015.

Lucian Perța, Maramureș țară veche, cu poeți fără pereche. Panarama poeziei maramureșene culte de la origini până mai ieri. Parodii, Editura Grinta, 2016.

Poezie şi ştiinţă. O antologie de autori contemporani din România / Poetry and Science. An Anthology of Contemporary Authors from RomaniaSelecţie şi ediție de Grete Tartler și Peter Forbes, Ediţie bilingvă. Selected and edited by Grete Tartler, Peter Forbes, Bilingual edition, Editura Vremea, 2016.

Așii Cuvântului (50 + 5 poeți), Antologiile eCreator, Editura Ceconi, 2017.

ECHINOX. Prozatori români (1968-1989), Coordonatori Ovidiu Pecican, Ștefan Șuteu, Editura Limes, 2018.

ORAȘUL CU POEȚI. Sighetul Marmației în 12+1 prieteni, Antologie îngrijită de Echim Vancea, cu un cuvânt înainte de Adrian Alui Gheorghe, Editura VALEA VERDE, Sighetu Marmației 2022.

*

 Volume colective

Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic. Pe anul de la Hristos – 1989, Tiparul tipografiei eparhiale Sibiu.

Ghilotina de scrum. Despre nevroze şi revoluţii, interviuri cu Vladimir Tismăneanu, ediţie îngrijită de Mircea Mihăieş, Ediția I: Editura de Vest, 1992; Ediția a II-a: Editura Polirom, 2002.

1990. Vremea în schimbare, interviuri realizate de Liviu Antonesei, Ediția I: Editura Moldova, 1993; Ediția a II-a: Editura Cartea românească, 2020.

Un destin istoric: Biserica Română Unită. Ancheta revistei Vatra, Volum realizat de Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Cornel Moraru şi Virgil Podoabă, Revista Vatra, 1999.

Teohar Mihadaş – in memoriam, ediţie coordonată de Adrian Mihai Bumb, Editura Napoca Star, 1999.

Brâncuşi şi Transilvania, Antologie de Constantin Zărnescu, Editura Grinta, 2001.

Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov, Marius Oprea, Stejărel Olaru, Polirom, 2002.

La Beclean pe Someş, cîndva…, volum realizat de Aurel Podaru, Editura Clubul Saeculum, 2004.

SAECULUM dincolo de nostalgii, Antologie a scriitorilor şi artiştilor plastici saeculişti, realizată de Cornel Cotuţiu, Editura Eikon, 2006.

Cuvinte. Almanah literar 2006, Uniunea scriitorilor din România, Filiala Cluj, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

Maestrul și universitatea. Achim Mihu la 75 de ani, Volum aniversar colectiv realizat de Vasile George Dâncu, Editura Eikon, 2007.

Clujul din cuvinte, Antologie ilustrată alcătuită de Irina Petraş, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008.

Laurenţiu Ulici – 10 ani de posteritate – , coordonator Echim Vancea, Editura Limes, 2010.

Coperta a patra. Interviuri cu scriitori clujeni, realizate de Ioan Pavel AZAP, Editura DACIA XXI, 2010.

Clujul din poveşti, Volum editat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, redactor Irina Petraş, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

Ion Bledea. Ecouri ale volumului „Vînătoarea de cai”, Antologie critică realizată de George Vulturescu şi D.Păcuraru, Editura Solstiţiu, 2011.

Promenada scriitorilor. Almanah ilustrat, volum alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon, 2012.

Cartea colocviilor, Ediţie alcătuită şi îngrijită de Aurel Podaru, Prefaţă de Andrei Moldovan, Editura Eikon, 2013.

Viaţa literară la Cluj. Evocări, medalioane, amintiri, cronologie, Volum alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon, 2013.

OMAGIU AMBASADORULUI. Prof. Univ. Dr. Ion Bălin, Volum coordonat de Prof. Dr. Nicolae Iuga, Editura Grinta, 2013.

Radu Săplăcan. Evocări şi radiografii, Volum întocmit de Ioan-Pavel Azap, Ioan Pintea, Florin Săsărman, Editura Eikon, 2014.

PETRU URSACHE, omul bun al culturii româneşti. Apaos, Volum-album  gîndit şi realizat de Magda Ursache,  Editura Eikon, 2015.

La frontiera Cuvântului, eCreator ( redactori Ioan Romeo Roșiianu, Marian Ilea, Nicolae Scheianu), Baia Mare, 2016.

Prietenii literare. Baia Mare – Cluj-Napoca, eCreator, (redactori Ioan Romeo Roșiianu, Marian Ilea, Nicolae Scheianu, postfață Gabriel Cojocaru), Baia Mare, 2016.

Transilvania din cuvinte, O antologie alcătuită de Irina Petraș, Editura Școala Ardeleană, 2017.

domniile lor către mine, scrisori primite, Cornel Cotuțiu, Editura Școala Ardeleană, 2018.

Transilvania din cuvinte, antologie alcătuită de Irina Petraș, Ediția a II-a, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, 636 pagini.

Autoportrete în oglindă, Antologie gândită de Irina Petraș, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021.

Declarație pe proprie răspundere. Cenaclul UBB în pandemie, Antologie, Coordonatori Luminița Rusu și ROC, Cu un argument de Ion Mureșan, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021.

Cluj – Der Traum ist unser geheimes Zuhause/Klausenburg – Visul e casa noastră secretă, Volum conceput de Peter Rosenthal, Weissmann Verlag, Köln, 2022.

*

Referinţe biobibliografice în volume (selecţie)

1. Critică şi istorie literară

Gheorghe GRIGURCU, Post-texte, Editura Convorbiri literare, 2003.

Dan GULEA, Castelul din cărţi. Sensuri ale arhitecturii , Editura Paralela 45, 2004.

Gheorghe MOCUŢA, Sistemul modei optzeciste. Primul val, Redacţia publicaţiilor pentru străinătate, Bucureşti, 2004.

Traian VEDINAȘ, ECHINOXISMUL. Dicționar sintetic și antologic. Critică. Filosofie. Sociologie, Editura Grinta, 2006.

Bogdan CREŢU, Lecturi actuale. Pagini despre literatura română contemporană, Editura Timpul, 2006.

Virgil PODOABĂ, Fragmente despre un fragmentarium, în volumul colectiv Punctul critic. Pagini despre și de confesso-literatura. Studii și mărturii, Pitești,  Ed. Paralela 45, 2007.

Gheorghe MOCUȚA, Pasiuni la capătul nopții (critică literară), Editura Ideea Europeană, 2008.

Gheorghe GRIGURCU, Catalog liric, Editura Convorbiri literare, 2010.

Radu ŢUCULESCU, Românul erectil, Editura Limes, 2010.

Ion Bogdan LEFTER, 7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu, Editura Paralela 45, 2010

Andrei MOLDOVAN, Butelia cu oxigen. Consemnări critice, Editura Eikon, 2010.

Andrei MOLDOVAN, Poeţi români de azi. Alte erezii, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

Constantin CUBLEŞAN, Eminescologi clujeni, Editura Limes, 2011.

George VULTURESCU, Cronicar pe „Frontiera Poesis”, Editura Caiete Silvane, 2012.

Vasile DAN, Critica de serviciu, Editura Mirador, 2013.

Irina PETRAŞ,  Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani, Editura Cartea Românească, 2013.

Irina PETRAŞ, Vitraliul şi fereastra. Poeţi români contemporani, Editura Şcoala Ardeleană, 2015.

Dorin TUDORAN, Luxul indiferenţei, Editura Şcoala Ardeleana, 2015.

Magda URSACHE, Noi vrem Cuvânt! Sau alte feluri de cenzură,  Editura Eikon, 2015.

Maria SAVA, Cartea iubirii, PIM Iași, 2015.

Ştefan BORBÉLY,  Elevii lui Cornel Moraru, în volumul colectiv Cornel Moraru. Critică și raționalitate, coordonator Iulian Boldea, Editura Arhipelag XXI, 2015.

Gheorghe PERIAN (coordonator) și Călin CRĂCIUN,  în Studii de literatură română recentă, Vol. I, Teme și motive literare în proza scurtă, Editura Limes, 2016.

Vianu MUREȘAN, Autoportrete în oglinzile cărților, Editura Eikon, 2016.

Magda URSACHE, Literatura cu bune și… nebune, Editura Eikon, 2017.

Irina PETRAȘ, De veghe între cărți. Scriitori contemporani, Editura Școala Ardeleană, 2017.

Gheorghe GRIGURCU, Între poeți, Editura Eikon, 2o17.

Ioan Romeo ROȘIIANU, Punți peste vremuri, eCreator, 2017.

Ion SIMUȚ, Literaturile române postbelice, Editura Școala Ardeleană, 2017.

Andrei ZANCA, Eseuri și însoțiri critice, Editura Limes, 2018.

Virgil PODOABĂ, 76. În percepția mea. Cei 12, în volumul colectiv Echinox 50, coordonatori Ion Pop, Călin Teutișan, Editura Școala Ardeleană, 2018.

Adrian ALUI GHEORGHE, Prăvălia cu poezie, Editura Școala Ardeleană, 2019.

A. I. BRUMARU, Apologii & Navigații, Editura Eikon, 2019.

Adrian ȚION, Poeți clujeni postdecembriști, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020.

Icu CRĂCIUN, Scrieri referențiale, Editura pim, Iași, 2020.

Radu CIOBANU, Mărturisitori. Prin lumea jurnalelor intime, Editura Limes, 2021.

Ovidiu PECICAN, Românii și Europa mediană. Contribuții la tipologia culturală a Europei, Polirom, 2021.

2. Dicţionare

Dicţionarul general al literaturii române, Vol. III, Editura Academiei, 2005.

Dicţionarul biographic al literaturii române, Aurel Sasu, Editura Paralela 45, 2007.

Dicţionar de poeţi. Clujul contemporan, Petru Poantă, Editura Clusium, 1999.

Romanian Writers of the ‘80s and ‘90s. A Concise Dictionary, Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45, 1999.

Autori maramureşeni. Dicţionar biobibliografic, Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana-Maria Brezovszki, Editura Umbria, 2000.

Scriitori români din anii ’80 – ’90, Vol. II, coordonator Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45, 2001.

Dicţionar Echinox A-Z. Perspectivă analitică, coordonator Horea Poenar, Editura Tritonic, 2004.

1500 scriitori români clasici şi contemporani. Un dicţionar biobibliografic esenţial de Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin, Editura Porţile Orientului, 2010.

Dicționarul cronologic al romanului românesc. 1990-2000, Editura Academiei Române (un colectiv al Institutului de lingvistică și istorie literară „Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca), București, 2011.

Ovidiu Moceanu, Cronologie literară românească de la începuturi până în anul 2000, Editura Casa cărții de știință, 2014.

Scriitori ai Transilvaniei. Dicţionar critic ilustrat, Irina Petrş, Editura Şcoala Ardeleană, 2014.

Vasile Iuga de Săliște, Oameni de seamă ai Maramureșului. Dicționar 1700 – 2010, Editura Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 2016.

3. Lucrări de istorie recentă

Raport Final. Comisia prezidenţială pentru Analiza dictaturii comuniste din România, Humanitas, 2007.

Mihai Arsene, Dosar Braşov 15 noiembrie 1987, Editura Erasmen, 1997.

Adrian Marino, Cenzura în România. Schiță istorică introductivă, Editura Aius, 2000.

Monica Lovinescu, Jurnal. 1985-1988, Editura Humanitas, 2002.

Marius Oprea, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov, Editura Polirom, 2002.

Mircea Sevaciuc, 15 noiembrie 1987. Ziua demnităţii, Editura Kron-Art, 2007.

Marius Petraşcu (ş.a.), Un pas spre libertate. Braşov, Decembrie 1989, Fundaţia „Sfântul Ioan” Braşov, f.a.

Ștefan Nemecsek, Presa hunedoreană (de la origini până în prezent), Vol. II, Editura Realitatea Românească, 2007.

Tiberiu Fărcaş, Colosul cu picioare de hârtie. O istorie subiectivă şi ilustrată a presei scrise din Cluj-Napoca, 1989-2010, Editura Eikon, 2010.

Marian Petcu, coordonator, Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, Polirom, 2012.

Dan Culcer, Cenzura în comunismul real (Vol. I-II), Editura Argonaut, 2017.

MIHAI GEORGIA și prietenii săi. Proiectul „Călin Nemeș”, Editura Ecou Transilvan, 2019.

Adrian Grănescu, Amurgul Daciei. O incursiune în viața editorială românească a ultimilor cincizeci de ani, ilustrată, în special, prin activitatea Editurii Dacia din Cluj-Napoca, Editura Limes, 2020.

Cristian BORZ, Jurnal de șantier. Reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” de la Bădăcin, Editura Caiete Silvane, 2020.

4. Genealogie

Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiele nobile române, Ediţia I, Tipariulu tipografiei archidiecezane Sibiu, 1892; Ediţia a II-a, Editura Dragoş Vodă, Cluj-Napoca, 2011.

Dr. Ioan Mihaly de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Ediţia I, Sighet, 1900; Ediţia a II-a, Editura Dragoş Vodă, Cluj-Napoca, 2000.

Alexandru Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română, Ediţia a II-a, bilingvă română-engleză, adăugită şi îngrijită de Ion şi Livia Piso, traducere de Ligia Tomoiagă, Editura Eikon, 2015.

*

29 Responses “Cărţile mele” →

 1. luminita

  aprilie 30, 2011

  Draga Vasile, salutari si de la peste 2000 de kilometri si multa emotie si drag citindu-te (unul din singurele bloguri pe care-l mai citesc) si amintindu-mi Petrosani, Cluj, ultima „lansare” improbabila de carte…
  L.U.

 2. @luminita
  Imi faci o bucurie „vizitindu-ma” (si) aici, pe blog! Trebuia sa apari, Luminita, doar e Saptamina Luminata! Te astept cu drag ori de cite ori ai timp si aplecare. Sa ai Pace si Lumina in Suflet si in Casa!

 3. Draga Vasile Gogea,

  scuze pt linkul intarziat:)
  Acesta este:
  http://www.corpulT.ro

  In curind o sa apara nr 2.

  Cu drag,
  Dorin David

 4. @Dorin David
  Multumesc! Trec revista voastra la blogroll. Asa, din reziduurile mele de patriotism local brasovean!


 5. dorindavid

  iunie 16, 2011

  Da! dar merita 🙂
  Multumesc!
  DD


 6. ozn de Brasov

  august 21, 2011

  dragă Vasile,
  zău că-mi pare bine că nu-mi mai pare rău că nu te mai re- găsesc
  mi-a fost sincer dor de tăișul ascuțit al bistiriului tău de vox populi pe care o sonorizezi și nu mai puțin de vorba ta molcomă ce pare că și zace, dar cârmește un vârf de talaz înspumat
  sincer te pup
  pe curând sau to be continued
  Libertate pentru Dreptate
  ozn de Brasov

 7. @ozn de Brasov
  Bine ai aparut, OZN-ule! „Libertate CU Dreptate” era exact, de fapt.


 8. Ozn de Brașov

  august 24, 2011

  Bine te-am (re)găsit Vasile și ca de obicei tu vrei în spirală tot mai mult adică CU evident PENTRU.mie tare dor de noi de atunci,te pup și citesc CU plăcerea retrăirii.Stai liniștit, am filmul (pe undeva) cu Monica și Virgil, al tău va fi.

 9. Salut,

  Daca te intereseaza un link exchange intre site-ul tau cu site-ul oglindadevest.ro ?

  Eu te-am adaugat pe http://oglindadevest.ro/partenerii/

  Orice link in schimb pe site-ul tau, precum Ziarul Oglinda De Vest este binevenit.

  In rest, numai bine.

 10. un salut septentrional!

 11. @Petruţ Pârvescu
  Primit si intors cu bucurie!

 12. Impresionat de Palmares!
  Omul (familistul, prietenul, hoinarul) cînd mai apucă a trăi?

  … un sticlete-prometel, rătăcind prin ger şi el…
  ot tîrgu’Ketrii…

 13. @culai
  Tot timpul, in toate „ipostazele”. Acestea (dar si altele) sunt chiar viata „Omului”!

 14. salut dl. Vasile . Ti-am descoperit acum blogul si mi-a facut placere sa-mi aduc aminte de perioada petrcuta pe cand faceam armata impreuna

 15. @mircea
  Te salut cu bucurie, Mircea! Esti bine venit, oricind pe blog. Sper sa gasesti cite ceva si pe placul tau!
  Eu imi amintesc, cu aceeasi intensa emotie, si o intilnire „fierbinte” la Tg.Mures!

 16. DA ASA E AI FOST LA MINE ACASA DUPA EVENIMENTELE DIN MARTIE SI EU IMI AMINTESC DE ACEA INTALNIRE POATE MAI AVEM OCAZIA SA NE INTALNIM. iIN CEEA CE PRIVESTE ACTIVITATEA TA LITERARA STIAM SI STIU DE EA
  PACAT CA INTALNIRILE NOASTRE AU FOST FOARTE RARE

 17. @mircea
  Nu „dupa”, ci chiar in acele zile!
  Sa speram ca vom avea, totusi, ocazia sa ne revedem curind si sa rememoram impreuna nu numai acele crincene evenimente.

 18. Felicitări! Părintele T.Mihadaș a fost prietenul meu. Ce mică e lumea!
  Pr.dr.Dumitru Ichim
  Kitchener,Ontario


 19. tibi farcas

  ianuarie 3, 2013

  faine carti!

 20. Un blog de calitate, care m-a castigat ca si cititor, inca din descrierea lui.

 21. @Ovidiu
  Mulţumesc pentru apreciere!

 22. Genial blogul!O zi frumoasa.

 23. 1968-1972 Făgăraș, Radu Negru, Comșa, Cosgarea, Dragos, Mocanu, Oană …
  poate ne-om revedea cândva …
  Clopotele mele îmi vor da de știre! 🙂

 24. Many thanks for visiting my blog and liking it. It seems I’m in illustrious company here since you have written a number of books of serious scholarship. I’m honoured by your visit all the more Sir.
  Hugs

 25. Ma bucur sa regăsesc un Vasile Gogea prolific dar mereu acelasi, poate uşor mai grizonat decât in vremea promoţiei ’72 a liceului Radu Negru.

 26. So impressive!

 27. Thank you for your consideration!

2 Trackbacks For This Post
 1. Scriitorul și pictorul | Teologie pentru azi

  […] Gogea: despre cărțile sale pe blogul său. Din păcate autorul nu ne oferă online și cărțile sale…și dacă nu le ai online, ca să […]

 2. În curînd, noi exerciții de anamneză, la Editura Eikon, în „ANAMTEME II” | Gogea's Blog

  […] Cărţile mele […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: