Sergiu Vâlcu: O contribuţie la descifrarea parabolei evanghelice „Iconomul nedrept”

Posted on noiembrie 20, 2012

10       Prozatorul Sergiu Vâlcu (despre care s-a mai scris pe acest blog, el însuşi fiind „găzduit” în „Pavilionul de oaspeţi”)  cu doar cîteva zile înainte de a-şi lansa două romane absolut fascinante la Tîrgul de carte Gaudeamus de la Bucureşti (reeditarea într-o ediţie „curăţată” a romanului  Evanghelia după maghizi şi, în premieră absolută Romanul unui smintit, apărute la Editura Eikon) îmi trimite un mic exerciţiu de interpretare, „în registrul ideilor gingaşe”, cum ar spune hermeneutul Valeriu Gherghel. Cum în „spatele” acestui exerciţiu simt o fină notă polemică, am hotărît să public acest text. Nefiind eu competent în temă, eventuala discuţie se va purta doar cu autorul. Eu îi doresc doar succesul meritat la tîrgul de carte. Care, cred eu, e şi un tîrg de idei. Ori, cărţile lui Sergiu Vâlcu au idei cît într-o bibliotecă! (V.G.)

(Vezi şi https://vasilegogea.wordpress.com/2012/04/04/sergiu-valcu-un-fragment-din-cartea-maghizilor/ .)

_________________________________________________________________________________________________

                                             O contribuţie personală

                       La descifrarea parabolei evanghelice ‘’ Iconomul nedrept’’

 

Despre această parabolă, Andrei Pleşu afirmă următoarele în remarcabila exegeză Parabolele lui Iisus-Adevărul ca poveste (Editura Humanitas-2012, pag.272): Parabola iconomului nedrept trece drept cea mai grea dintre toate parabolele evanghelice. S-a scris despre ea enorm, s-au făcut eforturi de tot soiul(cu argument juridice, financiare, istorice) pentru a face plauzibilă ‘’ morala’’ , neconvenţională, a poveştii.

  Să redăm însă textul parabolei.

             Iconomul nedrept                                                                                                                                   

             Luca 16, 1-13:  Şi le spunea şi ucenicilor Săi: ‘’ Era un om bogat care avea un iconom; şi acesta i-a fost pârât că-I risipeşte avuţiile. Şi chemându-l, i-a zis: ce-I asta ce-aud eu despre tine? Dă-mi socoteala iconomatului tău, fiindcă nu mai poţi fi iconom. Iar iconomul şi-a zis în sine: Ce-am să mă fac, că stăpânul meu îmi ia iconomatul?: să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine… Ştiu ce am să fac pentru ca, atunci când voi fi scos din iconomat, ei să mă primească în casele lor. Şi chemând, câte unul, pe fiecare dintre datornicii stăpânului său, i-a zis celui dintâi: Câi îi eşti dator stăpânului meu? Iar el a zis:o sută de mâsuri de untdelemn. Iconomul i-a zis: Ia-ţi zapisul, aşază-te şi scrie repede cincizeci. După aceea i-a zis altuia: Dar tu, cât eşti dator?  El i-a spus:O sută de măsuri de grâu. El i-a zis:Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci. Şi stăpânul l-a lăudat pe iconomul cel nedrept, fiindcă a lucrat înţelepţeşte, căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii. Şi eu vă spun: Faceţi-vă prieteni prin bogăţia nedreaptă, pentru ca, atunci când ea vă va lipsi, ei să vă primească în corturile cele veşnice. Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e credincios, şi cel ce este  nedrept în foarte puţin, şi în mult e nedrept. Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia cea nedreaptă, cine vă va încredinţa-o pe cea adevărată? Şi dacă în ceea ce vă este străin n-aţi fost credincioşi, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi domni; că ori pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, ori de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

         Esoterismul extrem al textului ne semnalează faptul că intenţia evanghelistului nu este una banal-moralizatoare a unei relaţii de afaceri. Încifrarea sa sub o serie de coduri supraetajate ne trimite într-o altă direcţie.

     A .Purcedem mai întâi la decodificarea personajelor, apoi a mobilului disputei iar în cele din urmă a felului în care aceasta se tranşează.

  1. Omul ‘’ bogat ‘’ este, fireşte, însuşi naratorul, Iisus în persoană. ‘’ Bogăţia ‘’ sa este mesajul divin cu care Creatorul însuşi l-a trimis pe Pământ.
  2. Gestionarul instituţionalizat al relaţiei dintre Dumnezeu şi iudeul de rând, ‘’ iconomul’’ ,  este Templul, reprezentat în epocă de Marele Preot Caiafa.
  3. Fiii luminii. Cine este lumina o explicitează chiar Iisus. ‘’ Eu sunt lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric,, ci va avea lumina Vieţii’’ ( Ioan, 8, 12) . Fireşte, fiii luminii sunt cei care-l urmaseră până atunci. Apostolii- oameni simpli, neclintiţi în credinţa faţă de El, dar care nu excelau în înţelepciune ( Mulţi erau pescari…)
  4. Fiii înţelepciunii. Sacerdoţii, fariseii, saducheii. Elita educată.

      Ce constată omul ‘’bogat’’ ? Că ‘’ iconomul’’ îi risipeşte averea. Să ascultăm Matei, 10-11, dând glas lui Iisus. ‘’ Oare nu este scris: Casa Mea, casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile? Voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari…’’ Iată deci motivul supărării omului ‘’bogat’’.     ‘’ Averea’’ sa, destinată tuturor neamurilor, a fost deturnată de sacerdoţi în folos propriu de către  ‘iconom’’… Templul a fost transformat într-un mall al zarafilor…zornăitul banilor împiedică auzirea glasului lui Dumnezeu.

      Ceea ce urmează este cu adevărat surprinzător, relevând o ipostază neaşteptată a persoanei lui Iisus.  Aceea de fin diplomat.  Antecedente deja există. Marcu, 12: ‘’Daţi-i Cezarului pe cele ale cezarului, iar lui Dumnezeu pe cele ale lui Dumnezeu’’ , Iisus evitând astfel cu dibăcie întrebarea-capcană pusă de un fariseu, dacă să plătească sau nu cezarului impozitele cuvenite, întrebare menită să-l aşeze în coliziune direct cu administraţia romană a provinciei.

     Aparenta înşelăciune a ‘’ iconomului’’ de reducere abuzivă a ‘’datoriei’’ debitorilor (obligaţia elitei iudaice de a ţine poporul aproape de Dumnezeu) în dauna creditorului (Dumnezeu) este de fapt o subtilă sugestie făcută de Iisus sacerdoţilor Templului, de reducere a ‘’datoriei’’ faţă de Creator , aceea de a-l sluji neabătut (neachitată),  în schimbul recunoaşterii acesteia! ( Iertarea –parţială în acest caz- de păcate este o constantă a mesajului hristic). Un adevărat armistiţiu de pace adresat acestora, însă condiţionat de recunoaşterea obligaţiei de a-l devoala drept  Mântuitor, Trimis al lui Dumnezeu!

     Anticipativ,  Iisus laudă înţelepciunea ‘’ iconomului’’ în eventualitatea acceptării acestui armistiţiu, întinzând încă o mână purtând o ramură de măslin.

     Din păcate, fariseii şi sacerdoţii nu s-au ridicat la înălţimea darului oferit, istoria neurmând sugestia de pace dintre Iisus şi Templu, ea decurgând aşa cum ştim…. Puşi să aleagă între Dumnezeu şi Mamona, au ales să opteze pentru acesta din urmă. Atracţia banului, a avantajului exploatării mercantile a Templului,  a surclasat imperativul îmbrăţişării mesajului divin şi a Mesagerului său.

     B.       Să luăm acum textul final şi să procedăm la o numerotare a frazelor.

     Şi eu vă spun: 1.Faceţi-vă prieteni prin bogăţia nedreaptă, pentru ca, atunci când ea vă va lipsi, ei să vă primească în corturile cele veşnice. 2.Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e credincios, şi cel ce este  nedrept în foarte puţin, şi în mult e nedrept.3 Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia cea nedreaptă, cine vă va încredinţa-o pe cea adevărată? 4Şi dacă în ceea ce vă este străin n-aţi fost credincioşi, cine vă va da ce este al vostru?

     Iar acum să  purcedem la o reaşezare a textului.

      .1. Faceţi-vă prieteni prin bogăţia nedreaptă, pentru ca, atunci când ea vă va lipsi, ei să vă primească în corturile cele veşnice. 3 Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia cea nedreaptă, cine vă va încredinţa-o pe cea adevărată?

     1. Drumul pe care ar trebui să meargă ‘’ iconomul’’ (Iisus nu uită niciodată să indice Calea!) este împărţirea  către cei mulţi a bogăţiei nedrepte dobândită prin exploatarea necuvenită a Templului. Numai astfel elita iudaică va ajunge să fie primită în Rai, ‘’ corturile cele veşnice’’. Altminteri, (3) nu vor avea niciodată acces la ‘’bogăţia adevărată’’, mesajul divin.

      Procedăm la fel cu restul textului.

     . 2.Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e credincios, şi cel ce este  nedrept în foarte puţin, şi în mult e nedrept. 4.Şi dacă în ceea ce vă este străin n-aţi fost credincioşi, cine vă va da ce este al vostru?

       2. În  ‘’ planul său de pace ‘’Iisus îl încurajează pe ‘’ iconom- un strop de credinţă dacă ai, e suficient să poţi crede în Mântuitor. Adresează în acelaşi timp şi un avertisment. Cel mai mic rău dacă îl faci înseamnă că poţi face oricât de mult rău.

      4. O parafrază  după Corinteni(13.1-13) pare cea mai potrivită în decriptarea textului. Acolo unde credinţă nu e, nimic nu e.

 Sergiu Vâlcu

Publicitate
Posted in: Ipote(nu)ze