„Singur cu Hegel” dar împreună cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, în „diligenţa” Editurii Eikon, la Gaudeamus Internaţional 2013

Posted on noiembrie 19, 2013

15Voci în vacarm. Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca,

Postfaţă de Liviu Antonesei, Ediţia a II-a, Editura Eikon, 2013.

Coperta Voci in vacarm 2013

          „Ideologiile dominante ale secolului de referinţă, XX, fascismul pe de o parte şi, pe de cealaltă parte, comunismul, se transformă în una dintre temele majore ale dialogului. Oricâte asemănări ar exista între ele, o deosebire primordială face diferenţa: totul era riguros în nazism şi fascism, de o coerenţă absolută între vorbă şi faptă, pe când în comunism, în centrul ideologiei stă minciuna. Dintre cele două forme ale totalitarismului, rele prin defniţie, răul cel mai mare e atributul comunismului, care – prin minciună – năruieşte statutul moral al omului.

          Greutatea acestei teme în economia cărţii e o dovadă că genul publicistic al interviului nu este întotdeauna şi unul efemer.”

Viorel MUREŞAN (în revista Caiete silvane nr. 85/2012, http://www.caietesilvane.ro/indexcs.php?cmd=articol&idart=1632 )

*

             Autorul şi editura dedică această ediţie memoriei Monicăi Lovinescu, cu prilejul împlinirii a nouăzeci de ani de la naştere.

*

Singur cu Hegel. (un autoportret ascuns),

Prefaţă de Vasile Muscă, Editura Eikon, 2013.

Coperta Singur cu Hegel

             „Recitind acest text după treizeci de ani şi după ce am trăit şi experienţa „întîlnirii” cu propriul dosar de urmărire informativă (D.U.I. 3357, „Oşanu”) deschis de Securitate încă din 1975, am înţeles că în încercarea mea de a face un „portret inteligibil” unuia dintre cei mai dificili (obscuri) filosofi ai lumii, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, fără să-mi dau seama, sub „desenul” vizibil am lăsat „urma” unui autoportret! Este „autoportretul” unui tînăr pasionat de filosofie care trăieşte într-o lume cotropită şi dominată brutal de ideologie. Şi nu orice ideologie… Constat acum că, în acei ani, am fost „singur cu Hegel” împotriva „sistemului”!
                 Am considerat că „dezvelirea” acelui autoportret poate fi cel mai bun răspuns la „portretul” caricat şi absurd făcut mie în „atelierul de stampe” al Securităţii.
                 Prin urmare, această carte nu (doar) despre Hegel vorbeşte, ci (mai mult) despre cel ce scriind despre acesta, pe sine se scrie.”

                  Vasile Gogea  (Cluj-Napoca, octombrie 2013)  

*

Prezentarea celor două cărţi va avea loc sîmbătă, 23 noiembrie 2013, de la ora 18,00,

la standul (nr.14, la parter) Editurii Eikon, din Pavilionul Romexpo – Bucureşti .

Invitaţi speciali: Liviu Antonesei  şi  Ion Bogdan Lefter.

Posted in: Anamnesis, Ex libris