Academia Română îl felicită pe laureatul Premiului Nobel pentru chimie – 2014, Stefan Hell

Posted on octombrie 16, 2014

1140px-Sigla_academia_romana

 

 

 

 

ROMANIAN ACADEMY

President

Bucharest, 9th of October 2014

Stefan W. Hell,

Hon. Prof., apl. Prof., Dr., Dr. h.c. mult.

Director, Department of NanoBiophotonics

Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Goettingen

Head, Optical Nanoscopy Division,

German Cancer Research Center, Heidelberg

Germany

Dear Professor Hell,

On behalf of the members of the Romanian Academy and of myself, I would like to congratulate you for being awarded the 2014 Nobel Prize for Chemistry, and for your fantastic achievement in ‘the development of super-resolved fluorescence microscopy’.

We remember with great pleasure your participation in the International Conference ROMOPTO Micro-to Nano-Photonics in 2012, and your contributions to the academic activity as an honorary member of the Romanian Academy, and we wish to express our hopes that we shall rejoice in your presence at the next edition of the ROMOPTO Conference in 2015.

I take this opportunity to express our hopes that this groundbreaking work of launching optical nanoscopy into the neuronal and cancer research will be further developed, eventually in some projects with Romanian young scientists, leading to new extraordinary scientific discoveries and innovations.

Please accept our highest esteem and best wishes,

Prof. Ionel-Valentin Vlad

  *

                  ŞTEFAN HELL

standard

 

Membru de onoare al Academiei Române

Laureat al Premiul Nobel pentru Chimie 2014,

alături de Eric Betzig şi William Moerner

„În plină eră a nanoştiinței şi nanotehnologiilor, profesorului Ştefan Hell îi revine marele merit de a fi oferit o nouă microscopie optică, la o scară mult mai mică decât aceea a lungimii de undă a luminii vizibile, care oferă posibilități de explorare excepțională a lumii moleculare, în special a vieții la scară nanometrică.”

(Academician IonelValentin Vlad, Preşedintele Academiei Române)

Născut în România, la Arad, în decembrie 1962, Ştefan Hell a plecat în Germania în 1978, după primul an de liceu, stabilinduse împreună cu părinții la Ludwigshafen. A absolvit cursurile Universității Heidelberg, unde şia susținut şi teza de doctorat, pentru care a primit calificativul summa cum laude.

Actualmente Ştefan Hell este directorul Insitutului Max Planck pentru Chimie Biofizică din Göttingen, unde coordonează Departamentul de NanoBiofotonică şi este şeful Diviziei de Nanoscopie Optică al Centrului German de Cercetări în Domeniul Cancerului.

În 2012, la 50 de ani, a devenit membru de onoare al Academiei Române, la propunerea actualului preşedinte al Academiei Române, fizicianul IonelValentin Vlad, propunere argumentată prin activitatea de pionierat a profesorului Ştefan Hell în domeniul nanoscopiei, al cărui creator este considerat, alături de Pohl, Wilson şi Sheppard. Realizările sale ştiințifice sunt recunoscute şi apreciate internațional, fiind laureatul a nenumărate premii. Dintre ele, menționăm:

Premii

2000 Premiul ICO oferit de către Comisia Internațională de Optică (ICO)

2001 Premiul Helmholtz pentru metrologie (codeținător)

2002 Premiul pentru inovare al Fundației Leibinger

2002 Premiul CarlZeiss pentru cercetare oferit de fondul ErnstAbbe

2004 Premiile G. Daimler şi K. Benz, oferite de către Academia de Ştiințe Brandenburg din Berlin

2006 Premiul pentru inovare oferit de preşedintele Germaniei

2007 Premiul Cozzarelli oferit de Academia Națională de Ştiințe (PNAS) SUA

2007 Julius Springer Prize pentru fizică aplicatã

2008 Premiul Gottfried Wilhelm Leibniz oferit de Societatea Germană de Cercetare (DFG)

2009 Premiul Otto Hahn pentru Fizică

2011 Premiul european pentru ştiință: Körber (Fizică)

2011 Premiul Gothenburg Lise Meitner 2010/2011

2011 Premiul Meyenburg pentru cercetători în domeniul Cancerului

Ştefan Hell are o contribuție decisivă în „spargerea” limitei de rezoluție, dată de difracție şi reprezentată prin formula descoperită de Abbe în 1873. În acest sens, microscopul 4Pi reprezintă prima mare realizarea a lui Ştefan Hell, dat fiind că aceasta a condus la obținerea unei rezoluții de ordinul a 100 nm, care corespunde unui spot focal sferic de câteva ori mai mic decât cel obținut în microscopia confocală.

În anul 2000 Ştefan Hell face publică o nouă descoperire importantă: microscopia cu baleiaj laser bazată pe golire prin emisie stimulată (STED stimulated emission depletion). Prin introducerea conceptului de „golire prin emisie stimulatăŞtefan Hell a inițiat un domeniu de cercetare absolut nou în microscopie, în cadrul căruia sa ajuns la o rezoluție de ordinul nanometrilor. Prof. Hell a exploatat un lucru aparent simplu: obținerea unui semnal de fluorescență dintro arie cu dimensiunea mult sub limita de difracție, prin iluminarea probei cu două raze laser.

Excepționala descoperire a Profesorului Hell are implicații enorme în cercetările biologice, contribuind la înțelegerea fenomenelor biologice fundamentale care au loc la scară nanoscopică. După descoperirea lui Ştefan Hell au apărut noi tehnici de investigații biomedicale, demonstrând în mod clar valoarea acestei descoperiri, care îşi găseşte aplicații cu deosebire în zona neuronală.

Rezultatele cercetărilor sale sunt publicate în peste 320 de lucrări ştiințifice, în reviste de mare prestigiu. Multe dintre acestea pot fi considerate ca referințe în domeniu: „Nature Biotechnology”, „Nature Methods”, „Science”, „Journal of Cell Biology” etc.

La nivelul anului 2014, lucrările sale sunt citate de peste 16.800 ori în publicații WoS (ISI). Două dintre lucrările sale se bucură de performanța a peste 1000 de citări.

În anul 2012 prof. Ştefan Hell a conferențiat în cadrul Conferinței Internaționale „Microto nanoPhotonics” organizată de Academia Română şi a fost oaspetele Institutului de Fizică Nucleară de la Măgurele, precum și al Institutului de Biochimie al Academiei. Din acelaşi an este membru în colectivul de redacție al revistei „Romanian Reports in Physics”, editată de Academia Română.

Profesorul Ştefan Hell a confirmat participarea sa la ediția a 11a a conferinței „Microto nanoPhotonics”, din 1 septembrie 2015, an declarat de ONU și UNESCO „Anul Internațional al Luminii”.

Posted in: Uncategorized