Revista „CONFESIUNI” – nr. 29/2015: „Există două feluri de autori izolaţi”

Posted on august 5, 2015

0 

Subsumat genericului

PAGINI DE JURNAL
„Există două feluri de autori izolaţi”

a apărut la Târgu Jiu, sub egida Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”,

un nou număr al revistei

CONFESIUNI

(Anul III , NR. 29, august, 2015.

Director: Doru STRÎMBULESCU / Redactor şef: Gheorghe GRIGURCU).

*

       „Există două feluri de autori izolaţi. Unii printr-un voluntariat al neintegrării în formulele date,
printr-un inconformism nu o dată incomod pentru contemporani precum Alexandru George sau
– caz extrem! – „înspăimîntătorul” Paul Goma. Şi alţii, dimpotrivă, printr-un exces de conformism, printr-un oportunism cras, care, ducînd la adularea puternicilor zilei, în scopul mai mult decît bătător la ochi al intereselor de carieră, duce şi la compromitere. Stau faţă-n faţă, aşadar, autoizolarea şi izolarea, ultima ca rezultat al reacţiei igienice a mediului.”

Gheorghe GRIGURCU

*

SUMARUL:

Constantin TRANDAFIR / Scrisul şi cititul în plină vară / 2
Gheorghe GRIGURCU / Pagini de jurnal / 3
Aureliu GOCI / Fănuş Neagu, contemporanul lui García Márquez / 4
Dumitru UNGUREANU / Biblioteca uitată. Pescar fără nadă / 4
Nicolae COANDE / Unde luptă Dumnezeu în această clipă? / 5
Simona Graţia-DIMA / Poezie / 6
Paul ARETZU / Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii (I) / 7
Viorica GLIGOR / Viața adevărată e o călătorie interioară / 8
Magda URSACHE / Tot despre întâmplări cu sensul la urmă / 9
Petru URSACHE / Reţetare sadoveniene şi nu numai (II) / 10
Ion Popescu-BRĂDICENI / Supravieţuind în spirit / 11
Victor ŞTIR / Interviu cu criticul de artă Mircea Oliv / 12
Dan CULCER / Din Jurnalul unui vulcanolog (XI) / 13
Mariana FILIMON / Subînțelesuri / 14
Genoveva LOGAN / „Fiecare lucrare a mea are o biografie” / 15
Ion TRANCĂU / Urmuz și posteritatea lui critică (II) / 16
Flori BĂLĂNESCU / Paul Goma 80. Noiembrie în miezul verii / 17
Olimpia IACOB / Traduceri. Poeţi din Italia, Canada şi Israel / 18
Nicolae CIOBANU / Apostrofare la Apostrof / 19
Doru STRÎMBULESCU / Proză. Călugărul / 20
Vlad CIOBANU / O lectură a mitului Meșterul Manole (V) / 21
Mălina CONŢU / Martial Raysse: artificialitatea societăţii de consum / 22-23

*

Puteţi citi noul număr, estival, al revistei dînd un click mai jos:

 Confesiuni Nr 29

*