„Tutungeria” lui Flavius Lucăcel.

Posted on august 14, 2010

29       Este, acesta, un fapt de necontestat: în ţara lui Caragiale, Ionesco şi Vişniec, dramaturgii cu adevărat originali şi de valoare apar mai rar. De aceea, atunci cînd te întîlneşti cu un autor nou de dramaturgie, gata „năpîrlit” de pieile începutului, stăpîn pe arta de a prezenta lumea ca dialog, cu forţă expresivă şi simţ dramatic (scenic) numaidecît se cade a-l saluta. Este exact ceea ce îmi propun – şi vă propun şi dumneavostră, prietenilor mei nevăzuţi – acum, aici în „Pavilionul de oaspeţi”. Flavius Lucăcel, va împlini peste cîteva zile patruzeci şi doi de ani. Vine, ca să spun aşa, în „coada” generaţiei ’80 dar aflat, editorial, în „norul” grupării douămiiste. Un nordic grav dar cu un umor bine strunit, are simţurile care l-au făcut celebru pe Nenea Iancu mereu la pîndă. Cu doi ani de sociologie, un an de pictură de şevalet şi o calificare de pietrar (amenajări interioare şi exterioare în care piatra este adusă „în scenă”), familist-tată de copii, cochetînd în timpul liber cu boema, Flavius a ajuns la Cluj după două „acte” pregătitoare la Zalău şi Baia Mare. Avînd la dispoziţie abilităţile şi ştiinţa în-scenării vieţii. A obţinut rapid cîteva premii, printre care şi „Radu Stanca” al Filialei Cluj a U.S.R. Volumul  (bilingv, român-englez, fericită formulă pentru o carte de teatru) său   Tutungeria/the Tobacconist’s, apărut la Editura Limes, creaţie a poetului Mircea Petean, este subiectul care umple spaţiul „Pavilionului” astăzi.

        Volumul cuprinde două piese: Tutungeria şi Chiuveta. Pentru „degustare” am să vă ofer în continuare doar Scena I din Actul I din Tutungeria. Avem în această piesă, aşa cum remarcă Mircea Giţulescu în Prefaţa intitulată De la biografie la politică cu popasuri în metafizică, „o secvenţă cu accentuat caracter personal despre revoluţia <<furată>>.” „Nimic nu este inventat, dar totul este ascuns, ceea ce dovedeşte o foarte specială capacitate de transfigurare, de transformare a realităţii anoste în irealitate artistică.”

         „Ţigările” din Tutungeria lui Flavius Lucăcel  „pot provoca moartea”. Dar numai a locului comun, leneş şi nedubitativ.

          Pentru cei care vor să „tragă cortina” pînă la capăt, îi invit s-o facă fără nici o reţinere: intrarea liberă, fumatul neprecizat.  Puteţi  citi Chiuveta  aici: http://agonia.ro/index.php/screenplay/1833810/Chiuveta