Armando Perez Valladares sau hemografia suferinţei. Update: o fereastră spre Cuba!

Posted on august 24, 2011

24  

     Una este să scriiEu nu sunt decît o pată de sînge care vă vorbeşteşi alta să scrii, efectiv, cu propriul tău sînge! Rîndurile acestea sunt prilejuite de lectura recent apărutului volum Literatura rezistenţei la totalitarism, semnat de Imelda Chinţa şi prefaţat de Prof. univ. dr. Paul Magheru (Editura Eikon, 2011). Comparaţia cu care am început este, într-un fel savant, dezvoltată şi ilustrată, fără accente patetic impresioniste, doar cu instrumentele neutre, „reci”, ale cercetătorului supus doar obiectivităţii documentului, în întregul volum. „Scrisă într-un stil elevat, – ne spune prefaţatorul acestei valoroase contribuţii – fără pedanterie sau aroganţă, fiindcă fiecare cuvînt rar, mai puţin uzitat, se potriveşte exact noţiunii sau judecăţii exptimate, lucrarea se bazează pe lecturi beletristice şi critice întinse, dovedeşte sensibilitate, inteligenţă lingvinstică şi estetică în formularea unor idei noi, originale, de multiplă utilitate practică, didactică, ştiinţifică, estetică, publică, educativ-civică.”  „Arhitectura” volumului este configurată în patru capitole: I. Literatura ca rezistenţă; II. Totalitarismul – ca formă de manifestare a absurdului; III. Memorialistica închisorilor; IV.  Experienţe cubaneze. Nu e greu de intuit că partea cea mai originală, inedită în bibliografia românească a temei şi în care se concentrează valoarea specifică, ce individualizează lucrarea tinerei cercetătoare se află în ultimul dintre cele patru capitole enumerate mai sus. Cred că va fi suficient să redau, pur şi simplu, structura conţinutului acestuia pentru a întrevedea prin ce anume este singulară, cel puţin pînă în acest moment, întreprinderea Imeldei Chinţa: 4.1. Consideraţii generale asupra totalitarismului cubanez – Peisaj ideologic şi cultural; 4.2. Portret Armando Perez Valladares – un destin zbuciumat; 4.3. Against All Hope – carte a gulagului cubanez. Pe lîngă paralela instructivă între caracteristicile celor două totalitarisme precum şi a rezistenţei la ele (o promisiune demnă de a fi luată în considerare pentru un viitor studiu comparativ de mari dimensiuni), sper ca lectura acestui capitol să aivă şi darul de a trezi din beţia fascinaţiei pentru un criminal odios ca „El Comandante Che Guevara” măcar o parte din tinerii (uneori chiar „tineretul-rezervă” al unui important partid politic de la noi!) care poartă cu o inconştientă mîndrie tricouri ori insigne cu chipul carismatic al diabolicului personaj! La polul opus moral, politic şi civic, însă, descoperim figura solară a unuia dintre cei mai mari dizidenţi din toate regimurile totalitarismului comunist. Numit, nu fără temei, „un Soljeniţin cuban„, suportînd infernul din închisorile politice ale lui Fidel Castro douăzeci şi doi de ani (între 196o şi 1982, aproape cît Nelson Mandela!), condamnat la treizeci de ani de detenţie nu pentru ceea ce a făcut, ci pentru ceea ce a refuzat să facă, (aşa cum l-a descris Amnisty International), Armando Perez Valladares a dăruit lumii mărturia sa din „subteranele Cubei lui Castro” în două cărţi cutremurătoare: El corazon con que vivo (1980) şi – cea mai cunoscută – Contra toda esperanza (Against All Hope) (1985). Geografia penitenciară cubaneză este descrisă fără nici o escamotare sau trucaje estetizante. Asemănările dar şi diferenţele cu/dintre aceste cărţi şi opere ce-şi au sursele în experienţe similare de la noi sunt inventariate atent de autoare (Paul Goma, Ion Ioanid, Nicolae Steinhardt, Virgil Ierunca, I. D. Sîrbu). Nu voi face, însă, aici rezumatul acestui capitol. Voi reproduce doar textul hemografiat care m-a determinat să scriu aceste cîteva cuvinte de prezentare. Într-un univers în care conversaţia dintre deţinuţii de conştiinţă  „se rezuma la a ne ţine de mîini şi a ne plimba într-o lume de basm care se degaja din dragostea pe care o simţeam şi o împărtăşeam” şi în care nu doar vorbitul, dar şi cititul şi scrisul, pur şi simplu ca activităţi în sine, erau total interzise, Valladares reuşeşte să transmită devotatei sale soţii, Martha un strigăt-poem care a făcut înconjurul lumii:

                Am scris un poem cu propriul meu sînge

„Mi-au luat totul /peniţele /creioanele /cerneala /pentru că doreau /să nu mai scriu /şi m-au scufundat aici /în această celulă /dar nu mă vor înăbuşi /în acest fel. //Mi-au luat totul / – sau aproape totul – /dar mai am zîmbetul /sentimentul de mîndrie că sunt un om liber /şi am o grădină eternă /în suflet. // Mi-au luat totul /peniţe /creioane /dar mai am cerneala vieţii / – propriul sînge – /şi pot scrie încă poeme cu el.”

              Soţia lui atît de simplu despre el într-o scrisoare: „Vreau doar să-ţi spun, prietene cititor, că cel ce scrie aceste versuri este un om de o mare sensibilitate, capabil de rezistenţă, fără a fi diminuat, în faţa brutalităţii puşcării­lor politice cubaneze. Are o voinţă atât de neclintită încît cele mai rele torturi nu au izbutit să-l înfrîngă. Are o credinţă atât de pro­fundă încît vecinătatea uneori imediată a morţii nu l-a atins…”  Ce cuvinte se mai pot adăuga celor scrise cu sînge? [Nu va fi „iertat” nici după eliberarea din închisoare – la intervenţia personală a preşedintelui Franţei, Francois Mitterand – şi exilare. Numit ambasador al S.U.A. (de preşedintele Ronald Reagan) în Comisia O.N.U. pentru drepturile omului (între anii 1988-1990), Valladares va fi ţinta propagandei castriste, care îl va acuza de „terorism” şi „mercenariat” în slujba C.I.A., iar „stînga nostalgică” (dar şi unii propagandişti ai „corectitudinii politice”) – de „extremism de dreapta” sau chiar „fascism” (nu s-a întîmplat la fel şi cu Soljeniţin şi nu se întîmplă, încă, şi cu Paul Goma?).]

             Şi, pentru încheiere, să mai reproduc un fragment dintr-o scrisoare ce pare adresată tuturor tinerilor din lume: „I knew Che Guevara. He was an assassin, unscrupulous to the core. Many died at his hands, and many more died on his orders. His legend is pure fiction, masterfully crafted by his fellow Communists and the nostalgic Left. Add to their numbers every misguided liberal, a gullible multitude resembling the deluded masses who believed the cowardly lies of the Communists about the Katyn massacre.”  (  http://old.nationalreview.com/impromptus/impromptus200501180838.asp )

              Da, nu e totuna să scrii despre sînge, sau să scrii cu sînge (şi anume, cu propriul tău sînge)!

              Update. Graţie contribuţiei Domnului @Daniel St.Paul, (obligado, senor!), am descoperit o „fereastră” deosebit de interesantă spre Cuba şi problemele ei de azi – http://www.desdecuba.com/generationy/ . Vă invit s-o „deschideţi”!

Posted in: Anamnesis, Ex libris