Raport de activitatate PEN România 2017. Premiul PEN 2017. Noi membri

Posted on noiembrie 28, 2017

0Magda Cârneci
Președinte PEN Centrul Român
Adunarea Generală PEN România – 25 noiembrie 2017 – a dezbătut și aprobat, între alte puncte de pe ordinea de zi, Raportul de activitate pe 2017 (prezentat de Magda Cârneci, președintă PEN) și primirea de noi membri.
Din peste 20 scriitori care și-au depus candidatura, 17 scriitori au fost validați de către biroul PEN (punct  prezentat de Caius Dobrescu, vicepreședinte PEN):
Liviu Antonesei, Șerban Axinte, Angela Baciu, Romulus Bucur, Bianca Burța-Cernat, Paul Cernat, Liliana Corobca, Bogdan Crețu, Peter Demeny, Dan-Mircea Duță, Cristian Fulaș, Vasile Gogea, Ștefan Vida Marinescu, Alexandru Matei, Iulia Militaru, Mariana Sipoș, Dragoș Varga.
          De asemenea, s-a acordat
Premiul PEN Romania 2017
Ruxandra Cesereanu pentru volumul Fugarii. Evadări din închisori și lagăre în secolul XX,
Polirom, 2016. Motivația juriului : Întreprinsă de o autoare renumită pentru temele dificile legate
de comunism pe care le-a abordat, această cercetare eseistică, realizată cu acribie științifică, dar,
în egală măsură, cu vibrație poetică și suflu epic, vorbește despre inalienabila pasiune a libertății,
reușind să ne restaureze încrederea în principiul umanist, exprimat cândva de Ernest
Hemingway, conform căruia „un om poate fi zdrobit, dar nu înfrînt”.
*
Toate comunicatele și luările de poziție publică ale PEN România au apărut pe site-ul
http://www.penromania.ro și în revista Observator Cultural, versiunea pe hârtie și cea electronică.
*