O restituire: „Operele complete” ale lui Mihail C. Vlădescu (Alexis V. Drăculea)

Posted on ianuarie 18, 2015

0headerpub

Ediţie online
Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: 

Universitatea din BucureştiThe British Council, Institutul Cultural Român  şi  Ambasada Irlandei,

anunţă publicarea volumului

Mihail C. Vlădescu
Opere Complete

Editate de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu

ISBN 978-606-8592-82-4; 978-606-8592-83-1;  978-606-8592-84-8; 978-606-8592-85-5;  978-606-8592-86-2; 978-606-8592-87-9; 978-606-8592-88-6; 978-606-8592-89-3; 978-606-8592-90-9; 978-606-8592-91-6; 978-606-8366-93-7, 978-606-8592-93-0, 978-606-8592-94-7

Începem anul 2015 cu Operele Complete ale unui scriitor care este fiul Alexandrinei Noica şi face parte din familia Noica, familie care a întemeiat oraşul Alexandria. El s-a născut cam în acelaşi timp cu T.S. Eliot şi James Joyce. Un scriitor român care ne vorbeşte despre „neastâmpăr”, „sete de observaţie nemiloasă şi crudă”, „străini pripăşiţi de prin toate părţile”, „dorinţe” şi „violenţă”: l-am citat pe Mihail C. Vlădescu. Expresiile surprind esenţa operei lui moderniste. „Fluxul Conştiinţei” şi „monologul interior” au încolţit, aşadar, şi în România anilor 1920. Tocmai pentru acest motiv, unul dintre volumele pe care le publicăm acum apare bilingv, în limbile română şi engleză. 

cover Generalul Averescucover Comandament

Cine era Mihail C. Vlădescu? În mod sigur un „Fost Deputat” (cum apare pe coperta câtorva dintre cărţile lui), absolvent de Drept la Universitatea din Bucureşti, ofiţer în primul război mondial, gazetar, membru în Parlament şi comentator politic. Dar mai presus de toate, mare iubitor de călătorii. Teoretic, domiciliat în Bucureşti, pe strada Pictor Romano numărul 18, s-a născut în anul 1886 şi a murit foarte tânăr, la numai 45 de ani. Blocul Vlădescu, unde locuia cu familia lui, era la doi paşi de strada Plantelor numărul 9, locul unde a murit Mihail Eminescu cu trei ani după naşterea lui Vlădescu, în anul 1889… 

Cărţile pe care le publicăm acum se împart în două categorii: cărţile realităţii şi cărţile imaginate. Pe primele, scriitorul le semnează cu numele lui adevărat. Celelalte au apărut sub pseudonimul Alexis V. Drăculea. „Alexis” trimite la numele mamei, Alexandrina Noica, şi al localităţii unde tatăl său a fost primar, Alexandria. Inițiala „V” inidică numele de familie, Vlădescu. „Drăculea” trimite la personalitatea tatălui, prin sugerarea moşiei Drăculeşti, pe care acesta o ţinuse în arendă înainte de anul 1900, sub domnia regelui Carol I. 

cover Jurnalul meu de rasboiucover Intre Venus is Marte

Nu figurează în Istoria Literaturii a lui George Călinescu. Marile biblioteci ale ţării nu ştiu mare lucru despre el şi nici nu au toate cărţile lui. Atunci când te aştepţi mai puțin, mai descoperi printr-o întâmplare încă un volum pe care îl vinde un anticar obscur. 

Mihail C. Vlădescu a fost nu numai unul dintre scriitorii modernişti ai României: el a fost şi om politic. Dovedesc acest lucru discursurile lui în Parlamentul României, ca Deputat de Teleorman. Găsim în aceste discursuri o remarcabilă inteligenţă vie, o ironie muşcătoare, o prezenţă de spirit cuceritoare, şi o cunoaştere impecabilă a situaţiei internaţionale interbelice. O adevărată personalitate a anului 1922… Ca să-l parafrazăm pe cronicarul Miron Costin din veacul al XVII-lea, „Nasc şi la Alexandria oameni.” 

Contemporary Literature Press îşi invită cititorii să intre în jocul acesta şi să descopere cine a fost scriitorul care a bătut lumea, a făcut războiul, a scris aproape la aceeaşi masă cu marii modernişti, şi care încă se ascunde în mantia enigmatică a pseudonimului Alexis V. Drăculea!

Bucureşti-Monaco, 2015

George Sandulescu şi Lidia Vianu

Volumele pot fi consultate şi descărcate la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/vladescu-opere-complete.html

*

Publicitate